Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Stupeň (titul) Názov študijného programu Dĺžka štúdia
Bc. Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie 3 roky
Mgr. Fyzická geografia a geoinformatika 2 roky
PhD. (denná forma) Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 4 roky
PhD. (externá forma) Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 5 rokov
Info pre záujemcov o štúdium  >>>


>> Študijné ročenky (= študijné plány aktuálneho akademického roka) (na stránke fakulty)  
      pre Bc. a Mgr. stupeň štúdia | pre PhD. stupeň štúdia

>> Konzultačné hodiny vyučujúcich


Informácie k predmetom

Exkurzie, terénne cvičenia, terénne praxe – všetky pre aktuálny rok na jednom mieste

Katedrový server pre študentov

Votr = alternatívny AIS

Mobillity

Záverečné práce

Štátne skúšky


Aktuálne info

Prehľad termínov štátnych skúšok

Bc. ZEP – obhajoby bakalárskych prác Mgr. mZ-FI/FG – obhajoby diplomových prác Mgr. mZ-FI/FG – skúšky z predmetov
25. 6. 2019 od 8:15 h 6. 6. 2019 od 7:45 h 11. a 12. 6. 2019
zasadačka B1-444 zasadačka B1-444 zasadačka B1-444

Inovované logo katedry

Odporúčame

Upozorňujeme, že sme aj pre Vaše prezentácie či postery inovovali vizuál loga katedry

Nájdete vo viacerých prevedeniach na stránke O katedre > v časti Logo

Kompletná ponuka tém bakalárskych prác a diplomových prác

Nové témy záverečných prác pre akademický rok 2019/20 nájdete na stránke Ponuka tém

Témy pre nasledujúci akademický rok zverejňujeme obvykle v apríli

Geovedná exkurzia 2019

Odporúčame

Vo vlastnom záujme sa prihláste čo najskôr  tu

Predbežný program exkurzie  .PDF

Upozornenie študentom katedry

Katedra na komunikáciu so svojimi študentmi používa výlučne ich oficiálnu e-mailovú adresu ...@uniba.sk

Nájdete ju vo svojom AISe

Všetko o univerzitnom e-maile Office 365 (včítane návodu na presmerovanie pošty) nájdete na stránke CIT UK


Upozornenie užívateľom katedrového servera "KFG"

Na základe aktuálnej praxe dôrazne upozorňujeme na nevyhnutnosť odhlasovania sa po ukončení práce na katedrovom serveri "KFG". V prípade neodhlásenia sa väčšieho počtu užívateľov sa server spomaľuje a je nutný jeho reštart, pri ktorom budú odpojení aj jeho aktívni užívatelia 

Všetko o serveri nájdete na stránke Server na KFG