Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Alexandra Demčáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra krajinnej ekológie
2.dEEK
B2 334

Mgr. Ivana Poláčková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra krajinnej ekológie
2.dEEK
[1]