Mgr. Viktória Krajanová

 

Zameranie

          Na katedre geochémie pôsobí ako doktorandka. Najviac ju zaujímajú vzťahy živých organizmov k ich neživému prostrediu. Zo všetkých organizmov ju najviac zaujali lišajníky. V rámci svojej dizertačnej témy sleduje, aké zlúčeniny produkujú v súvislosti so substrátom, na ktorom rastú. Konkrétne sa zameriava na takzvané biominerály – menovite šťavelany rôznych kovov – patria sem napríklad minerály moolooite či glushinskit. Na svoje bádania používa hlavne Ramanovu mikrospektroskopiu, vďaka spolupráci s Prírodovedným múzeom v Bratislave.

Projekty

2021 vedúci projektu Grant UK/167/2021 "Identifikácia kovových oxalátov v lišajníkoch: aplikácia pre biozvetrávanie hornín"

2020 vedúci projektu Grant UK/10/2020 "Geochemické faktory určujúce zloženie pruiny symbiotických organizmov v prostredí ultrabázických a metamorfovaných horninových substrátov"