Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADC Analysis of triglycerides in butter, plant oils, and adulterated butter with LPGC-MS / Žofia Nižnanská ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie : Selected Papers of Young Analytical Chemists. - Roč. 149, č. 9 (2018), s. 1573-1578
 2. ADC Seasonal variations in fatty acid composition of pasture forage plants and CLA content in ewe milk fat / Beáta Meľuchová ... [et al.]
  In: Small Ruminant Research. - Vol. 78, No. 1-3 (2008), s. 56-65
 3. ADC Direct silylation of Trypanosoma brucei metabolites in aqueous samples and their GC-MS/MS analysis / Peter Podolec ... [et al.]
  In: Journal of Chromatography B - Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. - Vol. 967 (2014), s. 134-138
 4. ADC The photochemical behaviour of 6-X-4H-3(bicyclo[2.2.1]-5-heptene-2,3-dicarboximidoiminomethyl)-4-chromones Photochromism and thermochromism / Anton Gáplovský ... [et al.]
  In: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. - Vol. 136, No. 1-2 (2000), s. 61-65
 5. ADC The separation of stereoisomers using recycle capillary gas chromatography / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Enantiomer. - Vol. 4, No. 3-4 (1999), s. 345-350
 6. ADC Determination of phthalate sum in fatty food by gas chromatography / Ivan Ostrovský... [et al.]
  In: Food Chemistry. - Vol. 124, No. 1 (2011), s. 392-395
 7. ADC Equivalent chain lengths of all C4-C23 saturated monomethyl branched fatty acid methyl esters on methylsilicone OV-1 stationary phase / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Journal of Chromatography A. - Vol. 1218, No. 13 (2011), s. 1767-1774
 8. ADC Variation among individuals, breeds, parities and milk fatty acid profile and milk yield of ewes grazed on pasture / Ladislav Soják ... [et al.]
  In: Small Ruminant Research. - Vol. 109, No. 2-3 (2013), s. 173-181
 9. ADC Temporal variations in fatty acid composition of individual ewes during first colostrum day / Renáta Górová ... [et al.]
  In: Small Ruminant Research. - Vol. 95, No. 2-3 (2011), s. 104-112
 10. ADC Time-dependent changes in milk fatty acid composition of ewes fed a winter ration supplemented with linseed or sunflower oils / Ladislav Soják ... [et al.]
  In: Czech Journal of Animal Science. - Vol. 60, No. 6 (2015), s. 268-280
 11. ADC The analysis of linear and monomethylalkanes in exhaled breath samples by GC x GC-FID and GC-MS/MS / Alexandra Hengerics Szabó ... [et al. ]
  In: Journal of Chromatography B - Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. - Vol. 978, January (2015), s. 62-69
 12. ADC FIA-MS/MS determination of creatinine in urine samples undergoing butylation / Helena Jurdáková ... [et al.]
  In: Analytical Biochemistry. - č. 549 (2018), s. 113-118
 13. ADC LC-MS/MS determination of N-acetylaspartic acid in dried blood spot for selective screening of Canavan disease / Helena Jurdáková ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 150, č. 4 (2019), s. 625-630
 14. ADC Variation in fatty acid composition of ewes' colostrum and mature milk fat / Eva Pavlíková ... [et al.]
  In: International Dairy Journal. - Vol. 20, No. 9, Sp. Iss. (2010), s. 637-641
 15. ADC Effect of ultrasound on the photolysis of carbon tetrachloride mediated by benzothiazole derivates 2-Sulfanylbenzothiazoles / Anton Gáplovský ... [et al.]
  In: Journal of the Chemical Society - Perkin Transactions 2. - Vol. 2, No. 3 (2002), s. 652-656
 16. ADC Needle concentrator for gas chromatographic determination of BTEX in aqueous samples / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Journal of Chromatography B - Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. - Vol. 800, No. 1-2 (2004), s. 295-301
 17. ADC Determination of sevoflurane and its metabolite hexafluoroisopropanol by direct injection of human plasma into gas chromatography-tandem mass spectrometry / Janka Kubincová ... [et al.]
