Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

MAGISTERSKÉ štúdium

Prijímačky na Mgr. štúdium

Magisterské štúdium na Prif UK v Bratislave

- sylaby pre prijímacie skúšky na magisterské štúdium "Environmentálna ekológia" (do februára 2016 Ochrana a využívanie prírody a krajiny) (aktualizované 24.2.2012)

Dôležité termíny:

15.4.-31.5.2020 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

28.6.2018 - prijímacie skúšky na magisterské štúdium na Katedre (oznam)

Promócie

30.10.2019 o 11:00 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 budú promócie úspešne ukončených magistrov študijného programu Environmentálna ekológia.

10.7.2019 o 13:00 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 budú promócie úspešne ukončených  magistrov študijného programu Environmentálna ekológia.

Magisterské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

- študijné ročenky

- okruhy štátnicových otázok pre jednoodborové štúdium (platné od šk.r. 2016/2017) - nové!!!

- okruhy štátnicových otázok pre pedagogické štúdium (aktualizované 9.3.2017)

- náležitosti záverečnej práce

- odoslanie práce do AIS (čítajte pozorne a do konca!!!)

Magisterské štátnice

Diplomové práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 4. mája 2020.

* * *

Termín pre odovzdanie 3 zviazaných diplomových prác

(p. Vidrovej na B2-431) je do stredy 6.5.2020 vrátane.

https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/

 

Pri odovzdávaní diplomovej práce treba ešte doniesť z AISu vytlačenú a autorom podpísanú (teda 2x4 = 8 strán textu):

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú so Slovenskou republikou (2 strany),

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú s Univerzitou Komenského (2 strany)

- kontrolná tabuľka, či študent má všetky podpisy v práci, aj dokumenty na odovzdanie p. Vidrovej, aby mohol Záverečnú prácu odovzdať na sekretariáte

* * *

súťaž Najdiplomovka

1.-30.6.2019 súťaž Slovnaft ľuďom o Najdiplomovku - odmena 1000 € pre študenta a 2000 € pre Fakultu

Magisterské štátnice - OPRAVNÝ TERMÍN

Diplomové práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 27. júla 2020.

* * *

Termín pre odovzdanie 3 zviazaných diplomových prác

(na B2-431) je do stredy 29.7.2020 vrátane.

https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/

 

Pri odovzdávaní diplomovej práce treba ešte doniesť z AISu vytlačenú a autorom podpísanú (teda 2x4 = 8 strán textu):

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú so Slovenskou republikou (2 strany),

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú s Univerzitou Komenského (2 strany)

- kontrolná tabuľka, či študent má všetky podpisy v práci, aj dokumenty na odovzdanie p. Vidrovej, aby mohol Záverečnú prácu odovzdať na sekretariáte

* * *