Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Geochémia 2015

Medzinárodná konferencia GEOCHÉMIA oslávila tento rok už 18. výročie.