  In: Journal of Chromatography A. - Vol. 1219, No. 1 (2012), s. 173-176
 18. ADC Peptide-catalyzed stereoselective Michael addition of aldehydes and ketones to heterocyclic nitroalkenes / Viera Poláčková ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 4 (2018), s. 729-736
 19. ADC Variation in fatty acid composition of ewes' milk during continuous transition from dry winter to natural pasture diet / Ivan Ostrovský ... [et al.]
  In: International Dairy Journal. - Vol. 19, No. 9 (2009), s. 545-549
 20. ADC Theoretical and experimental study of recycle capillary gas chromatography with carrier gas propelled by a peristaltic pump / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Journal of Chromatography A. - Vol. 993, No. 1-2 (2003), s. 47-57
 21. ADD The Effect of Ultrasound on Diphenyl Ether Photochemistry / Anton Gáplovský ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 57, No. 4 (2003), s. 250-254
 22. ADD The state of treatment approach and diagnostics in Canavan disease with focus on the determination of N-acetylasparic acid / Helena Jurdáková ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 71, No. 1 (2017), s. 29-40
 23. ADE Post Treatment of Water with excess of Diclofenac or Antimony onto Slovakian Clinoptilolite Tuff / Eva Chmielewská, Hamada Bedair Issa Hawash, Renáta Górová
  In: Research Journal of Chemistry and Environment. - Roč. 22, č. 6 (2018), s. 84-90
 24. ADE GC-MS Determination of Volatile Compounds in Wine Using Needle Concentrator INCAT / Helena Jurdáková ... [et al.]
  In: International Journal of Engineering Research and Science [elektronický zdroj]. - Vol. 2, No. 6 (2016), s. 96-101 [online]
 25. ADE Polishing of Water Contaminated with Diclofenac or Antimony using the Clinoptilolite Tuff / Eva Chmielewská, Renáta Górová, Hamada Bedair Issa Hawash
  In: HSOA Journal of Environmental Science [elektronický dokument]. - Roč. 1, č. 1 (2018), s. [1-6] [online]
 26. ADF High temperature gas chromatographic analysis of asphalt-polluted soil / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: Petroleum and Coal. - Vol. 43, No. 1 (2001), s. 17-21
 27. ADF CGC-MSD/SIM recognition of petroleum adn biogenic hydrocarbons from composting of oil and biological sludges / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: Petroleum and Coal. - Vol. 42, No. 3-4 (2000), s. 202-208
 28. ADF High temperature capillary gas chromatography of soil contaminated with high boiling petroleum constituents up to C(110) / R. Mračnová ... [et al.]
  In: Petroleum and Coal. - Vol. 39, No. 4 (1997), s. 24-26
 29. ADF Analýza uhľovodíkov z procesov dekontaminácie a kompostovania / Renáta Górová, Ladislav Soják
  In: Odpady. - Roč. 8, č. 11 (2008), s. 8-11
 30. ADF Stanovenie motorovej nafty ako prímesi v automobilovom benzíne kapilárnou plynovou chromatografiou / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: Ropa, uhlie, plyn a petrochémia. - Roč. 42, č. 4 (2000), s. 33-36
 31. ADF The quality of Slovak and alpine milk products based on fatty acid health affecting compounds / Ladislav Soják ... [et al.]
  In: Slovak Journal of Animal Science. - Vol. 42, No. 2 (2009), s. 49-56
 32. ADF Plynová chromatografia a jej využitie / Helena Jurdáková, Renáta Górová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 24-27 [print]
 33. ADF Sú „vzácne“ ochorenia vzácne? Metabolomika a jej nástroje v personalizovanej medicíne / Renáta Górová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 13-16 [print]
 34. ADF Fatty acid composition of summer and winter cows' milk and butter / Jaroslav Blaško ... [et al.]
  In: Journal of Food and Nutrition Research. - Vol. 49, No. 4 (2010), s. 169-177
 35. ADF Keď molekuly svetielkujú / Helena Jurdáková, Marek Cigáň, Renáta Górová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 2 (2018), s. 25-30 [print]
 36. ADF Valorizácia prírodných, resp. odpadových produktov pri odstraňovaní farmaceutík z vôd / Eva Chmielewská ... [et al.]
