Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Ivana Poláčková

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
Doktorand (1.dEEK, denný)