Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Chrobáky (Coleoptera) Tatier / Oto Majzlan
  Bratislava : Scientica ; Ústav zoológie SAV, 2015
 2. AAB Ucholaky (Dermaptera) Slovenska / Ivan Országh ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 3. AAB Systémové myslenie žiaka v abstrakcii lesného ekosystému / Jana Fedorová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 4. ABB Štúdium aktivity článkonožcov v prírodných podmienkach / Oto Majzlan
  In: Biotas-Journal of Biodiversity Slovakia. - Roč. 4, č. 2 (2005), s. 3-97
 5. ABB Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Martinského lesa pri Senci / Oto Majzlan
  In: Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). - ISBN 978-80-970326-2-3. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2012. - S. 147-207
 6. ABD Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík, Ladislav Korbel
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 89-114
 7. ABD Prírodný potenciál a stresové faktory HŠPK / Pavol Kenderessy ... [et al.]
  In: Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska. - ISBN 978-80-224-1570-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 70-88 [1,19 AH]
 8. ACB Environmentálna etika a sociálne prostredie : (eko-filozofické a sociálne reflexie). / Vasko Kusin ... [et al.]
  Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2012
 9. ACB Fyziotaktika živočíchov / Peter J. Fedor ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 10. ADC Revision of the megerlei - group of the cockroach genus Phyllodromica Fieber (Blattaria: Blattellidae, Ectobiinae) / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Entomologica Scandinavica. - Roč. 28 (1997), s. 163-173
 11. ADC The ecological impact assessment of a proposed road development (the Slovak approach) / Erika Igondová, Katarína Pavličková, Oto Majzlan
  In: Environmental Impact Assessment Review. - Vol. 59, July (2016), s. 43-54
 12. ADD Prvý nález Ceutorhynchus inhumeralis Schultze 1896 (Coleoptera, Curculionidae) v ČSSR / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 44, č. 2 (1989), s. 189-190
 13. ADD Štruktúra a biomasa zooedafonu bylinnej vrstvy v asociácii Soldanello hungarici Abietetum / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 45, č. 2 (1990), s. 95-104
 14. ADD Structure and Dynamics of Epigeon of the Semidesert and Desert Zone of Mongolian Peoples republic / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 44, č. 6 (1989), s. 533-540
 15. ADD Epigaeic beetles (Coleoptera) of the Devínska Kobyla hill (the Malé Karpaty mountains, SW Slovakia) / Ladislav Korbel, Ivo Rychlík, Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 52, č. 2 (1997), s. 263-272
 16. ADD Efficiency of various traps in studying weevil (Coleoptera, Curculionidae) communities: A comparison / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 52, č. 2 (1997), s. 309-312
 17. ADD Coleoptera arboricola-als ein Bestandteil der Arthropozönosen belaubter Gehölze / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 33, č. 11 (1978), s. 853-864
 18. ADD Invertebrate fauna in habitats with different soil moisture in floodplain meadows of the river Morava / Stanislav Kalúz ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 23, č. 1 (2004), s. 99-112
 19. ADD Significance of the national ecological network of Slovakia for the European ecological network- EECONET / J. Šteffek, I. Haberová, P. Jančura ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 14, č. 1 (1995), s. 205-212
 20. ADD Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 73, č. 8 (2018), s. 753-763
 21. ADD Peucedanum arenarium subsp. arenarium - a critically endangered species of the Slovak flora (morphometry, distribution, biology) / Božena Šerá ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 60, č. 1 (2005), s. 17-23
 22. ADD Scarabeidae (Coleoptera) in surrounding of Beijing city and the town Sanya in China / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Biologia. - Roč. 46, č. 6 (1991), s. 519-523
 23. ADD Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier (severné Slovensko) / Oto Majzlan, I. Rychlík
  In: Oecologia Montana. - Roč. 11, č. 1-2 (2002), s. 77-81
 24. ADD To the knowledge of the distribution of weevils (Coleoptera, Curculionidae) on the territory of Mongolia / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 46, č. 6 (1991), s. 525-534
 25. ADD Štruktúra a biomasa zooedafónu a bylinnej vrstvy asociácie Dentario glandulosae - Fagetum v NAPANT-e / Oto Majzlan, Eva Majzlanová, Martina Ivanová
  In: Biologia. - Roč. 46, č. 10 (1991), s. 915-925
 26. ADD Arthropodocoenoses of an orchard ecosystem in urban agglomerations / Oto Majzlan, Milada Holecová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 12, č. 2 (1993), s. 121-129
 27. ADD Biomasa článkonožcov (Arthropoda) olistených korún jelše lepkavej - Alnus glutinosa (L.) - so zreteľom na rad Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 34, č. 8 (1979), s. 607-615
 28. ADD Forming of beetle communities (Coleoptera) in the forest soil of the Morava river vicinity (southwestern Slovakia) / Oto Majzlan
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 13, Suppl. 1 (1994), s. 155-161
 29. ADD Štruktúra a dynamika artropodocenóz vo vzťahu k ochrane dubových porastov / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 41, č. 10 (1986), s. 963-969
 30. ADD Weevils (Coleoptera, Curculionidae) as a part of zooedafon in the vicinity of Morava river / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 48, č. 5 (1993), s. 535-639
 31. ADD Socions of soil weevils (Coleoptera, Curculionidae) in different vegetation types of Slovenský kras MTS / Oto Majzlan
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 14, Suppl. 2 (1995), s. 19-27
 32. ADD Vertical distribution of weevils (Coleoptera, Curculionidae) in vegetation zones of High Tatra Mts. / Oto Majzlan, Eva Majzlanová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 14, č. 4 (1995), s. 419-426
 33. ADE The Thrips (Thysanoptera) of Slovakia / Peter J. Fedor, Wojciech Sierka, Oto Majzlan
  In: Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. - Roč. 39, č. 1-3 (2004), s. 301-309
 34. ADE Distribution, conservation and prognosis for Gampsocleis glabra (HERBST, 1786) (Insecta: Ensifera) in Slovakia and the Czech Republic / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Articulata. - Roč. 19, č. 2 (2004), s. 217-224
 35. ADE Vertical migration of beetles (Coleoptera) and other arthropods (Arthropoda) on trunks of Aesculus hippocastanum in Slovakia / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Bulletin de la Societé des Naturalistes Luxembourgeois. - Vol. 104, No. 1 (2003), s. 129-138
 36. ADE Distribution and infiltration of the tree cricket Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) to unoriginal conditions in Slovakia / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Bulletin de la Societé des Naturalistes Luxembourgeois. - Vol. 102, No. 1 (2001), s. 103-108
 37. ADE Tree photoeclector in sampling bark-dwelling thrips (Thysanoptera) / Peter J. Fedor, Michal Dubovský, Oto Majzlan
  In: Thysanopteron - Pismo Entomologiczne. - Vol. 3, No. 1 (2007), s. 14-16
 38. ADF Chrobáky (Coleoptera) Demänovskej doliny / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - Č. 28 (2016), s. 5-16 [online]
 39. ADF Chrobáky (Coleoptera) okolia masívu Temeša (Strážovské vrchy) / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - Č. 28 (2016), s. 17-28 [online]
 40. ADF Aktivita chrobákov (Coleoptera) na kmene dubov v dubine Veľký Báb / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 2 (2013), s. 189-192
 41. ADF Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) študovaná pomocou Malaiseho pasce na lokalite Pravenec (centrálne Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 8 (1996), s. 66-73
 42. ADF Fenológia pôdnych chrobákov (Coleoptera) na lokalite Veľký Báb / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 27-46
 43. ADF Dvojkrídlovce (Diptera) na lokalite Šišulákov mlyn pri obci Závod v Záhorskej nížine / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 89-104
 44. ADF Migrácie chrobákov (Coleoptera) na kmene dubov / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 7 (1989), s. 143-148
 45. ADF Barypeithes purkynei Fremuth, 1965, a species of weevil (Coleoptera, Curculionidae) endemic in Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 28, č. 2 (1997), s. 104
 46. ADF Taxocenózy Drobčíkov (Coleoptera, Staphylinidae) v pôde lužných lesov rieky Moravy / Oto Majzlan, Tomáš Jászay
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 2 (1997), s. 61-69
 47. ADF Taxocenózy bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) ako súčasť epigeonu NPR Devínska Kobyla / Oto Majzlan, Pavol Baťalík
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 2 (1997), s. 57-60
 48. ADF Changes in alpine meadow epigeal fauna in the Západné Tatry Mts induced by nitrogen and phosphorus additions to the soil and analysed on example of beetles (Coleoptera) assemblages / Oto Majzlan, Peter Gajdoš
  In: Folia Oecologica. - Roč. 34, č. 1 (2007), s. 42-51
 49. ADF Bezstavovce (Evertebrata) - indikátory zmien v krajine / Oto Majzlan, Juraj Litavský
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 27, No. 1 (2015), s. 63-68
 50. ADF Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of Malá Fatra National Park, Strážovské vrchy Protected Landscape Area and Žilinská kotlina Basin (Slovakia) / Katarína Krajčovičová... [et al.]
