Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Sofya Geghamyan

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
Doktorand (4.dEEK, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Juraj Litavský

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
Doktorand (4.dEEK, denný)
Telefón
02/602 96 153
Miestnosť
B2-17
Publikačná činnosť

Mgr. Angelika Tamásová

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
Doktorand (4.dEKL/x, externý)
Publikačná činnosť