Zuzana PROVAZNÍK (rod. JEŽOVÁ)

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Zvaríková, M., Prokop, P., Zvarík, M., Ježová, Z., Medina-Jerez, W., Fedor, P. (2021) What makes spiders frightening and disgusting to people? Front Ecol Evol, 9: 694569, https://doi.org/10.3389/fevo.2021.694569 

Prokop, P., Zvaríková, M., Ježová, Z., Fedor, P. (2020) Functional significance of flower orientation and green marks on tepals in the snowdrop Galanthus nivalis (Linnaeus, 1753). Plant Signaling & Behavior, 15: 11, p: [1-6]

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

2020 – 2023 VEGA 1/0286/20 Potenciál druhovej špecifickej fenotypovej „explózie“ vo forenznej rekonštrukcii introdukcie karanténnych Thysanoptera v umelo inteligentnom rozhraní (Artificially intelligent forensic reconstruction of quarantine Thysanoptera introduction and potential of phenotypic“explosion) 

2021-2024 VEGA 1/0007/21  Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí (Ecological specificity of pollination and seed dispersal in the urban environment) 

2021 – 2026 APVV-20-0081 Ekológia pohlavného výberu (Ecology of sexual selection) 

2021-2023 Projekt „Divé lúky“, GRANVIA a.s. (Wild Meadows) 

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Biodiverzita 3, 2/Z, 8 kreditov, povinný predmet

Výskum a jeho aplikácia

V rámci doktorandského štúdia sa venujem pohlavnému výberu u pavúkov, problematike sexuálneho konfliktu a svadobného kŕmenia. Pod vedením prof. Prokopa. Prof. Fedora, dr. Zvaríkovej a dr. Masaroviča sa zaoberám aj problematikou opeľovačov v urbánnom prostredí, či monitoringu stavu biodiverzity.