Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Eva CHMIELEWSKÁ

Výskum a jeho aplikácia

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce:

- realizácia výsledkov výskumu prírodného zeolitu – klinoptilolitu domácej proveniencie v procesoch dočisťovania odpadových vôd a úpravy pitnej vody v ČSFR, inštalovaná terciárna deamonizačná stanica s regeneráciou zeolitu a air-striping rekuperáciou regeneračných roztokov (~ 1 m3/h) na komunálnej ČOV Otrokovice; (ČSFR Patent No. 274 068: Spôsob dočisťovania odpadových vôd z technologických procesov vyčiňovania koží) 

- najrozsiahlejší základný výskum využiteľných zdrojov prírodných zeolitov pre vodohospodársku prax u nás (v rámci ČSFR)

- realizácia výskumu v pilotnej deamonizačnej stanici s regeneráciou v poľnom laboratóriu VÚVH - Vajnory a projekty riešené pre prax

Úlohy riešené pre prax:

Chmielewská, E., Horváth, I., Nussbaum, T. M., Szytenchelm, R.: Analýza stavu značistenia podzemných vôd a zemín v podloží Kábelovne, a.s. Bratislava, Comco Martech CSFR, spol. s r.o. Bratislava 1992.

Nussbaum, T. M.; Chmielewská, E.; Sarlos, T.; Wallace, L.; Billmeier, H.: Bioremediation process certification of the AGIP material, Hausleiten-Austria, Comco Martech Europe AG – Econova AG, Bratislava 1993.

Chmielewská, E.; Horváth, I.: Zneškodnenie zvyškov farbív na textílie, chemikálií a ostatných TPP pre kombinát na výrobu textílnych tkanín, Comco Martech SK, spol. s r.o., Bratislava 1994.

Wallace, L.; Nussbaum, T.M.; Szytenchelm, R.; Chmielewská, E.; Horváth, I.: Soil Washing Process for Obalovny-Rožmitál and Macadam Washing for Slovnaft Refinary, Comco Martech Europe AG, Bratislava 1994.

Publikačná činnosť (výber)

Pozvania k prednáškam na zahraničných konferenciách a univerzitách:

Prednášky na univerzitách: Tbilisi (1988), Amsterdam (1989), Lublin (1990), Zűrich (1990), Nagoya (1993), Vienna (1995, 1996, 1997), Bucharest (1998), Ankara (1999), Antalya (2000), Thessaloniki (2000), Peking (2000), Halle (2000), Kiev (2000), Bangkok (2001), Puebla – Mexico City (2001), Athens (2002), Cape Town (2002), Wolverhampton (2002), Napoli (2003), Zacatecas (Mexiko, 2003), Porto (2005), Indore (India, 2005), Havana (2006), Matamata (Nový Zéland, 2007), Kuwait (2007), Guilin (Čína, 2009), Teheran (2010), Kathmandu (Nepal, 2011), Ulaan Baatar (Mongolsko, 2011), Soul - Masan City (South Korea, 2012), Arak (Iran, 2012), Reykjavik (Island, 2013), Taiwan (2013). 

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity v odbore:

1. Celkový počet monografií vrátane cudzojazyčných kapitol v monografiách, vysoškolských učebníc alebo skrípt: 18      

2. Celkový počet publikovaných prác: 370 (vrátane 54 výsk. grantov)

3. Celkový počet citácií: cca 400

4. Celkový počet výskumných projektov a grantov: 54

 

Študijné a stážové pobyty:

1988: University of Veszprém, 1 týždeň

1990: TU Lublin, Department of Water and Wastewater Technology, 1 týždeň

1995: University of Bari, National Institute for Water Research, Bari, 3 týždne

1996: Technische Hochschule Giessen, University of Wageningen, 2 týždne

1997: University of Regensburg, 1 týždeň

1998: University of Regensburg, 1 týždeň

2000: Aristotle University of Thessaloniki, Department of Chemistry, Thessaloniki, 1 týždeň

- Tsinghua University, Peking, Department of Chemical Engineering, 3 týždne

- Martin Luther Universität, Fachbereich Chemie, Institut fűr Analytik und Umweltchemie, Halle, 1 týždeň (2000 – 2001 – 2002 – 2003)

