Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci katedry

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Roman Tóth PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Jarmila Vidrová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra environmentálnej ekológie
technik, i. n.
+421 2 9014 9612
02/602 96 612
B2-431

Renáta Vongrejová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
technik, i. n.

Mgr. Ivana Vykouková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9585
02/602 96 585
B2-321

RNDr. Martina Zvaríková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9704
02/602 96 704
B2 418

RNDr. Hubert Žarnovičan PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9181
02/602 96 181
B2-325
1 2 3 4 [5]