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 1-7
 51. ADF Ekosozologické vyhodnotenie fauny chrobákov Coleoptera PR Veľký Vrch v katastri Malé Kršteňany / Jozef Cunev, Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 85-101
 52. ADF Flight activity of beetles (Coleoptera) in Vysoké Tatry Mts (Malaise fauna) / Oto Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Roč. 35, č. 1 (2008), s. 20-29
 53. ADF First record of Mecinus janthiniformis (Coleoptera: Curculionidae) from Slovakia / Zuzana Báborská, Oto Majzlan, Michael Košťál
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 29, No. 1 (2017), s. 39-42
 54. ADF Afinita triungulínov Meloe proscarabaeus (Coleoptera: Meloidae) ku druhu Enicopus hirtus (Coleoptera: Dasytidae) / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 29, No. 1 (2017), s. 43-52
 55. ADF Topická viazanosť chrobákov (Coleoptera) na pôdne strátum lužných lesov v okolí riek Tisa a Begej (Srbská republika) / Oto Majzlan, Juraj Litavský
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 29, No. 2 (2017), s. 13-26
 56. ADF Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis Ecologiae. - Roč. 10 (2003), s. 81-87
 57. ADF Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera : Curculionoidea) na 4 lokalitách v CHKO Záhorie / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 77-80
 58. ADF Význam niektorých skupín hmyzu pre monitoring Podunajska / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 3, č. 4 (1992), s. 1-9
 59. ADF Chrobáky (Coleoptera) okolia masívu Kľaku v Lúčanskej Malej Fatre / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 65-75
 60. ADF Makrozoobentos potoka Čierna voda s ohľadom na pijavice / Hirudinea / a vodné chrobáky /Coleoptera / / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 121-130
 61. ADF Fytofágne chrobáky (Coleoptera phytophaga) v pôde lužných lesov rieky Dunaja / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 3, č. 5 (1993), s. 1-12
 62. ADF On activity of arthropods in forest ecosystems / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia Oecologica. - Roč. 30, č. 2 (2003), s. 229-237
 63. ADF Fauna dubových lesov (Coleoptera, Neuroptera) na Borskej nížine / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 22, č. 1-2 (2010), s. 14-30
 64. ADF Arthropodocenózy z pôdnych fotoeklektorov v lesných ekosystémoch / Oto Majzlan, Tibor Kožíšek
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - 12 (1986), s. 188-190
 65. ADF Pavúky (Araneae) a chrobáky (Coleoptera) lokality Lackovce - Veľký vrch pri Humennom / Petr Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 30, č. 1 (2018), s. 25-41
 66. ADF Troficko-bionomické skupiny chrobákov (Coleoptera) dubov / Oto Majzlan
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 6 (1986), s. 79-90
 67. ADF Aktivita článkonožcov v air-fotoeklektore / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 16, č. 1 (2004), s. 1-4
 68. ADF Sociony chrobákov (Coleoptera) na halde lúženca z niklovej huti v Seredi / Oto Majzlan, Juraj Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 1 (2011), s. 27-37
 69. ADF Sekundárne mokrade a fauna chrobákov (Coleoptera) pri obci Koš / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 153-160
 70. ADF Cenózy chrobákov (Coleoptera) vo vinohradoch Sv. Jura pri Bratislave / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 161-178
 71. ADF Spoločenstvá pôdnych koleopter lúk a lesov Bratislavy / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 12 (1985), s. 145-148
 72. ADF The beetle (Coleoptera) assemblages in various biotopes inthe surroundings of the Domica cave (National Park Slovenský kras) / Oto Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Roč. 32, č. 2 (2005), s. 90-102
 73. ADF Chrobáky (Coleoptera) slaniska pri obci Tvrdošovce / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 23, č. 1 (2011), s. 1-18
 74. ADF Stabilita nelesných území NP Poloniny na príklade chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 23-52
 75. ADF Biodiverzita cintorínov na príklade chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 133-150
 76. ADF Listáriky (Coleoptera, Curculionidae, Sitona) ako súčasť entomocenóz lucernového poľa / Oto Majzlan, Alena Kotradyová
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 4, č. 1 (1992), s. 11-16
 77. ADF Diverzita a stratifikácia spoločenstiev chrobákov (Coleoptera) ako súčasti vzdušného planktónu v ekosystéme lužného lesa / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Naturae tutela. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 71-82
 78. ADF Chrobáky (Coleoptera) NPR Veľký Báb pri Nitre / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 43-58
 79. ADF Hniezdna fauna chrobákov (Coleoptera) Krakle belasej (Coracias garrulus) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 65-69
 80. ADF The phenology of geobiont beetles (Coleoptera) and other arthropods (Arthropoda) in the Vysoké Tatry Mts / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia Oecologica. - Roč. 36, č. 2 (2009), s. 116-124
 81. ADF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 12. / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 281-285
 82. ADF Invázia, imigrácia a infiltrácia chrobákov / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 287-292
 83. ADF Chrobáky (Coleoptera) indikátory zmien v krajine / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 185-209
 84. ADF Spoločenstvá epigeických chrobákov na alpínskych lúkach so zvýšenou acidifikáciou v Západných Tatrách (Slovakia) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 59-65
 85. ADF Blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) dvoch lokalít na juhu Slovenska / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 31, č. 1 (2019), s. 49-57
 86. ADF Chrobáky (Coleoptera) lokality Šándorky pri obci Nová Dedina (Štiavnické vrchy) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 1 (2016), s. 33-54
 87. ADF Chrobáky (Coleoptera) mozaiky biotopov v Kamenici nad Hronom (južné Slovensko) / Oto Majzlan, Peter Gajdoš
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 31, č. 1 (2019), s. 59-74
 88. ADF Diverzita chrobákov (Coleoptera) na ploche kontaminovanej arzénom pri Zemianskych Kostoľanoch / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 25, No. 1 (2013), s. 33-43
 89. ADF Fenológia a aktivita chrobákov (Coleoptera) v pokalamitnom lese Vysokých Tatier / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 25, č. 2 (2013), s. 21-30
 90. ADF Chrobáky (Coleoptera) na lokalite Iža pri Dunaji (južné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody Slovenska. - č. 33 (2019), s. 79-88
 91. ADF Chrobáky (Coleoptera) mokrade Pramenisko pri Tatranskej Lomnici v Tatrách / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 25, No. 2 (2013), s. 31-40
 92. ADF Zastúpenie druhov čeľade Carabidae na Šujskom rašelinisku a v jeho okolí v roku 2014 / Erika Igondová, Oto Majzlan
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 2 (2015), s. 20-27
 93. ADF Banské záťaže v prírode a biodiverzita chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 26, No. 1 (2014), s. 19-32
 94. ADF Chrobáky (Coleoptera) dvoch lokalít Závod-Šišuláky a Gajary na Záhorí / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 26, No. 2 (2014), s. 12-62
 95. ADF Chrobáky (Coleoptera) rezervácie Kulháň pri obci Zlatníky (Duchonka) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 27, No. 2 (2015), s. 19-40
 96. ADF Fauna chrobákov (Coleoptera) voľnej prírody v okolí obce Bučany / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 37-50
 97. ADF European spruce as an indicator of environmental pollution: an example from the Vysoké Tatry Mts / Oto Majzlan, Juraj Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Vol. 39, No. 2 (2012), s. 115-120
 98. ADF Chrobáky (Coleoptera) v hniezdach vtákov / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 24, No. 1 (2012), s. 21-36
 99. ADF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera: Staphylinidae) / Oto Majzlan, Jaroslav Boháč
  In: Naturae tutela. - Roč. 16, č. 2 (2012), s. 179-185
 100. ADF Chrobáky (Coleoptera) vybraných lokalít v oblasti Východné Karpaty / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 101-126
 101. ADF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera 11) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 183-189
 102. ADF Zmeny fauny chrobákov (Coleoptera) na dvoch plochách Zoborskej lesostepi / Oto Majzlan, Michal Ambros
  In: Ochrana prírody. - Roč. 31 (2018), s. 5-12 [online]
 103. ADF Epigeické chrobáky (Coleoptera) ako bioindikátor stability rezervácie Šujské rašelinisko / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca [elektronický zdroj]. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 115-130 [online]
 104. ADF Epigeické chrobáky (Coleoptera) ako bioindikátor stability rezervácie PR Šujské rašelinisko / Oto Majzlan, Erika Igondová
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 1 (2014), s. 53-68
 105. ADF Dvojkrídlovce (Diptera) Nitrických vrchov v južnej časti Strážovských vrchov / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 1 (2014), s. 79-105
 106. ADF Biodiverzita chrobákov (Coleoptera) ako ekostabilizačný faktor lesných ekosystémov / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 2 (2014), s. 113-134
 107. ADF An Influence of the Casoron G Herbicide on the soil macrofauna (Eclectorfauna) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Phytopedon (Bratislava). - Roč. 4, č. 2 (2005), s. 40-48
 108. ADF Zlatěnkovití (Hymenoptera: Chrysididae) pohoří Burda a jeho okolí / Pavel Tyrner, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - Č. 27 (2016), s. 39-44 [online]
 109. ADF Dvojkrídlovce (Diptera) pohoria Burda / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - Č. 27 (2016), s. 89-125 [online]
 110. ADF Chrobáky (Coleoptera) v Národnej prírodnej rezervácii Burdov / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - Č. 27 (2016), s. 89-125 [online]
 111. ADF Blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) slaniska Iža-Bokroš (JZ Slovensko) / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Roč. 32 (2018), s. 5-9 [online]
 112. ADF Blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) Horšianskej doliny (Ipeľská pahorkatina), JZ Slovensko / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Roč. 32 (2018), s. 10-14 [online]
 113. ADF Chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Krasín nad obcou Dolná Súča v Bielych Karpatoch / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - Č. 29 (2017), s. 5-19 [online]
 114. ADF Epigeic Beetles (Coleoptera) Indicators of Changes in Mining Activity (Teghout, Armenia) / Oto Majzlan, Sofya Geghamyan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 30, č. 2 (2018), s. 41-52
 115. ADF Topická viazanosť koscov (Opiliones) na pôdne stratum lužných lesov / Juraj Litavský, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 28, No. 2 (2016), s. 1-7
 116. ADF Osobitná diverzita chrobákov (Coleoptera) v okolí kravínov / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 28, No. 1 (2016), s. 1-13
 117. ADF Ptilodactyla sp. (Coleoptera, Ptilodactylidae) the First Find in Slovakia / Oto Majzlan
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae. - ISBN 80-223-0657-6. - Roč. 37 (1993), s. 85-87
 118. ADF Trophic - Bionomical Relations of Beetles (Coleoptera) to the Nests of City Pigeons (Columba livia f. domestica) / Oto Majzlan, Róbert Nagy
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae. - Roč. 36 (1992), s. 45-49
 119. ADF Horšianska dolina - refúgium teplomilných druhov chrobákov (Coleoptera) JZ Slovensko / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 41-58
 120. ADF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 13 / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 2 (2018), s. 245-248
 121. ADF Chrobáky (Coleoptera) slanísk na južnom Slovensku / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 2 (2018), s. 161-194
 122. ADF Stonôžky (Chilopoda) a mnohonôžky (Diplopoda) ako súčasť synantropnej fauny urbánneho prostredia / Lukáš Varga ... [et al.]