  In: Vodohospodársky spravodajca. - Roč. 61, č. 5-6 (2018), s. 33-36
 37. ADF Syndrómy deficitu kreatínu, ich biomarkery a potenciálny výskyt u detí s poruchami autistického spektra / Helena Jurdáková, Renáta Górová
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 3 (2018), s. 43-46
 38. ADF Primárny deficit karnitínu / Vladimír Bzdúch ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. 2 (2019), s. 69-71
 39. ADF Influence of floristic grazing cover on sheep milk quality / Beáta Meľuchová ... [et al.]
  In: Acta fytotechnica et zootechnica. - Roč. 12, č. 3 (2009), s. 57-64
 40. ADF The use of thermal modulation in analysis of petroleum constituents / R. Ondreáš ... [et al.]
  In: Petroleum and Coal. - Vol. 43, No. 3-4 (2001), s. 196-197
 41. ADM Natural Resources and Waste Products in Aquatic Media Remediation and Diclofenac Uptake / Eva Chmielewská ... [et al.]
  In: Current Green Chemistry. - Roč. 5, č. 2 (2018), s. 114-121
 42. AEG HTCGC analysis of asphaltic contamination / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94, No. 9 (2000), s. 991, S16
 43. AEG Biogenic and petroleum origin of nonpolar extractable compounds / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94, No. 9 (2000), s. 990
 44. AEG SbWE-PTI-GC determination of vocs in soil and sediment / Renáta Mračnová, Róbert Kubinec, Ladislav Soják
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94, No. 9 (2000), s. 980-981
 45. AFB Separácia mnohozložkových vzoriek viacrozmernou a cyklickou plynovou chromatografiou / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: ACP 2000 - Analytická chémia v praxi, stav a perspektívy. - Bratislava : Chemickotechnologická fakulta STU, 2000. - S. 73-74
 46. AFB Effect of plant oils addition to ewe winter diet on milk fatty acid composition and milk yield / Ladislav Soják ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-1-7. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2013. - S. 2-5 [CD-ROM]
 47. AFC Analýza uhľovodíkov z procesov dekontaminácie a kompostovania / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: Aprochem 2000, Petrochemie - Polymery - Ropa - Plyn - Paliva, Ochrana prostředí - Bezpečnost. - ISBN 80-02-01368-9. - Praha : APROCHEM, 2000. - S. 64-71
 48. AFC Analysis of Residual Petroleum Hydrocarbons in Soil form View of Bioremediation Process / Ladislav Soják ... [et al.]
  In: Sustainable Natural Resource Managemen. - Halle : [s.n.], 2002. - Nestr.
 49. AFC Petroleum hydrocarbon contaminants in the environment / Renáta Górová ... [et al.]
  In: Bilten instituta za nuklearne nauke Vinča. - Vol. 6, suppl. 2 (2001), s. neuvedené
 50. AFD Seasonal changes in fatty acid composition of pasture forage plants and CLA content in ewe milk fat / Beáta Meľuchová ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia '08. - ISBN 978-80-227-2877-5. - Bratislava : STU, 2008. - S. 389-384
 51. AFD Využitie chemickej dekonvolúcie na kvantifikáciu plynovo-chromatograficky nerozdeleného tripletu CLA izomérov vo vzorkách mlieka / J. Blaško ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health. - Bratislava : STU, 2008. - S. L38-1-5
 52. AFD Changes in content of conjugated linoleic acid in ewe´s milk dependent on grazing land plants / B. Meľuchová ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health. - Bratislava : STU, 2008. - S. L19-1-5
 53. AFD Spojenie subkritickej vodnej extrakcie a "PTI-GC" stanovenia prchavých organických látok v pôdach a sedimentoch / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: ACP 2000 - Analytická chémia v praxi, stav a perspektívy. - Bratislava : STU, 2000. - S. 133-134
 54. AFD Možnosti charakterizácie NEL plynovou chromatografiou s hmotnostným spektrometrickým detektorom / Renáta Mračnová, Róbert Kubinec, Ladislav Soják
  In: NEL - analytika a interpretácia výsledkov. - Žilina : BIJO Slovensko, 1999. - S. 57-61
 55. AFD Extrakcia prchavých organických látok z pôd a sedimentov použitím vody pri teplote nad 150 stupnov Celzia / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: Analytická chémia v praxi 2000. - Bratislava : UK, 2000. - S. 32-33
 56. AFD LC-MS/MS stanovenie kyseliny N-acetylasparágovej v suchej kvapke krvi na selektívny skríning Canavanovej ochorenia / Zuzana Široká ... [et al.]
