Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov

Zoznam doktorandov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý doktorand si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Alexandra Filová

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (4.dEEK, denný)
Miestnosť
G 401a
Publikačná činnosť

Hamada Bedair Issa Hawash, M.Sc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (2.dEEK, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Procházková

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (1.dEEK, denný)

Mgr. Martin Štefánik

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (4.dEEK, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Milan Semerád

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (4.dEEK, denný)
Publikačná činnosť