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 11-14
 123. ADF Ecology of Diplurans (Diplura) in xerothermophilous oak wood ecosystems (SW Slovakia) / Michal Dubovský ... [et al.]
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 5-10
 124. ADF Vodné chrobáky (Coleoptera aquicola) NPR Parížske močiare pri Gbelciach / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 6 (2001), s. 97-100
 125. ADF Migrácia chrobákov (Coleoptera) na kmeňoch Pagaštana konského (Aesculus hippocastanum) / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 7 (2002), s. 49-53
 126. ADF Pavúky (Araneae) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v Chránennej krajinnej oblasti Malé Karpaty / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 29-35
 127. ADF Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) v PR Suché doly (NP Muránska planina) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 15-27
 128. ADF Pavúky (Araneae) pieskových a sprašových dún juhozápadného Slovenska / Oto Majzlan, P. Gajdoš
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 6 (2001), s. 19-23
 129. ADF Pavúky (Araneae) pieskov v okolí Malaciek a Lakšárskej Novej Vsi / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 173-182
 130. ADF Topicko-trofické vzťahy chrobákov (Coleoptera) v hniezdach vtákov na Slovensku / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 9 (1992), s. 71-92
 131. ADF Význam agroštruktúr pre stabilitu diverzity koleopterocenóz / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 161-172
 132. ADF Seasonal dynamics of geobiont arthropods in mountainous spruce forests with a special emphasis on beetles (Coleoptera) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia Oecologica. - Roč. 38, č. 1 (2011), s. 57-65
 133. ADF On the distribution of small earwing Labia minor (Dermaptera: Labiidae) in Slovakia / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Vol. 32, No. 1 (2001), s. 68
 134. ADF On distribution of Oecanthus pellucens in Slovakia / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Vol. 31, No. 2 (2000), s. 186
 135. ADF Vidličiarky (Diplura, Hexapoda) v pôde lesov pri Bratislave / Oto Majzlan, Katarína Kisková
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 6, č. 1 (1994), s. 5-9
 136. ADF Chrobáky (Coleoptera) kúpeľov Bojnice / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - č. 30 (2017), s. 5-16
 137. ADF Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera, Curulionidae) študovaná Malaiseho pascou na vybraných lokalitách Slovenska / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 7 (1995), s. 136-144
 138. ADF Mezostigmátne roztoče (Acari: Mesostigmata, Gamasina) v pôde dúbrav Borskej nížiny (CHKO Záhorie) / Stanislav Kalúz, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 21, č. 1-2 (2009), s. 40-44
 139. ADF Letová aktivita lienok (Coccinellidae) na lokalite Devínska Kobyla (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 7 (1995), s. 192-197
 140. ADF Taxocenózy Pselaphidae (Coleoptera) v lužných lesoch okolia rieky Morava a Dunaj / R. Kolimár, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 7 (1995), s. 181-187
 141. ADF Defoliácia brezy Betula pendula druhom Polydrusus sericeus (Coleoptera-curculionidae) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 8, č. 1 (1996), s. 12-15
 142. ADM First records of Opilio saxatilis C. L. Koch, 1839 (Arachnida, Opiliones, Phalangiidae) from Serbia / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Check List [elektronický dokument]. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 257-260 [online]
 143. ADN Assemblages of ground beetles (Carabidae, Coleoptera) in peatland habitat, surrounding dry pine forests and meadows / Erika Igondová, Oto Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Vol. 42, No. 1 (2015), s. 21-28
 144. ADN Assemblages of ground living spiders (Araneae) in peatland habitats, surrounding dry pine forest and meadows / Peter Gajdoš, Oto Majzlan, Erika Igondová
  In: Folia Oecologica. - Vol. 43, No. 2 (2016), s. 27-35
 145. AEC Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera a Caelifera) Tematínskych vrchov na lokalite Lúka (Považský Inovec) / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5. - ISBN 80-902213-9-4. - Uherské Hradište : Přírodovědný klub, 2000. - S. 246-261
 146. AEC Koleopterofauna lesného ekosystému Národnej prírodnej rezervácie Čantoria (Slezské Beskydy) / Oto Majzlan
  In: Práce a studie Muzea Beskyd 13. - ISBN 80-86166-13-9. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2003. - S. 218-220
 147. AEC Vertikálna migrácia článkonožcov (Arthropoda) na kmeňoch pagaštana konského s ohľadom na chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan, R. Kadaši
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6. - Uherské Hradište, 2001. - S. 219-229
 148. AEC Zmeny pôdnej fauny (makrofauna) študované fotoeklektormi na lokalite Ivanka pri Dunaji / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 7. - ISBN 80-86485-048. - Uherské Hradiště : Přírodovědný klub, 2002. - S. 277-286
 149. AEC The Orthopterous Insects of Chosen Wetland Biotops in Vihorlat Mountains / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Mokřady 2000. - ISBN 80-86143-20-1. - Olomouc : Správa CHKO Litovelské pomoraví, 2000. - S. 237-241
 150. AEC Laena viennensis (Sturm) - Erstnachweis für die Slowakei (Coleoptera: Tenebrionidae) / Oto Majzlan
  In: Koleopterologische Rundschau 62. - Wien : Zoologisch- Botanische Gesellschaft, 1992. - S. 177-178
 151. AED Poznámky k faune chrobákov (Coleoptera) okolia Tarnova / Oto Majzlan
  In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach : Prírodné vedy, Roč. 29. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1988. - S. 91-103
 152. AED Structure and Funktion of Herbivorous Beetles communities in the Danube Lowlands / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comeniane. Zoologia, 31. - Bratislava : UK, 1988. - S. 31-34
 153. AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Číčova a blízkeho okolia / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 18. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1988. - S. 133-170
 154. AED Štruktúra a dynamika spoločenstiev článkonožcov v korunách bukov s ohľadom na chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 20. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1990. - S. 245-249
 155. AED Bioindikačný význam Oniscoidea a Curculionoidea v pôde dubového lesa NPR Dubník pri Seredi / Oto Majzlan, Peter Hošták
  In: Ochrana prírody, 14. - ISBN 80-88850-06-1. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1996. - S. 83-87
 156. AED Sezónna dynamika migrácie chrobákov (Coleoptera) na kmeňoch dubov / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 20. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1990. - S. 269-276
 157. AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) charakteristických biotopov na území chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. 1. časť: Fauna zemných pascí / Oto Majzlan
  In: Rosalia 11. - ISBN 80-900489-1-9. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti, 1996. - S. 191-208
 158. AED Necieľové druhy hmyzu vo feromónových lapačoch na území TANAPu / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 28. - Martin : Osveta, 1988. - S. 55-69
 159. AED Chrobáky Coleoptera charakteristických biotopov z okolia lokality Leles - CHKO Latorica (Východné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Natura Carpatica, 38. - ISBN 80-967072-8-0. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1997. - S. 101-120
 160. AED Chrobáky (Coleoptera) na vrchole Kňažieho stola v Strážovských vrchoch / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy : 64 : Roč. 64. - ISBN 978-80-8060-455-4. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2018. - S. 125-154
 161. AED Synúzie chrobákov (Coleoptera) lokality Úkropová v CHKO Ponitrie / Oto Majzlan
  In: Rosalia 3. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1987. - S. 151-164
 162. AED Kobylky (Ensifera) NPR Drieňová Hora pri Novej Vieske sledované Malaiseho pascou / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 2. - Bratislava : Faunima, 1997. - S. 53-55
 163. AED Abundancia a sezónna dynamika Koscov (Opiliones) v pôde lužných lesov Podunajska / Oto Majzlan, Andrea Hazuchová
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 2. - ISBN 80-85330-38-5. - Bratislava : Faunima, 1997. - S. 47-51
 164. AED Koleopterocenózy dunajských lužných lesov v blízkosti Bratislavy / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et Protectio Naturae, 9. - Bratislava : UK, 1986. - S. 883-904
 165. AED Krasoňovité (Coleoptera, Buprestidae) v NPR Devínska Kobyla / Jozef Lukáš, Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 2. - ISBN 80-85330-38-5. - Bratislava : Faunima, 1997. - S. 71-74