  In: Chémia a technológie pre život [elektronický dokument] : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-8208-015-8. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019. - S. 22-23 [USB-key]
 57. AFD Zeolit ako mediátor nanodisperzných binárnych polyoxidov železa a mangánu pre úpravu vody / Eva Chmielewská ... [et al.]
  In: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 2. pokračovanie : Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR. - ISBN 978-80-971272-6-8. - Bratislava : VodaTím, 2018. - S. 141-148
 58. AFD Very fast gas chromatography analysis of organic compounds / Žofia Krkošová ... [et al.]
  In: Chromatografické metódy a zdravie človeka (CD ROM). - Bratislava : STU, 2006. - Nestr. [6.s.]
 59. AFD Analýza tukov v povrchových vodách / Jaroslav Blaško ... [et al.]
  In: Chromatografické metódy a zdravie človeka (CD ROM). - Bratislava : STU, 2006. - Nestr. [5.s.]
 60. AFD Simultanous determination of galactitol and galactose in aqueous samples by gas chromatography - mass spectrometry / Ivan Ostrovský ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-969435-7-9. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2010. - S. 116-123
 61. AFD GC-MS analýza zloženia mastných kyselín letného a zimného kravského mlieka a obsah CLA vo vyrobenom / Jaroslav Blaško ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-969435-7-9. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2010. - S. 76-83
 62. AFD Influence of feedstuff on fatty acids composition in ewe´s milk / Renáta Górová ... [et al.]
  In: 13th International Symposium on Separation Sciences and 13th Advances and Applications of Chromatography in Industry (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-2698-6. - Bratislava : UK, 2007. - Nestr. [5 s.]
 63. AFD GC-FID stanovenie celkového obsahu esterov kyseliny ftalovej po ich konverzii na dimetyl ftalát v potravinách / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-969435-7-9. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2010. - S. 48-50
 64. AFD Identification of polyalkenes decomposing products using GC-MS and structure-retention relation / Ladislav Soják ... [et al.]
  In: 13th International Symposium on Separation Sciences and 13th Advances and Applications of Chromatography in Industry (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-2698-6. - Bratislava : UK, 2007. - Nestr. [7 s.]
 65. AFD Teplotno programované plynovo chromatografické lineárne retenčné indexy všetkých C4-C23 metylesterov monometylovaných nasýtených mastných kyselín na metylsilikónovej OV-1 stacionárnej fáze / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-969435-7-9. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2010. - S. 59-69
 66. AFD Seasonal variation of CLA isomers content in "slovenská bryndza" / E. Pavlíková ... [et al.]
  In: 13th International Symposium on Separation Sciences and 13th Advances and Applications of Chromatography in Industry (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-2698-6. - Bratislava : UK, 2007. - Nestr. [6 s.]
 67. AFD GC-MS separation of linoleic acid isomers in ruminant´s milk / Beáta Meľuchová ... [et al.]
  In: 13th International Symposium on Separation Sciences and 13th Advances and Applications of Chromatography in Industry (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-2698-6. - Bratislava : UK, 2007. - Nestr. [6 s.]
 68. AFD Profil mastných kyselín v rastlinách pasienka a v ovčom mliečnom tuku počas pastevnej sezóny / Beáta Meľuchová ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perpektívy analytickej chémie v praxi. - Bratislava : FCHPT STU, 2010. - S. 671-675
 69. AFD Gas-chromatographic analysis of polar compounds by extraction from water with method of zonal freezing / Beáta Meľuchová ... [et al.]