- Ševčenkova Univerzita, Chemická fakulta, Kiev, 1 týždeň

2001: Kasetsart University, Faculty of Engineering, Bangkok, 2 týždne

- Universidad Autonoma Metropolitana, Azcapotzalco, Mexico City, 1 týždeň

2002: National & Kapodistrian University of Athens, Section of Economic Geology and Geochemistry, 1 týždeň

- Cape Technikon, Faculty of Civil Emgineering, Cape Town, Juhoafrická rep., 2 týždne

- University of Salford, Wolverhampton (Veľká Británia), 1 týždeň

2003: Universita degli studi di Napoli, FEDERICO II, Department of Material Eng., 1 týždeň,

- UNAM - Mexico City, Zacatecas (Mexiko), 1 týždeň.

2005: Porto, Portugalsko - Instituto Superior de Engenharia, 1 týždeň

2006: Neapol, Taliansko - Universita´Degli Studi Napoli, FEDERICO II, 1 týždeň

2006: Instituto de Materiales y Reactivos, Universidad de la Habana

2007: Faculdad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires, Argentína, 2 týždne

2007: Blue Pacific Minerals, Matamata, Nový Zéland, 1 týždeň

2009: Department of Resources and Env. Eng. Guilin University of Technology, Guilin, Čína

2010: School of Environmental Science and Engineering Shanghai Jiaotong University, Čína

2011: Kathmandu University, Department of Civil and Geomatics Eng. Dhulikhel, Nepal 

2011: School of Material's Technology, Mongolian University of Science and Technology, Ulaan Baatar, Mongolsko 

2012: Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology, Soul, Južná Korea

2013: Island GeoSurvey, Reykjavík

2013: National  Yunlin  University of Science & Technology, National Taiwan University in Taipei, Taiwan

 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch:

1. Zikmund, M.; Horváthová, E.; Plesch, G.: Synthesis and properties of tetra-ethylammonium bromo-trichloro-bis (tetrahydrofuran) titanate (III), Chem. Papers 34 (5), pp. 626-629, 1980.

2. Horváthová, E.: Ionselektiver Austausch an Slowakischem Klinoptilolith-tufit in Ammoniumabwasser, Acta hydrochimica et hydrobiologica 14 (5), pp. 495-502, 1986. 

3. Chmielewská - Horváthová, E.; Konečný, J; Bošan, Z. : Ammonia Removal from Tannery Waste-waters by Selective Ion Exchange on Slovak Clinoptilolite, Acta hydrochimica et hydrobiologica 20 (5), pp. 269-272, 1992.

4. Chmielewská - Horváthová, E.; Lesný, J.: Adsorption of Cobalt on some Natural Zeolites occuring in ČSFR, Journal of Radioanal. and Nuclear Chem.- Letters 166 (1), pp. 41-53, 1992.

5. Chmielewská - Horváthová, E.; Lesný, J.: Investigation of Iodide Adsorption on the Surface of Chemically Pretreated Clinoptilolite, Journal of Radioanal. and Nuclear Chem.- Letters, 200 (4), pp. 351-363, 1995.

6. Chmielewská - Horváthová, E.; Lesný, J.: Study of the Sorption Equilibria in the Systems: Water Solution of Inorganic Ions - Clinoptilolite, Journal of Radioanal. and Nuclear Chem.- Letters 201 (4), pp. 293-301, 1995.

7. Chmielewská, E.; Nussbaum, M.; Billmeier, H.: Bioremediation of Soil Contaminated with Gasoline and other light Fractions of Petroleum Hydrocarbons, Chem. Listy 90, pp. 825-828, 1996.

8. Chmielewská - Horváthová, E.; Lesný, J.: Pollutant Immobilization in Columns of Ag-clinoptilolite, Journal of Radioanal. and Nuclear Chem.- Letters 214 (3) 209-221, 1996.

9. Chmielewská, E.; Nussbaum, M. T.; Szytenchelm, R.: An attempt to implement soil washing for Central Europe cleanup activities, Chem. Listy 91, pp. 438-443, 1997.

10. Chmielewská, E.; Lesný, J.: A natural ion exchange media for radioactive 59 Fe fallout abatement, Journal of Radioanal. and Nuclear Chem.- Letters 223 (1-2) 243-245, 1997.

11. Chmielewská-Horváthová, E.: The interaction mechanisms between aqueous solutions of 137Cs and 134Ba radionuclides and local natural zeolites for a deactivation scenario, Journal of Radioanal. and Nuclear Chemistry-Letters 227 (1-2) 151-155, 1998.

