Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre uchádzačov

- the faculty offers a new study programme for BSc. students in the English language: Environmental Studies

 

Prečo študovať na PrifUK, aké sú výhody pre študenta, aké uplatnenie v praxi a ako sa prihlásiť na štúdium? (http://www.budprirodovedcom.sk/)

24.1.2020 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

Mladý orliak morský (autor: M. Bohuš)

 * * * * * * * * *

9.-12.5.2019 - AmosFest v Mlynskej doline

26.1.2019 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

23.5. a 30.5.2018 - Zaži deň v koži vysokoškoláka, Aula a Auditorium maximum Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Komunitná záhrada Prif UK Dobrá myseľ

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a spravovaní Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? Tak sa pozri na stránku https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK.  

Fakultná stránka Komunitnej záhrady

Dôležité termíny

Bakalárske štúdium (I. stupeň VŠ)

13.1.-15.3.2020 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky 

11.6.2020 - prijímacie skúšky (oznam

Study for Bachelors (in English)

- Environmental Section of Faculty offers Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies (more)

Magisterské štúdium (II. stupeň VŠ)

15.4.-31.5.2020 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

27.6.2019 - prijímacie skúšky na magisterské štúdium na Katedre (oznam)

Doktorandské štúdium (III. stupeň VŠ)

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

- témy dizertačných prác (školitelia: prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, doc. Molnárová, dr. Čerňanský)

31.5.2019 - posledný možný termín na podanie prihlášky na štúdium (od 1.3.2019)

20.6.2019 - prijímacie konanie - informácie

Podujatia

rok 2020:

22.4.2020 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov x.-xx.3.2020; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2019:

4.-10.11.2019 - Fotografická súťaž na tému Voda a veda v rámci Týždňa vedy a techniky Slovensku (uzávierka prihlášok 4.10.2019)

rok 2018:

3.10.2018 - 34. medzinárodný filmový festival - premietanie filmov v čase od 9:00 do 16:30 v spolupráci s Agrofilmom v rámci festivalu. Podujatie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v Amose

23.5. a 30.5.2018 - Zaži deň v koži vysokoškoláka, Aula a Auditorium maximum Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

rok 2017:

17.-21.7.2017 - Medzinárodný vedecký tábor (pre "vedcov" vo veku 10-14 rokov), kde: Huty, Liptov

10.2.2017 - Enviro deň na Environmentálnej sekcii Prif UK v Bratislave - vyskúšajte si byť 1 deň enviroštudentom :) (fotogaléria z podujatia)

Prečo študovať Environmentalistiku?

Štúdium environmentalistiky (https://www.youtube.com/watch?v=qTJvuX_912I&feature=youtu.be)

* * *

75 rokov rozvoja, výskumu a vzdelávania. Scientific American, 2015, s. 6-7 - možnosti štúdia na Environmentálnej sekcii Prif UK v Bratislave

3.6.2010 - Deň biodiverzity - slovenské "oslavy" Roka biodiverzity na Katedre + fotogaléria 

Životné prostredie v aktuálnych témach náško výskumu:

Bakalárske štúdium v programe "Environmentalistika"

Bakalárske štúdium na Prif UK v Bratislave

Informácie k študijnému odboru Ochrana a využívanie krajiny program Environmentalistika 

Dôležité termíny:

13.1.-15.3.2020 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky 

11.6.2020 - prijímacie skúšky (oznam)

Magisterské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

Magisterské štúdium na Prif UK v Bratislave

Dôležité termíny:

15.4.-31.5.2020 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

27.6.2019 - prijímacie skúšky na magisterské štúdium na Katedre (oznam)

- sylaby pre prijímacie skúšky na magisterské štúdium v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia (do februára 2016 Ochrana a využívanie prírody a krajiny) (aktualizované 24.2.2012)

Doktorandské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

Doktorandské štúdium na Prif UK v Bratislave

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

- témy dizertačných prác (školitelia: prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, doc. Molnárová, dr. Čerňanský)

31.5.2019 - posledný možný termín na podanie prihlášky na štúdium (od 1.3.2019)

20.6.2019 - prijímacie konanie - informácie

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie na Prif UK v Bratislave

smernica rektora UK v Bratislave: Vnútorný predpis č. 22/2018 (Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave)