Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telefón
02/602 96 181
Miestnosť
B2-325
Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 181
Miestnosť
B2-325
Publikačná činnosť