Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

RNDr. Martina Zvaríková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 704
Miestnosť
B2 418
Publikačná činnosť

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 411
Miestnosť
B2-420
Publikačná činnosť

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 560
Miestnosť
B2-320
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 575
Miestnosť
B2-429
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 613
Miestnosť
B2-432
Publikačná činnosť

prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 410
Miestnosť
B2-438
Publikačná činnosť

RNDr. Rudolf Masarovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 425
Miestnosť
B2-418
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Marianna Molnárová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 425
Miestnosť
B2-419
Publikačná činnosť

Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 588
Miestnosť
B2-332
Publikačná činnosť

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 111
Miestnosť
B2-435
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Ružičková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 588
Miestnosť
B2-419
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Štefánik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Jarmila Vidrová

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 612
Miestnosť
B2-431

Mgr. Lucia Procházková

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (2.dEEK, denný)

Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Pavlína Liščáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (1.dEEK, denný)

Ammara Nawaz

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (1.dEEK, denný)