  In: Zem v pasci ? Analýza zložiek životného prostredia. - ISBN 978-80-228-1848-3. - Zvolen : Technická univerzita, 2008. - S. 382-389
 70. AFD Using of device GC analysis of volantile organic compounds in water and food samples / Helena Jurdáková ... [et al.]
  In: Zem v pasci ? Analýza zložiek životného prostredia. - ISBN 978-80-228-1848-3. - Zvolen : Technická univerzita, 2008. - S. 259-264
 71. AFD Využitie tandemovej hmotnostnej spektrometrie pre diferenciálnu diagnostiku vrodených metabolických porúch - 5 ročné skúsenosti v laboratóriu ELMA / Renáta Górová ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Comenius University, 2015. - S. 147-152 [CD-ROM]
 72. AFD HPLC-MS/MS stanovenie kyseliny N-acetylasparágovej v suchej kvapke krvi / Helena Jurdáková ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Comenius University, 2015. - S. 171-175 [CD-ROM]
 73. AFD Very fast GC with the ballistic heating of the column and with ultrafast cooling / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Advances and Applications of Chromatography in Industry. Roč. 12 (CD-ROM). - Bratislava : Slovak University of Technology, 2004. - Nestr.
 74. AFD Sorpcia liečiva diklofenak na niektorých prírodných a komerčných materiáloch / Eva Chmielewská ... [et al.]
  In: Geochémia 2017. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-027-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2017. - S. 61-62
 75. AFG Direct plasma injection into GC-MS/MS for determination of sevoflurane and hexafluoroisopropanol / Peter Podolec ... [et al.]
  In: 36th International Symposium on Capillary Chromatography and 9th GCxGC Symposium. Abstract Book. - Messina : Chromaleont, 2012. - S. 460
 76. AFG ELMA Lab four-years experience with selective screening for IEM by tandem MS in Slovakia / Renáta Górová ... [et al.]
  In: Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol. 37, Suppl. 1 (2014), s. S54
 77. AFG Consequences of the industrial complexes destroying / Renáta Górová-Mračnová ... [et al.]
  In: ENRY 2001. 1st international conference on environmental recovery of Yugoslavia. Book of abstracts. Bilten instituta za nuklearne nauke Vinča. - Vol. 6, suppl. 2 (2001), s. 22-23
 78. AFG Changes in fatty acid composition of ewes milk during transition from dry winter to natural pasture diet / Beáta Meľuchová ... [et al.]
  In: Dairy ingredients: innovations in functionality. - [s.l.] : Elsevier, 2009. - S. 14
 79. AFG Laboratórne testovanie dedičných metabolických porúch identifikovaných tandemovou hmotnostnou spektrometriou v suchej kvapke krvi u novorodencov na Slovensku / M. Ostrožlíková ... [et al.]
  In: 28. pracovní dny „Dědičné metabolické poruchy“. Sborník abstrakt. - ISBN 978-80-260-4295-2. - Praha : Společnost lékařské genentiky České lékařské společnosti J.E. Purkyně, 2013. - S. 27
 80. AFG Variation in the profile of latty acids in ewe´s milk in relation to changes in grasslends through the pasture season in meteorologically different years / Beáta Meľuchová ... [et al.]
  In: Grassland in a Changing World, Vol. 15 (CD-ROM). - ISBN 978-3-86944-020-0. - Duderstadt : Mecke-Druck, 2010. - S. 112
 81. AFG Detailná profilácia acylkarnitínov v suchej kvapke krvi použitím HPLC-MS/MS / Renáta Górová ... [et al.]
  In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 21, č. 3 (2013), s. 178
 82. AFG Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency in a patient with a complex congenital hearth defect / M. Ostrožlíková... [et al.]
  In: Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol. 37, Suppl. 1 (2014), s. S110
 83. AFG Romani origin of first Slovak patients with short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCADD) / D. Behúlová ... [et al.]