 166. AED Chrobáky Štátnej prírodnej rezervácie Abrod / Oto Majzlan ...[et al.]
  In: Ochrana prírody, 8. - Bratislava : Príroda, 1987. - S. 175-202
 167. AED Aktivita chrobákov (Coleoptera) študovaná pomocou Malaiseho pascí na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 21. - ISBN 80-89035-18-3. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2002. - S. 91-127
 168. AED Monitoring nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea) v pôde lesov Salici - Populetum pri Dunaji (južné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Bratislava : Stimul, 1997. - S. 79-93
 169. AED Doplnky k poznaniu pavúkov (Araneae) južnej časti Strážovských vrchov / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy : 64 : Roč. 64. - ISBN 978-80-8060-455-4. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2018. - S. 90-100
 170. AED Blyskavky (Chrysididae) PR Moltra (Štiavnicke vrchy) / Pavel Deván, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 21. - ISBN 80-89035-18-3. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2002. - S. 129-132
 171. AED Chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec pri obci Ľutov / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy : 64 : Roč. 64. - ISBN 978-80-8060-455-4. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2018. - S. 106-124
 172. AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Biodiverzita Abrodu stav, zmeny a obnova. - ISBN 80-89133-01-0. - Bratislava : Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2003. - S. 231-241
 173. AED Dvojkrídlovce (Diptera) troch lokalít v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 47-84
 174. AED Vertikálne rozšírenie nosáčikovytých (Coleoptera - Curculionidae) v profile Bystričianskej doliny pod Vtáčnikom (CHKO Ponitrie) / Oto Majzlan
  In: Rosalia 12. - ISBN 80-900489-2-7. - Nitra : ChKO Ponitrie, 1997. - S. 175-183
 175. AED K poznaniu štruktúry synúzií koleopter lúčnych biotopov v Malých Karpatoch / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 13. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1976. - S. 7-30
 176. AED Chrobáky (Coleoptera) Šenkvického a Martinského lesa pri Senci / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 27-42
 177. AED Priebeh abundačnej dynamiky a spoločenstvá Coleoptera arboricola na olistených drevinách / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 16. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1980. - S. 51-65
 178. AED Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera: Curculionidae) v NPR Bábsky les pri Nitre / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 43-45
 179. AED Dvojkrídlovce (Diptera) Martinského lesa pri Viničnom (južné Slovensko) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 69-78
 180. AED Chrobáky (Coleoptera) v dosahu riečneho toku Dunaja pri Bratislave / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Entomologické problémy, 17. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1982. - S. 33-81
 181. AED Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) vybraných lokalít v rámci CHKO Malé Karpaty / Oto Majzlan, Ján Drdul
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. - ISBN 80-88774-42-X. - Trnava : Trnavská univerzita, 1998. - S. 125-138
 182. AED Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) vo Vysokých Tatrách / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 5-14
 183. AED Nosáčiky (Curculionidae) Zoborských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 2. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1985. - S. 179-200
 184. AED Pavúky pieskových biotopov v okolí obce Sekule (CHKO Záhorie) / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 89-96
 185. AED Chrobáky (Coleoptera excl. Curculionidae) Zoborských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 2. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1985. - S. 201-226
 186. AED Chrobáky (Coleoptera) dilúvia Pereša a Jurského Chlmu na juhu Slovenska / Oto Majzlan
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1998. - S. 179-206
 187. AED Aktivita chrobákov (Coleoptera) sledovaná Malaiseho pascou na lokalite Kamenec pod Vtáčnikom v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie / Oto Majzlan
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1998. - S. 173-178
 188. AED Chrobáky (Coleoptera) nelesných plôch v okolí lomu Pohranice pri Nitre / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - S. 155-171
 189. AED Curculionidae (Coleoptera) niektorých významných lokalít východného Slovenska / Milada Šteklová, Oto Majzlan
  In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach : Prírodné vedy, roč. 24. - Košice, 1983. - S. 83-94
 190. AED Spoločenstvá vodných chrobákov (Coleoptera aquicola) Štátnej prírodnej rezervácie Abrod / Ján Kodada, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 8. - Bratislava : Príroda, 1987. - S. 211-219
 191. AED Analýza a spracovanie údajov o rozšírení druhov / Jozef Šteffek ... [et al.]
  In: Národná ekologická sieť Slovenska. - ISBN 2-8317-0323-9. - Bratislava : Nadácia IUCN, 1995. - S. 61-66
 192. AED Limity pre menežment Ramsarskej lokality "Niva rieky Moravy " na príklade vybraných skupín Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 7. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2003. - S. 5-13
 193. AED Charakteristika území národnej ekologickej siete Slovenska (NECONET) / Jozef Šteffek ... [et al.]
  In: Národná ekologická sieť Slovenska. - ISBN 2-8317-0323-9. - Bratislava : Nadácia IUCN, 1995. - S. 176-293
 194. AED Kolonizácia vybraných skupín reolitonu (Ephemeroptera, Coleoptera, Diptera) kameňov potoka Bystrá v CHKO Ponitrie / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2000. - S. 121-130
 195. AED Chrobáky (Coleoptera) PR Klokoč a PR Čierna Skala v CHKO Malé Karpaty / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 7. - ISBN 80-88924-27-8. - Liptovský Mikuláš : Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2003. - S. 39-51
 196. AED Vodné chrobáky mokradných biotopov v CHKO Ponitrie / Oto Majzlan, R. Csefalvay
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2000. - S. 175-180
 197. AED Zmeny populačnej hustoty Ploskáčika pagaštanového Cameraria ohridella (Deschka et Dimić, 1986) na pagaštane konskom / Oto Majzlan, Peter Fedor
  In: Ochrana lesa. - ISBN 80-228-1297-8. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2003. - S. 37-41
 198. AED Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Blattodea a Mantodea) na viatych pieskoch južného Slovenska / Oto Majzlan, Peter J. Fedor, Ivo Rychlík
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2000. - S. 155-174
 199. AED Sezónna dynamika chrobákov (Coleoptera) bylinného stráta v profile DVD pri Vojke nad Dunajom / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 3. - ISBN 80-88774-64-0. - Trnava : Trnavská univerzita, 1999. - S. 79-87
 200. AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) vybraných xerotemných biotopov v blízkosti Dunaja / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Biosozologia, roč. 1. - ISBN 80-223-1898-1. - Bratislava : UK, 2003. - S. 29-38
 201. AED Strapky (Thysanoptera) Slovenska - prvý národný check-list / Peter J. Fedor, Wojciech Sierka, Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 8. - Bratislava : Faunima, 2003. - S. 57-59
 202. AED Srpice (Mecoptera = Panorpata) / Oto Majzlan
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 144-145
 203. AED Chrobáky (Coleoptera) pieskovej duny Mašan pri Virte (Prírodná rezervácia južného Slovenska) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Natura Carpatica. Prírodné vedy 40. - ISBN 80-968304-0-6. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1999. - S. 143-154
 204. AED Chrobáky (Coleoptera) vybraných biotopov CHKO Ponitrie (Tríbeč, Vtáčnik) / Tibor Kožíšek, Oto Majzlan
  In: Rosalia 2. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1985. - S. 227-240
 205. AED Chrobáky Scydmaenidae a Pselaphidae (Coleoptera) v pôde lesných biotopov Bystričianskej doliny / Oto Majzlan, Róbert Kolimár
  In: Rosalia 14. - ISBN 80-900489-4-3. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1999. - S. 87-95
 206. AED Chrobáky (Coleoptera) a rovnakonôžky (Isopoda) vybraných slanísk na južnom Slovensku / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Biosozologia 2. - ISBN 80-223-1898-1. - Bratislava : UK, 2004. - S. 71-88
 207. AED Arthropodocenózy ekosystému ovocnej záhrady mestských aglomerácií / Milada Holecová, Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 12. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, 1986. - S. 129-133
 208. AED Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) na území NPR Čachtický hradný vrch (CHKO Malé Karpaty) / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová, Peter J. Fedor
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 5. - Bratislava : Faunima, 2000. - S. 135-150
 209. AED Cenózy chrobákov (Coleoptera) v podmienkach sukcesie lesa vo Vysokých Tatrách / Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku = Studies on Tatra National Park, roč. 10 (43). - ISBN 978-80-89309-09-2. - Poprad : Podtatranské noviny, 2011. - S. 231-243
 210. AED Chrobáky (Coleoptera) a motýle (Lepidoptera) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpáty / Oto Majzlan, Branislav Zápražný
  In: Acta rerum naturalium Musei Nationalis Slovaci. Vol. 51. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2005. - S. 48-65
 211. AED Chrobáky (Coleoptera) vo feromónových lapačoch na území TANAP-u / Oto Majzlan, Ján Ferenčík
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 31. - ISBN 80-217-0300-8. - Martin : Osveta, 1991. - S. 161-171
 212. AED Fauna dvojkrídlovcov (Diptera) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v CHKO Malé Karpaty (južné Slovensko) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 11-31
 213. AED Chrobáky (Coleoptera) Brusna a Liptovskej Tepličky v Národnom parku Nízke Tatry / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 33-42
