BAKALÁRSKE štúdium

Prijímačky na Bc. štúdium

Bakalárske štúdium na Prif UK v Bratislave

Informácie k študijnému odboru Ochrana a využívanie krajiny program Environmentalistika 

- Environmental Section of Faculty offers new Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

Dôležité termíny:

15.1.-15.3.2022 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

1.5.-20.6.2022 - 2. kolo na podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium

16.6.2022 - prijímacie skúšky (oznam)

Imatrikulácie

16.10.2019 o 11:30 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 budú imatrikulácie prvákov bakalárskeho študijného programu Environmentalistika. Od 10:00 bude v Aule prebiehať ich prezentácia a nácvik. Nezabudnite prísť v spoločenskom odeve a obuvi (príkaz Rektora UK v Bratislave č. 2/2012). :)

Promócie

27.10.2022 o 13:00 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 budú promócie úspešne ukončených bakalárov študijného programu Environmentalistika

Bakalárske štúdium v programe "Environmentalistika"

- študijné ročenky

- TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC na šk. rok 2020/2021

- náležitosti záverečnej práce

- odoslanie práce do AIS (čítajte pozorne a do konca!!!)

Bakalárske štátnice (PREZENČNE)

Bakalárske práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 23. mája 2022.

* * *

ZMENA!!! v roku 2022 sa ZP odovzdávajú LEN ELEKTRONICKY. Odovzdanie tlačenej verzie ZP do katedrovej knižnice je dobrovoľné. Licenčnú zmluvu tlačiť a podpisovať netreba, stačí jej vyplnenie v AISe. 

* * *

Bakalárske štátnice (PREZENČNE)

Bakalárske ústne skúšky (Environmentalistika) - obhajoby: 

14.6.2022 (utorok, harmonogram) o 9:00 hod. v B2-420a

 

Bakalárske ústne skúšky (Environmentálne plánovanie a manažment) - obhajoby: 

20.6.2022 (pondelok, harmonogram) o 9:00 hod. v B2-333

Bakalárske štátnice (PREZENČNE) - OPRAVNÝ TERMÍN

Bakalárske práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 25. júla 2022.

* * *

ZMENA!!! v roku 2022 sa ZP odovzdávajú LEN ELEKTRONICKY. Odovzdanie tlačenej verzie ZP do katedrovej knižnice je dobrovoľné. Licenčnú zmluvu tlačiť a podpisovať netreba, stačí jej vyplnenie v AISe.

* * *