Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Ľubica Durdiaková

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (2.dEGEX/x, externý)

doc. RNDr. Andrej Ďurža, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 217
Miestnosť
G-230
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Faragó

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (5.dEGEX, denný)
Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Jana Fričovská

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (2.dEGEX/x, externý)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Peter Ivan, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 219
Miestnosť
G-232
Publikačná činnosť

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 223
Miestnosť
G-239
Publikačná činnosť

Mgr. Lukáš Kudlička

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (4.dEGEX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Tatsiana Kulikova

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (2.dEGEX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 210
Miestnosť
G-235
Publikačná činnosť