Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kolegovia v médiách

Odkazy osobností fakulty (prof. Fedor)

10.11.2015

Klub akčných hrdinov (prof. Fedor)

6.9.2015

Nebezpečné nové druhy (prof. Fedor)

27.9.2014

Nebezpečné nové druhy (TA3) - VIDEO (prof. Fedor)

Späť k prípadu: Klimatické zmeny (doc. Fedor, dr. Doričová, doktorand Mgr. Masarovič)

28.9.2011

Spektrum vedy 2011 - Späť k prípadu: Klimatické zmeny - VIDEO (doc. Fedor, dr. Doričová, doktorand Mgr. Masarovič)