Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ABC Bratislava - Slovakia / Pavol Korec, Ingrid Bučeková
  In: Tourism and the transformation of large cities in the post-communist countries of Central and Eastern Europe. - Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe, 2012. - S. 69-102
 2. ADE Transformation of Accommodation and Foodservice Facilities in Bratislava after 1989 / Ingrid Královicsová, Erika Otrubová
  In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica. - Vol. 32, Suppl. (1997), s. 377-384
 3. ADF Úloha, rozmiestnenie a pôsobenie turistických informačných kancelárií na Slovensku / Marek Richter, Ingrid Bučeková
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 57, No. 1 (2013), s. 71-94
 4. ADF Vývoj priestorovej štruktúry siete hotelov na území Bratislavy / Ingrid Bučeková
  In: Geografický časopis. - Roč. 59, č. 1 (2007), s. 65-81
 5. ADF Vybrané spôsoby získavania informácií v geografii cestovného ruchu / Ingrid Bučeková, Erika Otrubová
  In: Geografia. - Roč. 9, č. 1 (2001), s. 27-29
 6. ADF Model lokalizácie hotelov na území veľkých miest na príklade Bratislavy / Ingrid Bučeková
  In: Ekonomická revue cestovného ruchu. - Roč. 34, č. 1 (2001), s. 17-27
 7. ADF Tendencie vývoja a priestorová diferencovanosť ubytovacích zariadení v Bratislave / Ingrid Bučeková
  In: Geografický časopis. - Roč. 51, č. 2 (1999), s. 206-218
 8. ADN Časovo-priestorové diferencie v zahraničnej návštevnosti Slovenska / Ingrid Bučeková, Gabriela Nováková, Dagmar Kusendová
  In: Geografický časopis. - Roč. 68, č. 4 (2016), s. 333-351
 9. AED Bratislava ako centrum cestovného ruchu - hodnotenie návštevnosti / Ingrid Královicsová
  In: Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy 32. Folia Geographica 3. - ISBN 80-88722-64-0. - Prešov : Prešovská univerzita, 1999. - S. 184-190
 10. DAI Turisticko-ubytovacia funkcia Bratisllavy - jej vývoj a priestorový štruktúra / Ingrid Bučeková
  Bratislava : [s.n.], 2006
 11. GAI Ekonomika a podnikanie / Ján Buček, Pavol Korec, Ingrid Bučeková
  In: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020. - Bratislava : Academia Istropolitana Nova, 2010. - S. 170-232