Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

  1. ADF Postoje učiteľov k využívaniu hry ako metódy v environmentálnej výchove na základných školách / Viera Novanská, Alexandra Platková
    In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 21, č. 4 (2017), s. 42-46