Miriama BAJUSZOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

M. Bajuszová, A. Takáčová, J. Kohanová, A. Lux, A. Kokavcová (2021) Remediation of aquatic environment by dry algae https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:384019&fromLocationLink=false&theme=EPC

A. Takáčová, M. Bajuszová, J. Kohanová, A. Lux, P. Valent, A. Kokavcová, L. Takáčová (2021) Biosorption of chromium by dry algae Chlorella kessleri https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:383778&fromLocationLink=false&theme=EPC 

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

...

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

...

Magisterské štúdium:

....

Výskum a jeho aplikácia

Ako študent doktorandského štúdia sa venujem problematike znečistenia životného prostredia, so zameraním prevažne na znečistenie vodného a pôdneho systému.  Základom mojej vedeckej činnosti je využívanie mikroorganizmov v procese dekontaminácie a ich prípadné zhodnocovanie. Pod vedením Dr. Takáčovej sa venujem sledovaniu synergických vzťahov mikroorganizmov, no aj ich samotných metabolických procesov a charakterových čŕt na poli bioremediácií.