Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky

Prehľad opravných termínov štátnych skúšok

Bc. ZEP – obhajoby bakalárskych prác Mgr. mZ-FI/FG – písomná časť a obhajoby diplomových prác Mgr. mZ-FI/FG – ústna časť a vyhodnotenie skúšok
28. 8. 2019 o 9:00 28. 8. 2019 o 9:00 28. 8. 2019 po písomnej časti