Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Malvína Čierniková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
odborný asistent
+421 2 9014 9174
B2-012

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
profesor
+421 2 9014 9574
B2-317

Mgr. Zuzana Feketeová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
odborný asistent
+421 2 9014 9174
+421 2 9014 9580
B2-012

Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
VŠ učiteľ odborný asistent
+421 2 9014 9578
B2-322

Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
odborný asistent
+421 2 9014 9550
B2-323

Mgr. Sanja Nosalj, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
odborný asistent k Juráni, Masarovičová

doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
docent
+421 2 9014 9173
B2-323, B2-338

prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
profesor
+421 2 9014 9587
B2-341

Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
odborný asistent
+421 2 9014 9585
B2-321
[1]