  In: Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol. 37, Suppl. 1 (2014), s. S106
 84. AFG Determination of phthalate sum in fishes by gas chromatography / Ivan Ostrovský... [et al.]
  In: 34th International Symposium on Capillary Chromatography and 7th GCxGC Symposium. Abstract Book. - Kortrijk : I.O.P.M.S., 2010. - S. 372
 85. AFG Study of acylcarnitine profile in dry blood sample of children with autism spectrum disorders / M. Vidošovičová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica [elektronický zdroj]. - Vol. 221, Suppl. 713, Sp. Iss. (2017), s. 241 [online]
 86. AFG MS/MS Determination of free carnitine in urine for differential diagnosis of carnitine deficiency / Renáta Górová ... [et al.]
  In: Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2016. - 978-615-5270-30-7. - Pécs : Magyar Elválasztástudományi Társaság, 2016. - S. 43
 87. AFG The photochemical behaviour of 6-X-4H-bicyclo[2.2.1]-5heptene-2,3-dicarboximi-doiminomethyl)-4-chromones and -4-chromenone / A. Gáplovský ... [et al.]
  In: 2nd Internet Photobiology Conference. - [s.l.] : [s.n.], 1999. - x
 88. AFG Reevaluation of CPT 2 deficiency to glutaric acidemia type 2 in adult patient on the basis of acylcarnitine profile in dried blood and serum spots repeated after 4 years / Renáta Górová ... [et al.]
  In: 30. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. - ISBN 978-80-260-8054-1. - Praha : Společnost lékařské genetiky, Česká lákařská společnost J. E. Purkyně, 2015. - S. 31
 89. AFG Fractional exeretion of free carnitine in urine as and important marker for carnitine uptake defect / Vladimír Bzdúch ... [et al.]
  In: Journal of inherited metabolic disease. - Roč. 41, č. Suppl. 1 (2018), s. S146-S146
 90. AFG First Slovak patients affected by two primary defects in mitochondrial energy metabolism / D. Behulova ... [et al.]
  In: Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol. 39, Suppl. 1 (2016), s. S259-S260
 91. AFG Dospelí a metabolické laboratórne vyšetrenia v centre dedičných metabolických porúch DFNsP Bratislava / M. Ostrožlíková ... [et al.]
  In: 30. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. - ISBN 978-80-260-8054-1. - Praha : Společnost lékařské genetiky, Česká lákařská společnost J. E. Purkyně, 2015. - S. 74
 92. AFG What should we do to improve adult-oriented biochemical genetic testing? / M. Ostrožlíková ... [et al.]
  In: Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol. 38, Suppl. 1 (2015), s. S64-S65
 93. AFH Využitie vyšetrenia acylkarnitínov v diagnostike dedičných metabolických porúch / M. Ostrožlíková, R. Górová
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 60-61
 94. AFH Acylkarnitíny v diagnostike dedičných metabolických porúch: využitie v klinickej praxi a obmedzenia / Mária Ostrožlíková, Renáta Górová
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 24, č. 1 (2019), s. [1-1]
 95. AFH Inborn metabolic disorders detection by MS/MS tandem, problems connected with MCADD diagnose / Ivan Ostrovský ... [et al.]
  In: Dedičné metabolické poruchy. 27. pracovné dni. - ISBN 978-80-971030-2-6. - Košice : Detská fakultná nemocnica, 2012. - S. 67
 96. AFH Determination of Soil Contamination by High Boiling Oil Fractions using High Temperature Capillary Cas Chromatography / R. Mračnová ... [et al.]
  In: 39th International Petroleum Conference. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. E16/1-8
 97. AFH Differentiation of Petroleum and biogenic Hydrocarbons form Composting Oil and Biological Sludges using CGC-MS/SIM / R. Mračnová ... [et al.]
  In: 39th International Petroleum Conference. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. E13/1-14
 98. AFH GC-MS determination of the health affecting fatty acids in Slovak and Alpine milk products / Ladislav Soják ... [et al.]
