Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

  1. ADE Adaptívna pamäť - jej vplyv na vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom / Viera Novanská, Alexandra Platková
    In: Envigogika [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. [1-13] [online]
  2. ADF Postoje učiteľov k využívaniu hry ako metódy v environmentálnej výchove na základných školách / Viera Novanská, Alexandra Platková
    In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 21, č. 4 (2017), s. 42-46
  3. ADF Nelesné biotopy vybraných katastrálnych území okresu Humenné / Alexandra Platková
    In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 20-26