Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci katedry

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Mária Bizubová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra krajinnej ekológie
lektor vysokej školy, univerzity

RNDr. Mirko Bohuš PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra environmentálnej ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9411
02/602 96 411
B2-420

Mgr. Veronika Cvečková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9217
02/602 96 217
G-230

RNDr. Malvína Čierniková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9174
02/602 96 174
B2-012

prof. RNDr. Pavel Dlapa PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9574
02/602 96 574
B2-317

Mgr. Tomáš Faragó PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Agáta Fargašová DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra environmentálnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9575
02/602 96 575
B2-429

prof. RNDr. Peter Fedor PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra environmentálnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9613
02/602 96 613
B2-432

Mgr. Peter Hanajík PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
VŠ učiteľ odborný asistent
+421 2 9014 9578
02/602 96 578
B2-322
[1] 2 3 4 5