Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci katedry

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

prof. RNDr. Edgar Hiller PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9218
02/602 96 218
G-234

prof. RNDr. Edgar Hiller PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Andrej Hrabovský PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9550
02/602 96 550
B2-323

prof. Ing. Eva Chmielewská CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra environmentálnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9410
02/602 96 410
B2-438

Elena Chomičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra krajinnej ekológie
technik, i. n.
+421 2 9014 9581
02/602 96 581
B2-329

doc. RNDr. Peter Ivan CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9219
02/602 96 219
G-232

prof. Ing. Bohdan Juráni CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 96 573
B2-319

RNDr. Ľubomír Jurkovič PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9223
02/602 96 223
G-239

Mgr. Tomáš Lánczos PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9210
02/602 96 210
G-235
1 [2] 3 4 5