Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Veronika Cvečková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 217
Miestnosť
G-230
Publikačná činnosť

Mgr. Daniel Dénes

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (1.dEGEX/x, externý)

Mgr. Ľubica Durdiaková

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (4.dEGEX/x, externý)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Andrej Ďurža, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 222
Miestnosť
G-238
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Faragó, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Bence Farkas

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (2.dEGEX, denný)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 218
Miestnosť
G-234
Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 218
Miestnosť
G-234
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Peter Ivan, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 219
Miestnosť
G-232
Publikačná činnosť

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 223
Miestnosť
G-239
Publikačná činnosť