 214. AED Faunistic records Coleoptera, Staphylinidae / Oto Majzlan, Tomáš Jászay
  In: Entomologické problémy, Roč. 25. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1994. - S. 2-54
 215. AED Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) PR Veľká Skala v Bystričianskej doline / Oto Majzlan
  In: Rosalia 14. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1999. - S. 97-110
 216. AED Štruktúra a dynamika epigeických člámkonožcov so zreteľom na bystruškovité (Coleoptera: Carabidae) v inundácii rieky Moravy na príklade profilu Devínske jazero (CHKO Záhorie) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 18. - ISBN 80-89035-00-0. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2000. - S. 145-153
 217. AED Indikačné skupiny článkonožcov (Coleoptera, Heteroptera a Opiliones) pre posúdenie zmien prírodného prostredia v kontakte ropných ťažobných zariadení na Záhorí / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová
  In: Naturae Tutela, 5. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1999. - S. 7-28
 218. AED Spoločenstvá chrobákov (koleopterocenózy) NPR Parížske močiare / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Natura Carpatica. Prírodné vedy 43 : Zborník Východoslovenského múzea. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2002. - S. 103-122
 219. AED Rozšírenie svrčíka mraveniskového Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Natura Carpatica 50. - ISBN 978-80-89093-23-6. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2009. - S. 147-152
 220. AED Ucholaky (Dermaptera), modlivky (Mantodea) a šváby (Blattaria) PR Šúr / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 127-134
 221. AED Rovnokrídly hmyz (Ensifera et Caelifera) ako indikátor aridizačných zmien v Podunajsku / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Národný klimatický program Slovenskej republiky, Zv. 10. - ISBN 80-88907-24-1. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2000. - S. 42-53
 222. AED Rovnokrídlovce (Orthoptera) PR Šúr / Oto Majzlan
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 135-138
 223. AED Chrobáky (Coleoptera) PR Šúr / Oto Majzlan
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 163-204
 224. AED Dvojkrídlovce (Diptera) PR Šúr / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 285-324
 225. AED Blyskavkovité (Hymenoptera: Chrysididae) PR Šúr / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 237-242
 226. AED Vplyv banskej činnosti na diverzitu chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria B - Prírodné vedy, No. 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-869-1. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. - S. 35-50 [online]
 227. AED Pieta a environmentálne ticho / Oto Majzlan
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 9-23 [CD-ROM]
 228. AED Vzťah rôznych socioskupín ku biofílii / Oto Majzlan
  In: Inklúzia znevýhodnených skupín [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-13-4. - Bratislava : Iris, 2014. - S. 119-122 [CD-ROM]
 229. AED Indikácia stability lesa na príklade saprofágnych a xylofágnych chrobákov v okolí Bratislavy / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 60. - ISBN 978-80-8060-354-0. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2014. - S. 80-92
 230. AED Rovnokrídly hmyz (Ensifera, Caelifera) a modlivky (Mantodea) / Peter Fedor, Oto Majzlan
  In: Národná prírodná rezervácia Parížske močiare : Krajina, biodiverzita a ochrana prírody. - ISBN 80-968120-6-8. - Nitra : UKF, 2005. - S. 46-49
 231. AED Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan, Peter Fedor
  In: Národná prírodná rezervácia Parížske močiare : Krajina, biodiverzita a ochrana prírody. - ISBN 80-968120-6-8. - Nitra : UKF, 2005. - S. 49-58
 232. AED Sezónne zmeny početnosti chrobákov (Coleoptera) študované Malaiseho pascou na lokalite Kamenec pod Vtáčnikom v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Rosalia 12. - ISBN 80-900489-2-7. - Nitra : ChKO Ponitrie, 1997. - S. 161-173
 233. AED Význam slanísk na juhu Slovenska na príklade cenóz chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 62. - ISBN 978-80-8060-403-5. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2016. - S. 43-67
 234. AED Diverzita koleopterocenóz jabloňových sadov v Devičanoch / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 62. - ISBN 978-80-8060-403-5. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2016. - S. 68-86
 235. AED K poznaniu chrobákov Coleoptera-Scarabaeidae Mongolskej ľudovej republiky / Oto Majzlan, Peter Degma
  In: Entomologické problémy, 18. - Bratislava : SAV, 1988. - S. 171-179
 236. AED Chrobáky (Coleoptera) NPR Drieňová Hora pri Novej Vieske (Južné Slovensko) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Natura Carpatica. Prírodné vedy 39 : Zborník Východoslovenského múzea. - ISBN 80-967072-9-9. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1998. - S. 151-168
 237. AED Synúzie chrobákov (Coleoptera) na troch študijných plochách v okolí Vtáčnika (zemné pasce) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Rosalia 8. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1992. - S. 173-184
 238. AED Chrobáky (Coleoptera) Národnej prírodnej rezervácie Vyšehrad v pohorí Žiar / Oto Majzlan, Marcela Ondrejková
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 153-164
 239. AED Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Vplyv ťažby uhlia na krajinu a biodiverzitu Košských mokradí (Hornonitrianska kotlina). - ISBN 978-80-89325-13-9. - Nitra : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2013. - S. 53-54
 240. AED Dvojkrídlovce (Diptera) Prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec v južnej časti Strážovských vrchov / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80-900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 183-202
 241. AED Bystruškovité (Coleoptera: Carabidae) ako bioindikátor stability Šujského rašeliniska / Erika Igondová, Oto Majzlan
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 68-75 [CD-ROM]
 242. AED Chrobáky (Coleoptera) a blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) okolia Dolných Vesteníc (Strážovské vrchy) / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 113-134
 243. AED Vybrané druhy hmyzu (Coleoptera) Prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec v južnej časti Strážovských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 93-112
 244. AED Rovnokrídly hmyz (Ensifera et Caelifera) ostrova Kopáč / Peter J. Fedor, Anna Kiktová, Oto Majzlan
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 119-128
 245. AED Chrobáky (Coleoptera) PR Ostrov Kopáč pri Bratislave / Oto Majzlan
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 151-196
 246. AED Dvojkrídlovce (Diptera) PR Ostrov Kopáč pri Bratislave / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 233-237 + tabuľka S. 238-260
 247. AED Bionomické a trofické vzťahy chrobákov (Coleoptera) v hniezdach holuba skalného Columba livia f. domestica / Oto Majzlan, Gabriela Kicková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 5. - ISBN 80-89074-10-3. - Trnava : TU, 2001. - S. 23-27
 248. AED Chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Poš pri Starej Lesnej (Vysoké Tatry) / Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, roč. 11 (44). - ISBN 978-80-228-2775-1. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. - S. 259-273
 249. AED Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Ensifera a Caelifera) navrhovanej CHKP Tematínske vrchy na lokalite Lúka-Ihelník a Lúka-PR Kňaží vrch / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Ochrana prírody, 19. - ISBN 80-89035-04-3. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2001. - S. 75-102
 250. AED Survey and geographical distribution of native cockroach species (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae) in Slovakia / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 23. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1992. - S. 21-29
 251. AED Wood - inhabiting Beetles (Coleoptera) in Bratislava / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Zoologia, 35. - ISBN 80-08-01599-3. - Bratislava Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. - S. 101-107
 252. AED Duvalius microphthalmus (Mill.) korbeli subsp. n. (Coleoptera, Carabidae, Trechinae) z CHKO Ponitrie - pohorie Tríbeč / Oto Majzlan
  In: Rosalia 8. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1992. - S. 185-190
 253. AED Troficko - bionomické vzťahy chrobákov (Coleoptera) vo feromónových lapačoch na území TANAP-u / Ján Ferenčík, Oto Majzlan, Zuzana Steisová
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 32. - Martin : Osveta, 1992. - S. 197-207
 254. AED Vertikálne rozšírenie nosáčikovitých (Coleoptera: Curculionoidea) v profile Bystričianskej doliny v pohorí Vtáčnik / Oto Majzlan
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1998. - S. 207-214
 255. AED Stav diverzity psamofilov z vybraných radov hmyzu na viatych pieskoch lokality Abov pri Hurbanove / Oto Majzlan, Ivo Rychlík, Peter J. Fedor
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 10. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 215-220
 256. AED Several notes on using orthopterous insect communities (Ensifera et Caelifera) in evaluation of anthropogenous impacts at the Zemplínska šírava dam / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Súčasný stav a perspektívy ekológie a environmentalistiky. - ISBN 80-228-1010-5. - Banská Štiavnica : Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity, 2001. - S. 279-285
 257. AED Obraz letnej fauny chrobákov (Coleoptera) ŠPR Javorina vo Vysokých Tatrách / Oto Majzlan
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 31. - ISBN 80-217-0300-8. - Martin : Osveta, 1991. - S. 191-202
 258. AED Zooedafon (makrofauna) lesov Saliceto - Populetum okolia rieky Dunaja / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 21. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1991. - S. 7-17
