Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam pracovníkov

Zoznam pracovníkov (včítane doktorandov) z ekonomickeho systemu SAP-Sofia

Pridať/zmeniť údaje (telefónne číslo, e-mail, miestnosť, webovú stránku...) si môže sám pracovník/doktorand  > Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)
Aktualizuje sa cez aplikáciu Kontakty2 https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).


Upozornenie 

[18.1.2021] Zoznam je z dôvodu zmien organizačnej štruktúry fakulty dočasne vypnutý.  


Ak ste nenašli tu, čo hľadáte, pozrite do katedrového zoznamu