Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Sofya Geghamyan

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
Doktorand (5.dEEK, denný)
Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
lektor VŠ učiteľ
Publikačná činnosť