12. Chmielewská, E.; Medveď, J.; Kaderová, E.: A study of heavy metal accumulation in earthworms exposed to immissions along the south - eastern side of Slovnaft refinery, Ekológia (Bratislava), Vol.17, No. 4, pp. 99-107, 1998.

13. Chmielewská, E.: Bioindikácia kontaminovaného prostredia pomocou bažanta poľného (Phasianus colchicus), Acta environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 10, pp. 241-245, 2000.

14. Chmielewská, E.; Medveď, J.: Bioaccumulation of heavy metals by green algae Cladophora glomerata at refinery sewage lagoon, Croatica Chemica Acta 74, 1, pp. 135-145, 2001.

15. Medveď, J.; Kubová, J.; Chmielewská, E.; Streško, V.: Evaluation of sample pre-treatment procedures for the determination of Cr, Ni and V in biological matrices by ETAAS, Turkish J. of Chemistry 25, 3, pp. 323–331, 2001.

16. Chmielewská, E.; Šamajová, E.; Kozáč, J.: A comparative Study for basic Characterization of three Clinoptilolite Specimens, Turkish Journal of Chemistry 26, 2, pp. 281–286, 2002.

17. Chmielewská, E.: Adsorption of arsenate and chromate from waters on hydrophobized zeolitic media,Turk. Journal of Chemistry 27, 5, pp. 639-648, 2003. 

18. Reháková, M.; Chmielewská, E.; Nagyová, S.: Study of organo-modified forms of natural zeolite of the clinoptilolite type, Solid State Phenomena 90-91, pp. 411-416, 2003.

19. Pilchowski, K.; Chmielewská, E.: Adsorptive Separation of 1,2-Dichloroethane from Model Waste Water on Natural Clinoptilolite, Acta hydrochimica et hydrobiologica 31, 3, pp. 249-252, 2003. 

20. Chmielewská, E.; Jesenák, K.; Gáplovská, K.: Arsenate and chromate removal on cationic surfactant-loaded and cation-exchanged clinoptilolite rich tuff vs. montmorillonite, Collection of Czechoslovak Chemical Communications 68, 4, pp. 823-836, 2003.

21. Medveď, J., Streško, V., Kubová, J., Chmielewská, E.: Evaluation of Atomic Spectrometry Methods for Determination of Some Heavy Metals in Soils, Soil Extracts, Plants, and Biota, Chem. Papers 57 (3) 169-171, 2003.

22. Chmielewská, E., Spiegel, H.: Some control of an amplified heavy metal distribution at immission sites of Danube Lowland refineries, Environment Prot. Eng. 29, 2, pp. 23-32, 2003.

23. Chmielewská, E., Pilchowski, K.: Surface modifications of natural clinoptilolite dominated zeolite for phenolic pollutant mitigation, Chemical Papers 60 (2) 1-4, 2006.  

24. Chmielewská, E.: Vývoj novej generácie environmentálnych adsorbentov a biokompozitov na báze prírodných nanomateriálov, Chemické Listy 102, 124-130, 2008.

25. Chmielewská, E.; Sabová, L.; Jesenák, K.: Study of Adsorption Phenomena ongoing onto clinoptilolite with the immobilized interfaces, J. Thermal Analysis and Calorimetry 92 (2) 567-571, 2008.

26. Chmielewská, E., Sabová, L., Gáplovská, K., Čaplovičová, M.: Functionally graded mesoporous zeolitic adsorbents in order to promote the pollutants removal, Kuwait J. Sci. Eng. 35 (2B) pp. 1-15, 2008. 

27. Sabová, E., Chmielewská, E., Gáplovská, K.: Príprava a využitie kombinovaných adsorbentov na zeolitovej báze pri odstraňovaní oxyaniónových polutantov z vôd, Chem. Listy 104, pp. 243-250, 2010.

28. Chmielewská, E., Sabová, L., Sitek, J., Gáplovská, K., Morvová, M.: Removal of nitrates, sulfate and Zn(II) ions from aqueous solutions by using biopolymeric alginate/clinoptilolite rich tuff pellets, Fresenius Environmental Bulletin 19, 5, 884-891, 2010.

