Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

  1. AAB Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky / Vladimír Slavík ... [et al.]
    Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
  2. ADF Externá poznatková báza humánnej geografie: pôvod, reflexie a implikácie / Jaroslav Rusnák, Juraj Majo, Roman Fila
    In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 59, No. 2 (2015), s. 99-143
  3. AFD Vybrané druhy správania v suburbánnej zóne Bratislavy / Roman Fila
    In: Geografické informácie 8: Stredoeurópsky priestor - geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja [elektronický dokument]. - ISBN 80-8050-784-8. - Nitra : UKF, 2004. - S. 430-434 [CD-ROM]