Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 579
Miestnosť
B2-329
Publikačná činnosť

Mgr. Alexandra Demčáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
Doktorand (3.dEEK, denný)
Publikačná činnosť

Elena Chomičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 581
Miestnosť
B2-329

RNDr. Martin Labuda, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 589
Miestnosť
B2-335
Publikačná činnosť

Mgr. Blanka Lehotská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 582
Miestnosť
B2-326
Publikačná činnosť

RNDr. Juraj Litavský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 608
Miestnosť
B2-328
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 642
Miestnosť
B2-324
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 643
Miestnosť
B2-340
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Poláčková

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
Doktorand (1.dEEK, denný)

RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 584
Miestnosť
B2-327
Publikačná činnosť