29. Chmielewská, E., Sabová, L., Peterlik, H., Wu, A.: Batch-wise adsorption, SAXS and microscopic studies of zeolite pelletized with biopolymeric alginate, Brazilian J. Chem. Eng. 28, 01, 63-71, 2011. 

30. Chmielewská, E.: Natural Zeolite – A versatile commodity - Some retrospectives in water cleanup processes, Desalination and Water treatment, 41, 335-341, 2012.

31. Chmielewská, E., Lesný, J.: Selective ion exchange onto Slovakian natural zeolites in aqueous solutions. J. Radioanal. Nucl. Chem. 293, 535-543, 2012.

32. Chmielewská, E., Hodossyová, R.: Removal of phosphate from aqueous solutions. Kinetics, Thermodynamics and Isotherm calculations, Fresenius Environmental Bulletin 22, 2a, 598-603, 2012.

33. Chmielewská, E., Hodossyová, R., Bujdoš, M.: Kinetic and thermodynamic studies for phosphate removal using natural adsorption materials, Polish Journal of Environmental Studies 22, 5, 1307-1316, 2013.

34. Chmielewská, E.: An Update of Water Cleanup onto Clinoptilolite rich Tuff - via the Past to the Present, Fresenius Environmental Bulletin 22, 10a, 3096-3102, 2013.

35. Chmielewská, E.: An approach to physical characterization of fundamental ion exchange and adsorption behaviours of tuffaceous minerals in aqueous solutions of some environmental pollutants, J. Radioanal. Nuclear Chemistry 298, 1023-1029, 2013.

36. Peng, X., Xu, F., Zhang, W., Wang, J., Zeng, C., Niu, M., Chmielewská, E.: Magnetic Fe3O4 @ silica-xanthan gum composites for aqueous removal and recovery of Pb2+, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 443, 27-36, 2014.

37. Chmielewská, E.:  Zeolitic Adsorption in course of Pollutants Mitigation and Environmental Control, J. Radioanal. Nuclear Chemistry 299, 255-260, 2014.

38. Chmielewská, E.: New Generation or Perspective Ecofriendly Adsorbents for Future Emergency Water Purification, Research Journal for Chemistry and Environment 18, 12, 91-96, 2014.

39. Chmielewská, E.: Designing clinoptilolite-rich tuff columns for adsorptive filtration of water with enhanced ammonium concentration, Fresenius Environmental Bulletin 23, 5, 1277-1283, 2014.

40. Chmielewská, E., Hodossyová, R., Kovaľaková, M., Urík, M.: Comparable phosphate adsorption onto some natural aluminosilicates vs. Fe-oxihydroxide, Desalination and Water Treatment 1-9, 2015. (DOI 10.1080/19443994.2015.1017008)

41. Chmielewská, E., Tylus, W.: Adsorption of Al(III), Sb(III), chromate and halides onto some natural vs. commercial materials. J. Radioanal. Nuclear Chemistry 308, 887-893, 2016.

42. Chmielewská, E.: Biomimetika - synergia fyziologických procesov z prírody a súčasného biomolekulárneho inžinierstva pri vývoji proenvironmentálnych adsorbentov. Chemické Listy (103/15, akceptované).

 

Monografie (najnovšie):

Chmielewská, E.: Prírodné zdroje na ochranu životného prostredia. Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, ISBN: 978-80-223- 3674-1, 1. vydanie, 152 str., Bratislava 2014.

Chmielewská, E.: Environmental zeolites and aqueous media. Examples of practical solutions. Bentham Science Publishers (Bentham eBooks), ISBN: 978-1-60805-933-1, 220 p., 2014. http://ebooks.benthamscience.com/book/9781608059324   front cover  back cover    Review1   Review2   

Chmielewská, E.: An Update of Zeolitic and Other Traditional Adsorption and Ion Exchange Materials in Water Cleanup Processes. NATURAL ZEOLITES, Vassilis J. Inglezakis and Antonis A. Zorpas (Eds) Bentham Science Publishers. Chapter 18, pp. 436 – 452, ISBN: 978-1-60805-446- 6, New York 2012.

Chmielewská, E., Reháčková, T., Fendek, M., Fedor, P., Bedrna, Z.: Ochrana a využívanie prírodných zdrojov, Vydavateľstvo Epos, ISBN: 978- 80-8057-846-6, 349 str. (autor: 111 str.), Bratislava 2011.