  In: 10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry. - ISBN 978-80-227-2955-0. - Bratislava : STU, 2008. - S. 23
 99. AFH Slovak and Alpine milk products quality based on ALA and CLA content / Libor Ebringer ... [et al.]
  In: 24th World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences (SVU). - ISBN 978-80-8084-352-6. - Ružomberok : Catholic University, 2008. - S. 30-31
 100. AFH Stanovenie vybraných herbicídov v rastlinných drogách metódou GC-MSD / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: 13th International Conference Chromatographic Methods and Human Health. - Piešťany : [s.n.] , 1999. - S. 30-31
 101. AFH Stanovenie vybraných herbicídov v rastlinných drogách metódou GC-MSD / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: 13th International Conference Chromatographic Methods and Human Health. - Piešťany : [s.n.], 1999. - S. 40-41
 102. AFH Characterization of soil contamination by higher boiling petroleum fractions using capillary gas chromatography / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: 13th International Conference Chromatographic Methods and Human Health. - Piešťany : [s.n.] , 1999. - S. 28-39
 103. AFH Determination of petroleum waxes in bees waxes / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: 14th International Conference Chromatographic Methods and Human Health. - Piešťany : [s.n.], 2001. - S. 23-24
 104. AFH Riboflavín - senzitívna myopatia / Vladimír Bzdúch ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 20, č. 5 (2019), s. 229-230
 105. AFH Priama silanizácia metabolitov Trypanosoma brucei vo vodných vzorkách / Viktória Ferenczy ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4169-9. - Bratislava : STU, 2014. - S. 138
 106. AFH GC-MS analýza monometyl rozvetvených mastných kyselín v biologických vzorkách / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4169-9. - Bratislava : STU, 2014. - S. 139
 107. AFH GC-MS/MS analýza metabolitov vo výdychových plynoch / Peter Podolec ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4169-9. - Bratislava : STU, 2014. - S. 140
 108. AFH Chemometrická dekonvolúcia plynovochromatograficky nerozlíšených izomérov CLA / Jaroslav Blaško ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4169-9. - Bratislava : STU, 2014. - S. 174
 109. AFH Analýza výdychových plynov človeka pomocou metódy GCxGC-FID / Alexandra Hengerics Szabó ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4169-9. - Bratislava : STU, 2014. - S. 175
 110. AFH Characterization and analysis of macromolecules of biological and environmental origin by multidimensional ligquid chromathography / Róbert Góra ... [et al.]
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 149-149 [USB-key]
 111. AFH Využitie tandemovej hmotnostnej spektrometrie na skríning/diagnostiku vrodených metabolických porúch / Gabriela Addová ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-1-7. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2013. - S. 111[CD-ROM]
 112. AFH Využitie HPLC-MS/MS analýzy acylkarnitínov v suchej kvapke krvi pre diferenciálnu diagnostiku vrodených metabolických porúch / Renáta Górová ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-1-7. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2013. - S. 150-152 [CD-ROM]
 113. AFH Determination of petroleum waxes in bees waxes / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Advances and Applications of Chromatography in Industry. Roč. 11 (CD-ROM). - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. A04
 114. AFH Recycle capillary gas chromatographic separation of 3,4-dimethylhexane stereoisomers / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Advances and Applications of Chromatography in Industry. Roč. 11 (CD-ROM). - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. E04
 115. AFH GC-MS determination of selected herbicides in medicinal herbs and their water extracts / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Advances and Applications of Chromatography in Industry. Roč. 11 (CD-ROM). - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. E06
 116. AFH The use of thermal modulation in analysis of petroleum constituents / R. Ondreáš ... [et al.]
  In: IPC - 40th international petroleum conference (CD ROM). - Bratislava : Slovnaft, 2001. - S. P-D-32
 117. AFH Hydrocarbon contamination in samples from composting of oil and biological sludges assessed by content of nonpolar extractable compounds / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: IPC - 40th international petroleum conference (CD ROM). - Bratislava : Slovnaft, 2001. - S. P-D-30
 118. AFH Hyphenated gas chromatography with fourier transform infrared detection via thermal modulator / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: Advances and Applications of Chromatography in Industry. Roč. 11 (CD-ROM). - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. E05
 119. AFH Characterization of composting process of oil and biological sludges as content of nonpolar extractable compounds / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: Advances and Applications of Chromatography in Industry. Roč. 11 (CD-ROM). - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. H12
 120. AFH How the butylation assay affects the FIA-MS/MS determination of creatinine in urine samples / Helena Jurdáková ... [et al.]