 259. AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Klátovského ramena pri Jahodnej (Juhozápadné Slovensko) / Ján Kodada, Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 21. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1991. - S. 31-52
 260. AED Chrobáky (Coleoptera) chráneného územia Veterník pri Skalici / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 21. - Bratislava : Slovenská akadémie vied, 1991. - S. 19-29
 261. AED Letová aktivita cikád (Auchenorrhyncha) študovaná Malaiseho pascou v lesnom ekosystéme / Oto Majzlan, Martina Pašková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 6. - ISBN 80-89074-48-0. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2002. - S. 5-11
 262. AED Spoločenstvá chrobákov rezervácie Rudné pri obci Suchá Hora na Hornej Orave / Oto Majzlan, Monika Jandurová
  In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria B - Prírodné vedy, No. 18 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-568-0004-1. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2016. - S. 24-42 [online]
 263. AED Weevils (Coleoptera, Curculionidae) in the soil of lowland forests of the Danube river / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 22. - Bratislava : SAV, 1992. - S. 37-44
 264. AED Phytophagous Beetles (Coleoptera phytophaga) in the Soil of the Danube Forest Saliceto-Populetum / Vladimír Durmek, Oto Majzlan, Ján Kodada
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-0657-6. - Bratislava : UK, 1993. - S. 17-24
 265. AED Aktivita nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) v epigeone intravilánu mesta Nitry / Oto Majzlan
  In: Rosalia 9. - ISBN 80-900489-0-0. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1993. - S. 167-172
 266. AED Dynamika abundancie dvojkrídlovcov (Diptera) na území Národnej prírodnej rezervácie Bábsky les pri Nitre (Južné Slovensko) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80-900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2010. - S. 167-184
 267. AED Bezstavovce / Oto Majzlan
  In: Tatranský národný park. - ISBN 80-901392-4-8. - Martin : Gradus, 1994. - S. 162-179
 268. AED Pôdne koleopterocenózy lúčnych a lesných ekotopov intravilánu Bratislavy / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et Protectio Naturae, 12. - Bratislava : SPN, 1987. - S. 49-64
 269. AED Pselaphidae (Coleoptera) niektorých lokalít východného Slovenska / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach : Prírodné vedy, Roč. 35. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1994. - S. 15-29
 270. AED Štruktúra a dynamika bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) epigeonu v intraviláne mesta Nitry / Oto Majzlan, Eva Frantzová
  In: Rosalia 10. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1995. - S. 107-118
 271. AED Sezónna dynamika druhov rodu Dorytomus germ. v pôde lužných lesov rieky Dunaja a Moravy (Južné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Zborník Ústavu zoológie SAV. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1995. - S. 295-304
 272. AED K poznaniu chrobákov (Coleoptera) Ipeľskej kotliny (Južné Slovensko) / Jozef Cunev, Oto Majzlan, Ilja Okáli
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy. Roč. 41. - ISBN 80-900498-1-8. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 1995. - S. 17-38
 273. AED The Changes of weevil Taxocoenoses (Coleoptera, Curculionidae) in Forest soil of the Association Salici - Populetum in the Danube river floodplain / Oto Majzlan
  In: Gabčíkovo part of the hydroelectric power project : Environmental impact review. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1995. - S. 275-277
 274. AED K problematike ochrany genofondu ohrozených druhov chrobákov (Coleoptera) na Slovensku / Oto Majzlan, Ladislav Korbel
  In: Entomologické problémy, 20. - Bratislava : Veda, 1990. - S. 245-249
 275. AED Spoločenstvá významných fytofágnych koleopter (Coleoptera, Curculionidae) lúčnych a lesných biotopov / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comeniane. Formatio et Protectio Naturae, 13. - Bratislava : UK, 1990. - S. 75-93
 276. AED Štruktúra zooedafónu bučín ŠPR Vtáčnik / Oto Majzlan
  In: Rosalia 6. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1990. - S. 253-262
 277. AED Geobiontné chrobáky (Coleoptera) dubového lesa pri Obyciach / Oto Majzlan
  In: Rosalia 7. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1991. - S. 185-193
 278. AED Contribution to the faunistics of the Mongolian longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) / Peter Degma, Oto Majzlan
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 40. - ISBN 80-223-1096-4. - Bratislava : UK, 1996. - S. 29-36
 279. AED Vybrané skupiny článkonožcov (Arthropoda) navrhovanej PR Vrchná hora pri Stupave (CHKO Malé Karpaty) / Oto Majzlan, Peter Gajdoš, Peter J. Fedor
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria B - Prírodné vedy, No. 4. - ISBN 80-88774-80-2. - Trnava : TU, 2000. - S. 3-14
 280. AEF Sociony nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) Štátnej prírodnej rezervácie Abrod pri Závode / Oto Majzlan, Milada Holecová
  In: Ochrana prírody, 7. - Bratislava : Príroda, 1986. - S. 195-213
 281. AEF Chrobáky (Coleoptera) Národnej prírodnej rezervácie Bahno - Zelienka pri Lakšárskej Novej Vsi (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Ochrana prírody, 16. - ISBN 80-88850-18-5. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1998. - S. 155-176
 282. AEF Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) študovaná Malaiseho pascou na ploche Rozsutec v NP Malá Fatra v roku 1997 / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 17. - ISBN 80-88850-28-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1999. - S. 169-174
 283. AEF Chrobáky (Coleoptera) v okolí priemyselného centra hlinikárne Žiar nad Hronom / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 4. - ISBN 80-85330-70-9. - Bratislava : PrF UK, 1999. - S. 111-120
 284. AEF Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Hymenoptera - Sphecidae, Pompilidae et Vespidae) NPR Čenkovská step a NPR Čenkovská lesostep na južnom Slovensku / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 4. - ISBN 80-85330-70-9. - Bratislava : PrF UK, 1999. - S. 129-150
 285. AEF Arthropodocenózy ekosystému ovocnej záhrady mestských aglomerácií / Milada Holecová, Oto Majzlan
  In: Zoocenózy urbánnych a suburbánnych celkov so zvláštnym akcentom na podmienky Bratislavy. - Bratislava: Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Zoologický ústav UK, 1985. - S. 129-133
 286. AEF Fenológia chrobákov xerotermného biotopu Festuco - Brometea NPR Devínskej Kobyly Elektrofauna / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 14. - ISBN 80-88850-06-1. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia - centrum, 1996. - S. 89-100
 287. AEF Chrobáky Coleoptera chráneného územia Vŕšok 1 a Vŕšok 2 pri Štúrove (Biocentrum nadnárodného významu) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 15. - ISBN 80-88850-09-6. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1997. - S. 147-174
 288. AEF Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) terestrických biotopov lokality Závod-Borová na Záhorí / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 12. - ISBN 80-85559-11-0. - Bratislava : Ekológia, 1993. - S. 277-296
 289. AEF Chrobáky (Coleoptera) vybraných lokalít CHKO Slovenský kras / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 2. - ISBN 80-967100-2-8. - Žilina : ROSA, 1993. - S. 129-152
 290. AEF Spoločenstvá chrobákov (koleopterocenózy) rezervácií Bezedné a Červený rybník na Záhorí (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 13. - ISBN 80-967385-4-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 149-171
 291. AEF Bioindikačný význam nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) ako súčasť pôdnych článkonožcov v CHKO Malé Karpaty / Oto Majzlan, Tibor Kožíšek
  In: Ochrana prírody, 13. - ISBN 80-967385-4-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 195-205
 292. AEF Fytofágne chrobáky (Coleoptera) v pôde lesov okolia rieky Moravy - CHKO Záhorie (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 13. - ISBN 80-967385-4-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 183-194
 293. AFA Die Käferfauna zweier Streuobstwiesen in Süddeutschland (Coleoptera) / Joachim Holstein, Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Verhandlungen des 14. Internationalen Symposiums für Entomofaunistik in Mineleuropa. - München : SIEEC, (1994). - S. 58-163
 294. AFD Mineralogické, geochemické a mikrobiologické vlastnosti pochovaných antropogénnych sedimentov na lokalite Zemianske Kostoľany z pohľadu potenciálnej remediácie environmentálnej záťaže / Ľubomír Jurkovič ... [et al.]
  In: Znečistené územia Štrbské Pleso 2014. - ISBN 978-80-89503-28-5. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2014. - S. 41-43
 295. AFD Stratocenózy aeroplanktonických strapiek (Thysanoptera) v procese hodnotenia stability a dynamiky lesných ekosystémov / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Lesy a lesníctvo - riziká, výzvy, riešenia : Forests and forestry - risks, challenges, solutions. - ISBN 978-80-8093-056-1. - Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2008. - S. 62-67
 296. AFD Hmyz ako spojenec i nepriateľ v kontexte cirkevných dejín / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Etický vzťah k zvieratám ako k Božiemu stvoreniu. - ISBN 80-88827-29-9. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2004. - S. 37-42
 297. AFD Dynamika abundancie dvojkrídlovcov (Diptera) vo Vysokých Tatrách (Eklektorfauna) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku = Studies on Tatra national park, roč. 9 (42). - ISBN 978-80-89309-06-1. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy Tatranského národného parku, 2009. - S 183-190.