Chmielewská, E., Kuruc, J.: Odpadové hospodárstvo (učebnica pre stredné školy), Vydavateľstvo Príroda, ISBN 978-80-07-01812-9, p. 83, Bratislava 2010.

Chmielewská, E., Kuruc, J.: Odpady (Nakladanie s tuhým neaktívnym a rádioaktívnym odpadom), Epos-Vydavateľstvo Univerzity Komenského Bratislava 2008, ISBN: 978-80-223-2407-6 (336 str.).

Recenzované práce:

prehľad

 

Výučba (Pedagogická činnosť)

Profesor, učiteľ v Odbore environmentálnom a chemickom PRif UK. 

 

Pedagogická činnosť na PRIF a FMFI UK Bratislava:

Odpady I, II; Procesy čistenia vody, pôdy a ovzdušia; Ochrana vôd a vodné hospodárstvo; Ochrana a  využívanie prírodných zdrojov; Monitoring chemických a rádiochemických kontaminantov; Environmentálna anorganická chémia; Biodegradácie; Čistenie a úprava vôd; Monitoring kvality  vody; Bioindikácie a biomonitoring; Rizikové látky a environmentálne hazardy. 

 

Ocenenia, členstvá, záujmy

Ocenenia

- čestné uznanie s prémiou za publikačnú činnosť vo VÚVH Bratislava (1987) 

- hlavná cena za „Najlepšiu publikáciu roka v ČSFR vo Vodním hospodářství“, Praha 1989  

- pochvalné uznanie za vedecký prínos a publikačnú činnosť od Chairman of International Committee on Natural Zeolites, Prof. F. Mumptona, University of New York, Brockport, USA 

- objednávka s hradením publikačných nákladov monografie: IONENAUSTAUSCH AN NATURZEOLITHEN FÜR WASSERBEHANDLUNGSPROZESSE fy Unipoint AG Švajčiarsko 

- hosťujúci docent na univerzitách v Číne, Thajsku, Juhoafrickej republike, plenárna prednáška s hradením nákladov v Zacatecas (UNAM Mexico) – Národ. konferencia o prírodných zeolitoch s medzinar. účasťou

- členka organizačného výboru a predsedníctva na medzinárodnej konferencii v Indore (INDIA, 2005), Chemistry and  Environment a Kuwait City v 2007, Teheran IIZC 2010 (Scientific Committee)

- v 2015 ocenená ako vedecko-pedagogická osobnosť PriF UK pri príležitosti 75. výročia založenia fakulty. 

 

Členstvo v medzinárodných redakčných radách a výboroch medzinárodných spoločností: 

Environmental  Protection Engineering – Wroclaw, Poľsko (člen redakčnej rady)

Odpady – redakcia EPOS, Bratislava  (člen redakčnej rady)

Research Journal of Chemistry and Environment, Green Chemistry  & Technology Letters (India, člen redakčnej rady); International Journal of Enviromental Pollution and Solutions (Columbia Publ. USA, člen redakčnej rady); Current Green Chemistry (Bentham Science Publ. USA, Assoc. Editor);

Journal  of  Engineering  Research (Academic Publication Council of Kuwait University, http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jer; členka redakčnej rady);  Environmental Science Frontiers (Lausanne, Švajčiarsko, Assoc. Editor)

3er. Congreso Mexicano de Zeolitas Naturales in Zacatecas,  2003 (členka vedeckého výboru),

INZA- členka medzinárodného nominačného výboru v roku 2006 v Socorro (NM) USA (medzinárodná asociácia prírodných zeolitov);

International Conf. on Chemistry and Environment (2005 Indore, India; 2007 Kuwait City, Kuwait, 2013 Antwerp, Belgicko), 2009 Kazimierz Dolny ISSHAC-7, 2009 RPPBA Sklené Teplice, 2010 Teheran IIZC,  2012 Arak  IIZC);  1st Intern. Conference on the Future of Energy, Geology and Environment, Cairo (Egypt), April 3-4, 2016 – www.ege-nrc.org)  - členka medzinárodných výborov a predsedajúca blokov;

Zástupca SR v európskej spoločnosti Green and Sustainable Chemistry EuCheM ;

Jazyky

anglicky, nemecky, rusky

 

Záujmy

cestovanie, príroda, hudba, film

Fotogaléria

Po kliknutí na náhľad sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na náhľade sa ukáže titulok fotografie. :)