Štátne skúšky

Harmonogramy

Zverejňujú sa niekoľko dní pred termínom, a to len v prípade vyššieho počtu študentov

Riadny termín

     Bakalárske ŠS pre ZEP a upGE  .PDF  

     Magisterské ŠS pre mZ-FI ~ obhajoby prác  .PDF  

     Magisterské ŠS pre mZ-FI ~ skúšky  .PDF  

Opravný termín

     ŠS pre oba stupne a všetky študijné programy  .PDF


Info k odovzdaniu záverečnej práce   >> na stránke Odovzdanie práce


Informácia pre študentov upGE / mupGE