 298. AFD Trvalo udržať, alebo neudržať ? / Oto Majzlan
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 7. - ISBN 80-88868-85-8. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2003. - S. 16-19
 299. AFD Diverzita koleopterocenóz sadových lúk Myjavskej pahorkatiny / Oto Majzlan
  In: Krajinnoekologický výskum historických prvkov agrárnej krajiny. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-223-3489-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 95-104
 300. AFD Enviromentálne vzdelávanie, enviromentálna etika a enviromentálna filozofia v kontextoch postojov ku klimatickým zmenám / Oto Majzlan ... [ et al. ]
  In: Zmena klímy - možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty : zborník príspevkov. - ISBN 978-80-967870-1-2. - Bratislava : Slovenská katolícka charita, 2012. - S. 204-222
 301. AFD Aktivita chrobákov (Coleoptera) na lokalite Boboty v NP Malá Fatra študovaná pomocou Malaiseho pasce v roku 1996 / Oto Majzlan, Ivo Rychlík, Ladislav Korbel
  In: Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. - ISBN 80-968107-2-3. - Varín : Správa NP Malá Fatra, 1998. - S. 70-78
 302. AFD Fenológia pôdnych bezstavovcov / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Pokalamitný výskum v TANAP-e 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-85754-20-9. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV ; Výskumná stanica TANAP-u, Štátne lesy TANAP-u, 2009. - S. 138-147 [CD-ROM]
 303. AFD Monitoring náletu vybraných podkôrnikov vo Vysokých Tatrách (feromónové lapače) / Oto Majzlan, Ján Ferenčík
  In: Pokalamitný výskum v TANAP-e 2007. - ISBN 978-80-85754-17-9. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV, 2007. - S. 1-8
 304. AFD Druhová diverzia sieťokrídlovcov (Neuroptera) na území Vysokých Tatier po veternej kalamite / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Pokalamitný výskum v TANAP-e 2007. - ISBN 978-80-85754-17-9. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV, 2007. - S. 1-8
 305. AFD Thrips palmi Karny, 1925 (Thysanoptera: Thripidae) - Škodca skleníkov na Slovensku / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Ochrana rastlín v III. miléniu. - ISBN 80-224-0745-3. - Bratislava : Veda, 2002. - S. 104-106
 306. AFD Systémové myslenie žiaka v environmentálnej výchove / Jana Fedorová, Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. - ISBN 978-80-8083-876-8. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2009. - S. 177-188
 307. AFG Spoločenstvá strapiek (Thysanoptera) prírodnej rezervácie Ostrov Kopáč (JZ Slovensko) / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2007. - ISBN 978-80-903329-7-3. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2007. - S. 62-63
 308. AFG An Influence of the Casoron G Herbicide on the Soil Macrofauna (Eclectorfauna) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: 6th Central European Workshop on Soil Zoology. - ISBN 80-902020-9-8. - České Budějovice : Institute of Soil Biology; Academy of Sciences of the Czech Republic; Czech Zoological Society, 2001. - S. 23
 309. AFG Biodiversity of selected invertebrate groups in different managed non-forest habitats in the Poloniny National Park (Slovakia) / Peter Gajdoš, Pavel Žila, Oto Majzlan
  In: Forum Carpaticum 2016 Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. - ISBN 978-606-28-0486-2. - Bucharest : University of Bucharest, 2016. - S. 73-74
 310. AFG Súčasné poznatky o pavúkoch (Araneae) slanísk na Slovensku / P. Gajdoš, O. Majzlan
  In: Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87189-21-4. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2017. - S. 58-59
 311. AFG Artificial intelligence - a challenge for semiautomatic thrips identification / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: 9th International Symposium on Thysanoptera and Tospoviruses. - Brisbane : Queensland Primary Industries and Fisheries, 2009. - S. 32
 312. AFG Spoločenstvá Oniscidea ako súčasť pôdnej fauny NPR Nad Šenkárkou v Malých Karpatoch / B. Zápražný, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Zoologické dny Brno 2006. - ISBN 80-903329-4-3. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2006. - S. 68
 313. AFG K diverzite rovnokrídlovcov (Ensifera et Caelifera) na pieskoch južného Slovenska / Peter Fedor, Oto Majzlan
  In: Zoologické dny Brno 2002. - ISBN 80-238-8270-8. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2002. - S. 48-49
 314. AFH Distribution, conservation and prognosis for Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) (Insecta: Ensifera) in Slovakia and Czech Republic / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Fauna Carpathica Meeting 2004. - ISBN 80-968522-7-2. - Bratislava : SAV, 2004. - S. 14
 315. AFH Orthopterous insects (Ensifera et Caelifera) in the halophilous communities near Tvrdošovce / Lukáš Varga, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: 1st Central European Symposium on Orthopteroid Insects. - Bratislava : Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PRIF UK, 2004. - S. 24
 316. AFH Infiltrácia Oecanthus pellucens v pôvodných a zmenených podmienkach Slovenska / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Invázie a invázne organizmy 3. - Nitra : Slovenský národný komitét SCOPE; Katedra ekológie FZKI SPU, 2000. - S. 21-22
 317. AFH Vertikálna migrácia článkonožcov (Arthropoda) na kmeňoch pagaštana konského (Aesculus hippocastanum L.) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Feriancove dni 2001. Zborník abstraktov. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2001. - S. 24
 318. AFH The Thrips of Slovakia - at the beginning of one science / Peter Fedor, Wojciech Sierka, Oto Majzlan
  In: Fauna Carpathica Meeting 2003. - ISBN 80-968522-4-8. - Bratislava : Faunina, 2003. - S. 15
 319. AFH Aktivita článkonožcov v air-fotoeklektore / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Entomologická konferencia 2003. - Bratislava : Slovenská entomologicá spoločnosť, 2003. - S. 13
 320. AFH Indikačný význam chrobákov - Coleoptera v dubových lesoch / Oto Majzlan
  In: Príroda Martinského lesa: stav a perspektívy. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3317-7. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - S. 11
 321. AFH Bioindikačný potenciál koscov (Opiliones) v evaluácii ekologických a environmentálych parametrov v úseku plánovanej cesty R-7 / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov z vedeckého kongresu "Zoológia 2018" : 22. - 24. november 2018, Zvolen. - ISBN 978-80-228-3112-3. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. - S. 70-70
 322. AFH Systémové myslenie v environmentálnom vzdelávaní na základných školách / Jana Fedorová ... [et al.]
  In: Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3435-8. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2013. - S. 12
 323. AFH Abstrakcia lesa v systémovom myslení žiaka / Jana Fedorová, Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Ochrana a využívanie prírody a krajiny. Vznik, vývoj a smerovanie Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. - ISBN 978-80-223-2943-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 21
 324. AFH Reflexia enviro-problémov u študentov vysokých škôl / Oto Majzlan
  In: Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3435-8. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2013. - S. 23
 325. AFH Soil-dwelling thrips (Thysanoptera) assemblages in the latest statistical analyses - an offer for bioindication / Martina Doričová ... [et al.]
  In: 3rd symposium of palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-80-223-3084-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 11
 326. AFK K ekológii korticikolných synúzií v teplomilných dúbravách juhozápadného Slovenska (priebežné výsledky) / Michal Dubovský ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2009. - ISBN 978-80-87189-03-0. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2009. - S. 57
 327. AFL Štúdium aktivity článkonožcov v lesných ekosystémoch / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Ekológia lesa : stav a perspektívy. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2003. - S. 1
 328. AFL Ekosystém v učebnici alebo zabudnite na Amosa / Jana Fedorová, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Envirohorizonty ... od teórie k praxi .... - ISBN 978-80-223-3083-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 18-19
 329. BAA Tatry - príroda / Kolektív autorov
  Praha : Nakladateľstvo Miloš Uhlíř - Baset, 2010
 330. BAB Ekológia / Oto Majzlan ... [et al.]
  Bratislava : Oikos, 1997
 331. BAB Kríza biosféry a rozumu / Oto Majzlan... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2001
 332. BAB Humánna ekológia / Oto Majzlan, Vasko Kusin
  Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005
 333. BCI Zoológia / Oto Majzlan, Martin Glváč
  Bratislava : [s.n.], 2002
 334. BCI Bezchordáty a chordáty : (Vybrané kapitoly). / Oto Majzlan
  Bratislava : Oikos, 1998
 335. BCI Základy ekológie a environmentalistiky pre pedagogické smery [elektronický zdroj] : . / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 336. BCI Krajinnnoekologický plán mesta Považská Bystrica / Juraj Hreško ... [et al.]
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003
 337. BCI Článkonožce - Arthropoda : Zoologická príručka. / Oto Majzlan, Miroslav Krumpál
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1991
 338. BDD Coleoptera-Curculionidae Faunistické správy / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 41, č. 6 (1986), s. 637-638
 339. BDD Coleopterologicum colloquium / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 41, č. 10 (1986), s. 144
 340. BDD Coleoptera, Curculionidae Faunistické správy / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 38, č. 2 (1983), s. 204
 341. BDD Nález druhu Phryganophilus ruficollis Fabr. (Coleoptera, Melandryidae) na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 29, č. 11 (1974), s. 878-879
 342. BDD Evolúcia ako biologická forma pohybu / Oto Majzlan
  In: Filozofia. - Roč. 36, č. 4 (1981), s. 376-392
 343. BDE Taxocenózy chrobákov a bzdôch ako súčasť zooedafonu bežných lesov rieky Moravy (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová
  In: Quaderni della Stazione di Ecologia del Civico Museo di Storia Naturale di Ferrara. - 11 (1998), s. 89-100
 344. BDF Nosáčikovité (Coleoptera, Curculionidae) vybraných lokalít PIENAP-u / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku. - Roč. 34, č. 1 (1996), s. 179-186
 345. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 2 (2013), s. 207-210
 346. BDF Vplyv turistiky na frekvenciu a distribúciu článkonožcov (Arthropoda) v podmienkach TANAP-u / Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku. - Roč. 34, č. 1 (1996), s. 199-202
 347. BDF Coleoptera: Faunistic records from Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 30, č. 2 (1999), s. 6
 348. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 1 (2011), s. 103-107
 349. BDF Sociony chrobákov áno, či nie ? / Oto Majzlan
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 6 (1986), s. 133-137
 350. BDF Voda je ich živlom / Ladislav Šomšák, Oto Majzlan
  In: Elektrón. - Vol. 11, No. 5 (1983), s. 32-33
 351. BDF Čo všetko lieta vo vzduchu / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Hmyz. - Č. 13 (2006), s. 16-17
 352. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 167-172
 353. BDF Coleoptera: Faunistic records form Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 30, č. 1 (1999), s. 60
 354. BDF Coleoptera: Faunistic records form Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 30, č. 1 (1999), s. 72
 355. BDF Ploskáčik pagaštanový Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1984 - invázny druh našej fauny (Lepidoptera, Lithocolletidae) / Oto Majzlan, Pavol Baťalík
  In: Hmyz. - Roč. 2 (2000), s. 42-43
 356. BDF Legislatíva versus entomológia / Martin Glváč, Oto Majzlan
  In: Hmyz. - Č. 1 (2001), s. 12-14
 357. BDF Biodiverzita (evolúcia, gnozeológia, Coleoptera) conservation of biodiversity / Oto Majzlan
  In: Biotas-Journal of Biodiversity Slovakia. - Roč. 1, č. 1 (2002), s. 15-22
 358. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 73-75
 359. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 2 (2014), s. 171-174
 360. BDF Poznatky o pavúkoch (Araneae) a chrobákoch (Coleoptera) rašeliniska NPR Rudné pri Suchej hore / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 48 (2001), s. 16-18
 361. BDF Hmyz vo vojne / Oto Majzlan
  In: Hmyz. - Č. 4 (2001), s. 80-81
 362. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 245-250
 363. BDF Faunistical records from Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 31 (2000), s. 94
 364. BDF Faunistic records / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 26, č. 2 (1996), s. 164
 365. BED Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Červené zoznamy flóry a fauny Národnej prírodnej rezervácie Šúr. - ISBN 80-967494-0-4. - Bratislava : Litera, (1996). - S. 22-25
 366. BED Ekológia a ekologická výchova ako súčasť študijných plánov rôznych foriem štúdia na PdF UK v Bratislave / Margita Hlatká ... [et al.]
  In: Environmentalizácia obsahu výchovy a vzdelávania z aspektu prírodných vied na školách v SR. - ISBN 80-88688-16-7. - Bratislava : Strom života, 1997. - S. 46-50
 367. BED Príspevok k poznaniu rozšírenia pamravcov (Hymenoptera : Mutillidae) na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Natura Carpatica 48. - ISBN 978-80-89093-16-8. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2007. - S. 199-202
 368. BED Faunistické správy zo Slovenska / Oto Majzlan, Magdaléna Roháčová
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 199-200
 369. BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 195-198
 370. BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 207-210
 371. BED Vidličiarky (Diplura, Hexapoda) / Oto Majzlan
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 61
 372. BED Vybrané skupiny článkonožcov (Coleoptera, Opiliones, Blattodea, Ensifera, Caelifera et Hymenoptera : Chrysididae) okolia prírodnej pamiatky Sivý kameň v obci Podhradie (okres Prievidza) / Oto Majzlan
  In: Rosalia 17. - ISBN 80-900489-7-8. - Nitra : Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2004. - S. 75-98
 373. BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 187-192
 374. BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 193-198
 375. BED Vybrané druhy hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Neuroptera) južnej časti Strážovských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 18. - ISBN 80-900489-8-6. - Nitra : Tribeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2006. - S. 179-206
 376. BED Výnimky upravujú právny vzťah štátnej správy ochrany prírody a krajiny a jednotlivca / Martin Glváč, Oto Majzlan
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : ChKO Ponitrie, 1997. - S. 235-240
 377. BED Výskum PR Šúr / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 5-8
 378. BED História vzniku Šúru a jeho ochrana / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 9-14
 379. BED Sieťkokrídlovce (Neuroptera) okolia prírodnej pamiatky Sivý kameň v obci Podhradie / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Rosalia 16. - ISBN 80-900489-6-X. - Nitra : Spravodaj ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2002. - S. 107-111
 380. BED Pavúky (Araneae) okolia prírodnej pamiatky Sivý kameň v obci Podhradie / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Rosalia 16. - ISBN 80-900489-6-X. - Nitra : Spravodaj ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2002. - S. 123-127
 381. BED Indikačné chrobáky (Coleoptera) sledované Malaiseho pascou v rokoch 2000-2001 v Národnej prírodnej rezervácií Parížske močiare / Oto Majzlan
  In: Rosalia 16. - ISBN 80-900489-6-X. - Nitra : Spravodaj ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - S. 113-122
 382. BED Humanizácia prírody a človeka / Oto Majzlan
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 5. - ISBN 80-88893-63-1. - Bratislava : Iuventa, 2001. - S. 7-10
 383. BED Blyskavkovité (Hymenoptera: Chrysididae) PR Ostrov Kopáč / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 207-212
 384. BED Beetle (Coleoptera) communities of typical biotops in the Biele Karpaty protected landscape area (western part) / Oto Majzlan
  In: Biodiversitas Slovaca. - ISBN 80-7137-949-2. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 97-117
 385. BED Beetle (Coleoptrera) and bug (Heteroptera) taxocoenoses as part of zooedafon in flood -plain forest (Fraxino - populetum of Morava river (southwestern Slovakia) / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová
  In: Biodiversitas Slovaca. - ISBN 80-7137-949-2. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 118-125
 386. BED Rozšírenie srpíc (Mecoptera) na území CHKO Ponitrie / Oto Majzlan
  In: Rosalia 8. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1992. - S. 147-148
 387. BEE Chrobáky (Coleoptera) na PR Beckovské Skalice v Považskom Inovci / Oto Majzlan
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 8. - ISBN 80-86485-09-9. - Uherské Hradište : Přírodovědný klub, 2006. - S. 169-180
 388. BEF Entomofauna TANAP-u / Oto Majzlan
  In: Zborník prác k 40. výročiu uzákonenia Tatranského národného parku. - Žilina : Dom techniky ČSVTS, 1989. - S. 389-391
 389. BEF Vybrané kapitoly bezstavovcov: Pavúky a chrobáky / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Divočina pod Salatínom. - ISBN 978-80-972007-1-8. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2015. - S. 159-166
 390. BEF Chrobáky vybraných biotopov CHKO Štiavnické vrchy / Tibor Kožíšek, Oto Majzlan
  In: Zborník II. : XXI TOP Štiavnické vrchy. - Banská Štiavnica, 1985. - S. 64-76
 391. BEF Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) navrhovanej ŠPR Moltra v Štiavnických vrchoch / Oto Majzlan
  In: Zborník I. : XXI TOP Štiavnických vrchoch. - Banská Štiavnica, 1985. - S. 62-74
 392. BEF Spoločenstvá chrobákov rezervácie Rudné pri obci Suchá Hora na Hornej Orave / Oto Majzlan
  In: Rašeliniská na Orave. - ISBN 978-80-89564-21-7. - Dolný Kubín : Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, 2018. - S. 209-234
 393. BEF Štruktúra spoločenstiev chrobákov (Coleoptera) Prírodnej pamiatky Mitická slatina / Oto Majzlan, Beata Kropilová
  In: Zborník výskedkov inventarizačného výskumu Prírodnej pamiatky Mitická slatina. - Trenčín : Pre Prírodu. - S. 41-63
 394. BEF Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Charakteristika území národnej ekologickej siete Slovenska. - Bratislava : Nadácia IUCN, 1996. - S. 171-293
 395. BEF Diversity of beetles (Coleoptera) in three types of orchards / Oto Majzlan
  In: Proceedings of the conference "Roubal’s Days I" [elektronický zdroj]. - ISBN 978­80­557­0937­6. - Banská Bystrica : Faculty of Natural Sciences UMB), 2015. - S. 13-25 [online]
 396. BEF Ochrana entomocenóz mokradných biotopov Slovenska / Oto Majzlan
  In: Ochrana biodiverzity na Slovensku. - Záhorská Bystrica, 1994. - S. 137-144
 397. BFB Ekostabilizačná funkcia ovocných sadov na príklade diverzity chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Roubalove dni 2015. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-557-0848-5. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - S. 23
 398. BFB Environmentálna a ekologická výchova od rozporov k synergii / Jana Fedorová, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Envirohorizonty ... od teórie k praxi .... - ISBN 978-80-223-3083-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 7-8
 399. EAJ Základy geomikrobiológie / Kurt Konhauser ; preklad Juraj Majzlan, Oto Majzlan
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 400. EAJ Veľký atlas živočíchov : jedinečný obraz života na Zemi. / prekl. Mirko Bohuš ...[et al.]
  Bratislava : Príroda, 1992
 401. EDJ Výberová bibliografia zoologickej literatúry chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a jej najbližšieho okolia. 2. časť: Chrobáky (Coleoptera) / Michal Ambros, Oto Majzlan
  In: Rosalia 14. - ISBN 80-900489-4-3. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1999. - S. 135-142
 402. EDJ Prof. Korbel - sedemdesiatročný / Oto Majzlan
  In: Živa. - Roč. 31, č. 1 (1983), s. 21
 403. EDJ Zoznam prác prof. Korbela / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 4, č. 3 (1993), s. 27-29
 404. EDJ Univ. prof. RNDr. Ladislav Korbel - deväťdesiatročný / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 6 (2001), s. 169-179
 405. FAI Príroda rezervácie Šúr / ed. Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010
 406. FAI Príroda ostrova Kopáč / ed. Oto Majzlan
  Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007
 407. GII II. koleopterologické kolokvium a II. hemipterologický seminár / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 44, č. 2 (1989), s. 194-195
 408. GII Úvod dekana / Oto Majzlan
  In: História a súčasnosť Pedagogickej fakulty UK v Bratislave : 1946-2006. - ISBN 80-89113-28-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 3-4
 409. GII Entomologické dni v roku 2010 a 2011 / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 23, č. 2 (2011), s. 30-32
 410. GII Recenzie a koleopterologické kolokvium / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 4, č. 3 (1992), s. 30-31
 411. GII RNDr. Stanislav Kalúz - 50 ročný / Oto Majzlan
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 48 (2001), s. 67
 412. GII O činnosti zoologického vedeckého krúžku pri Katedrách zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 26, č. 11 (1971), s. 848
 413. GII Entomologické dni 1980 - Koprovnica / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 3/4 (1981), s. 101
 414. GII Červené zoznamy flóry a fauny Národnej prírodnej rezervácie Šúr / V. Feráková ... [et al.]
  Bratislava : Litera, 1996
 415. GII Vrchná hora - prírodný klenot Stupavy / Mária Bizubová ... [et al.]
  Stupava : Pre Záhorie, 2006
 416. GII Ronbalov deň 2017 v Banskej Bystrici / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 103-103
 417. GII Diplomová práca, ako na to? / Martin Glváč, Oto Majzlan
  Bratislava : Oikos - Lumon, 2001
 418. GII Jozef Medveď / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 125