Informácie pre uchádzačov

Prečo študovať na PrifUK, aké sú výhody pre študenta, aké uplatnenie v praxi a ako sa prihlásiť na štúdium? (http://www.budprirodovedcom.sk/)

26.1.2018 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

Dôležité termíny

13.1.-15.3.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky 

1.4.-15.6.2017 - 2. kolo prijímacieho konania na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

11.4.-26.5.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

- Environmental Section of Faculty offers new Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

******************************

3.-4.10.2017 - podujatie "Nielen o klimatickej zmene" odborne k rozmanitým aspektom ochrany životného prostredia. Podujatie je organizované prodekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD v spolupráci s Agrofilmom.

******************************

rok 2018:

25.4.2018 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov 1.-xx.3.2018; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2017:

6.-12.11.2017 - Fotografická súťaž na tému Voda a veda v rámci Týždňa vedy a techniky Slovensku (uzávierka prihlášok 11.10.2017)

17.-21.7.2017 - Medzinárodný vedecký tábor (pre "vedcov" vo veku 10-14 rokov), kde: Huty, Liptov

23.5.2017 - Zaži deň v koži vysokoškoláka, Aula a Auditorium maximum Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

10.2.2017 - Enviro deň na Environmentálnej sekcii Prif UK v Bratislave - vyskúšajte si byť 1 deň enviroštudentom :) (fotogaléria z podujatia)

Prečo študovať Environmentalistiku?

Štúdium environmentalistiky (https://www.youtube.com/watch?v=qTJvuX_912I&feature=youtu.be)

* * *

75 rokov rozvoja, výskumu a vzdelávania. Scientific American, 2015, s. 6-7 - možnosti štúdia na Environmentálnej sekcii Prif UK v Bratislave

3.6.2010 - Deň biodiverzity - slovenské "oslavy" Roka biodiverzity na Katedre + fotogaléria 

Životné prostredie v aktuálnych témach náško výskumu:

Bakalárske štúdium v programe "Environmentalistika"

Bakalárske štúdium na Prif UK v Bratislave

Informácie k študijnému odboru Ochrana a využívanie krajiny program Environmentalistika 

Dôležité termíny:

13.1.-15.3.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

15.6.2017 - prijímacie skúšky

Magisterské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

Magisterské štúdium na Prif UK v Bratislave

Dôležité termíny:

11.4.-26.5.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

27.6.2016 - prijímacie skúšky na magisterské štúdium na Katedre 

- sylaby pre prijímacie skúšky na magisterské štúdium v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia (do februára 2016 Ochrana a využívanie prírody a krajiny) (aktualizované 24.2.2012)

Doktorandské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

Doktorandské štúdium na Prif UK v Bratislave

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia (do februára 2016 Ochrana a využívanie prírody a krajiny

- témy dizertačných prác (školitelia: prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, dr. Čerňanský)

marec-máj 2017 - podanie prihlášky na štúdium

22.6.2017 - prijímacie konanie - informácie