Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geochémia 2014

   Aktuálne geochemické problémy určujú široké spektrum vedeckých tém prezentovaných na konferencii GEOCHÉMIA 2014, z ktorých ako nosná téma pre tohtoročnú konferenciu je problematika environmentálnych záťaží. Tému environmentálnych záťaží reprezentujú výsledky prebiehajúcich projektov zameraných na monitoring, prieskum a sanáciu environmentálnych záťaží na území SR, ako aj v zahraničí.