Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rudolf MASAROVIČ

Publikačná činnosť

- publikácie

Výučba (Pedagogická činnosť)

Bakalársky stupeň

Regionálna biogeografia

(študijné programy Environmentalistika; počet kreditov: 4, zimný semester)

Zoológia bezstavovcov pre environmentalistov

(študijné programy Environmentalistika; počet kreditov: 6, zimný semester)

Zoosozologické praktikum (2)

(študijné programy Environmentalistika; počet kreditov: 3, letný semester)

Magisterský stupeň

Biodiverzita

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 4, zimný semester)

Ekológia urbanizovaného prostredia

(študijný program Environmentálna ekológia a Environmentálne plánovanie a manažment; počet kreditov: 4, zimný semester)

Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 3, zimný semester)