Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov

Zoznam doktorandov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý doktorand si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Lucia Procházková

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (2.dEEK, denný)

Mgr. Pavlína Liščáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (1.dEEK, denný)

Ammara Nawaz

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (1.dEEK, denný)