Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov katedry

Zoznam doktorandov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý doktorand si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Alžbeta Garajová

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (1.dHGD, denný)

Mgr. Richard Stanek

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (1.dHGD, denný)

Mgr. Michal Szabo

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (5.dHGD, denný)
Publikačná činnosť