Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Rómovia na Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980-2011 [elektronický zdroj] : . / Branislav Šprocha, Pavol Ďurček
  Bratislava : Infostat, Univerzita Komenského, 2017
 2. AAB Demografický atlas Slovenskej republiky / Branislav Bleha ... [et al.]
  Bratislava : Geo-Grafika, 2014
 3. ADC Population potential within the urban environment and intra-urban railway network opportunities in Bratislava (Slovakia) / Pavol Ďurček, Marcel Horňák
  In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 24, No. 4 (2016), s. 52-64
 4. ADC An interpretation of the changes in demographic behaviour at a sub-national level using spatial measures in post-socialist countries: A case study of the Czech Republic and Slovakia / Branislav Bleha, Pavol Ďurček
  In: Papers in Regional Science. - Roč. 98, č. 1 (2019), s. 331-351
 5. ADD Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve / Branislav Šprocha, Pavol Ďurček
  In: Sociológia. - Roč. 55, č. 5 (2018), s. 550-578
 6. ADF Vzťah nezamestnanosti a chudoby pracujúcich - skúmanie geografickej nerovnomernosti v EÚ pomocou Theilovho indexu / Lukáš Námešný, Pavol Ďurček, Alena Rochovská
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 141-151
 7. ADF K všeobecnému rámcu výskumných metód v humánnej geografii / Pavol Ďurček, Pavol Korec
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Roč. 62, č. 2 (2018), s. 135-150
 8. ADF Údaje o bilancii pohybu obyvateľstva v obciach v roku 1972 a ich úprava na úroveň obcí v roku 2011 / Pavol Ďurček
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 23-35
 9. ADF Očistená úhrnná plodnosť v krajoch Slovenskej republiky / Michal Katuša, Pavol Ďurček
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 46-65
 10. ADF Populačná dynamika euroregiónu Tatry / Pavol Ďurček, Martin Šuvada
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 59, No. 2 (2015), s. 219-242
 11. ADF Vývoj vybraných demografických ukazovateľov v kontexte fenoménu "urban shrinkage" v urbánnom priestore SR / Pavol Ďurček, Marek Richter
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 127-140
 12. ADF Bilancia pohybu obyvateľstva podľa obcí v roku 1971 - úprava na úroveň existujúcich obcí v roku 2013 / Pavol Ďurček
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. 43-57
 13. ADM Globálne vývojové rysy demografickej reprodukcie vo svetle teórie štádií / Pavol Ďurček, Branislav Bleha
  In: Geografie. - Roč. 121, č. 1 (2016), s. 121-155
 14. ADM Dekompozícia vývoja kohortnej plodnosti eska a Slovenska použitím zmien pravdepodobností zväčšenia rodiny / Branislav Šprocha, Pavol Ďurček
  In: Demografie. - Roč. 60, č. 3 (2018), s. 234-247
 15. ADM Population development of Czechia and Slovakia after 1989 / Tomáš Fiala ... [et al.]
  In: Demografie. - Roč. 60, č. 3 (2018), s. 202-218
 16. ADM Generačná plodnosť a koncentrácia reprodukcie žien Česka a Slovenska podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania / Branislav Šprocha, Pavol Ďurček
  In: Demografie. - Roč. 59, č. 3 (2017), s. 224-241
 17. ADN Hodnotenie priestorových aspektov kohabitácií na Slovensku / Branislav Šprocha, Pavol Ďurček
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 70-88
 18. ADN Prospective approach to regional analysis of population ageing in Slovakia / Branislav Šprocha, Pavol Ďurček
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 212-223
 19. ADN New approaches to assessing the population ageing process and their application for Slovakia and Europe / Branislav Šprocha ... [et al.]
  In: Geografický časopis. - Roč. 70, č. 4 (2018), s. 351-371
 20. ADN Socialistický model populačnej politiky a reprodukčné správanie na Slovensku / Branislav Šprocha, Pavol Tišliar, Pavol Ďurček
  In: Studia Historica Nitriensia. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 104-131
 21. ADN Regionálna nerovnomernosť vybraných demografických javov v Európskej únii / Pavol Ďurček, Branislav Bleha
  In: Geografický časopis. - Roč. 65, č. 1 (2013), s. 3-22
 22. ADN Centrá a zázemia funkčných mestských regiónov na slovensku optikou kohortnej plodnosti / Pavol Ďurček, Branislav Šprocha
  In: Geografický časopis. - Roč. 69, č. 3 (2017), s. 225-244
 23. AFC Hodnotenie regionálnej diferenciácie vybraných demografických ukazovateľov SR / Pavol Ďurček
  In: Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize. Sborník z workshopu. - ISBN 978-80-210-6230-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 8-32
 24. AFD K hodnoteniu regionálnej diferenciácie vybraných demografických ukazovateľov v krajinách Európskej únie / Pavol Ďurček
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 1283-1288 [CD-ROM]
 25. AFG Globálne rysy demografickej reprodukcie vo svetle teórie štádií / Pavol Ďurček
  In: Geografie v srdci Evropy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905642-2-0. - Praha : Česká geografická společnost, 2014. - S. 165 [USB kľúč]
 26. AFH Vývoj vybraných demografických ukazovateľov v kontexte fenoménu “urban shrinkage“v urbánnom priestore SR / Pavol Ďurček, Marek Richter
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 103
 27. AFH Vzťah medzi úrovňou rozvoja spoločnosti a charakterom plodnosti: aplikácia na funkčné regióny Slovenska / Pavol Ďurček
  In: Zborník abstraktov zo 17. Slovenskej demografickej konferencie SŠDS. - ISBN 978-80-88946-85-4. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019. - S. 6-6
 28. AFH Changing differences of non-marital fertility in the Czech Republic and Slovakia in 1972-2015 / Pavol Ďurček
  In: 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium "Flows, Spaces and Societies in Central Europe". - ISBN 978-80-223-4350-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 16
 29. AFH Populačný raster Bratislavy - tvorba dasymetrickou metódou / Pavol Ďurček
  In: 16. Slovenská demografická konferencia : zborník abstraktov a príspevkov. - ISBN 978-80-88946-77-9. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. - S. 7
 30. AFH Dopad dostavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 na časovú dostupnosť centra Bratislavy / Pavol Ďurček
  In: Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-4576-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 67-67
 31. BCB Školský atlas : Slovenská republika a Európa / Marcel Horňák ... [et al.]
  Vizovice : SHOCart, 2016
 32. EDI Šprocha, B. - Vaňo, B. - Jurčová, D. - Pilinská, V. - Mészáros, J. - Bleha, B. : Demografický obraz najväčších miest Slovenska / Pavol Ďurček
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 87-88