Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci katedry

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Blanka Lehotská PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9582
02/602 96 582
B2-326

RNDr. Juraj Litavský PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9608
02/602 96 608
B2-328

Mgr. Juraj Macek PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

prof. RNDr. Oto Majzlan PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra krajinnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9642
02/502 22 313
02/602 96 642
B2-324
M-119

RNDr. Rudolf Masarovič PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2124
02/602 96 425
B2-418

prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9340
02/602 96 340
CH2-132

RNDr. Štefan Méres PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9221
02/602 96 221
G-233

doc. RNDr. Ján Milička CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2079
02/602 96 224
G-240

Mgr. Marta Nevřelová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9588
02/602 96 588
B2-332
1 2 [3] 4 5