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 151-151 [USB-key]
 121. AFH Metabolická štúdia profilu aminokyselín a acylkarnitínov v súbore osôb s autizmom / Mária Vidošovičová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 28, č. Suplementum (2019), s. 27-27
 122. AFH GC-MS analýza mastných kyselín a zdravšie mliečne produkty / Ladislav Soják ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969435-6-2. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2010. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 123. AFH Separácia izomérov CLA metódou kapilárnej GC / Jaroslav Blaško ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969435-6-2. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2010. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 124. AFH Analýza mono- a disacharidov v moči metódou GC-MS / Ivan Ostrovský ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969435-6-2. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2010. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 125. AFH Primárny defekt karnitínového transportéra u matky odhalený novorodeneckým skríningom / Vladimír Bzdúch ... [et al.]
  In: Via practica. Suplement. - Roč. 15, č. S2 (2018), s. 13-14
 126. AFH Primárny deficit karnitínu / Vladimír Bzdúch ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S1 (2018), s. 27-28
 127. AFH MS/MS tandem for IMDs detection and screening in Slovakia / Ivan Ostrovský ... [et al.]
  In: 1st conference about rare diseases [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3185-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 128. AFH Tandem mass spectrometry - problems connected with MCADD diagnose / Renáta Górová ... [et al.]
  In: 1st conference about rare diseases [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3185-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 129. AFH GC-MS analýza mastných kyselín v riasach / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 106, Special Iss. (2012), s. s297 [CD-ROM]
 130. AFH Stanovenie sevofluránu a jeho metabolitu hexafluórizopropanolu metódou GC-MS/MS / Peter Podolec ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 106, Special No. 13 (2012), s. s334 [CD-ROM]
 131. AFH Second tier HPLC-MS/MS examination of C5-acylcarnitine false positive newborn identified in newborn screening for metabolic disorders due to nipple fissure balm usage in nursing mother / Renáta Górová ... [et al.]
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 97-97
 132. AFH The Separation of Isomeric Hydrocarbons from FCC Naphta using Recycle Capillary Gas Chromatography / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: 39th International Petroleum Conference. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. E4/1-E4/12
 133. AFH A new solventless extraction method for GC determination of BTEX in aquaeous samples / R. Kubinec ... [et al.]
  In: 41th International Petroleum Conference. - ISBN 80-968981-6-7. - Bratislava : [s.n.], 2003. - S. L-C-01
 134. AFH Stanovenie BTEX pomocou bezrozpúšťadlových techník / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Chromatographic Methods and Human Health. - Piešťany : [s.n.], 2003. - S. 23-24
 135. AFK On-line coupled subcritical water extraction and PTI-GC determination of VOCs in soil and sediment / Renáta Górová ... [et al.]
  In: Balaton symposium ´01 on high-performance separation methods. - Siófok : Hungarian society for separation sciences, 2001. - S. 135
 136. AFK The separation of 3,4-dimethylhexane stereoisomers using recycle capillary gas chromatography / Renáta Mračnová ... [et al.]
  In: 37th IUPAC. 27th GDCh general meeting.. - Berlin : IUPAC, 1999. - S. 196
 137. AFK HPLC-MS/MS analýza acylkarnitínov v suchej kvapke krvi následne po FIA-MS/MS / Renáta Górová ... [et al.]
  In: 28. pracovní dny „Dědičné metabolické poruchy“. Sborník abstrakt. - ISBN 978-80-260-4295-2. - Praha : Společnost lékařské genentiky České lékařské společnosti J.E. Purkyně, 2013. - S. 52
 138. AFK Gas Chromatography - Mass Spectrometry Determination of Galactitol and Galactose in Urine / Žofia Krkošová ... [et al.]
  In: 7th Balaton Symposium on high-pereformance separation methods. - Budapest : Hungarian Society for Separation Sciences, 2007. - S. 129
 139. AFK HRCGC Analysis of CLA Isomers in Ewe Dairy Products / Renáta Górová ... [et al.]
  In: 7th Balaton Symposium on high-pereformance separation methods. - Budapest : Hungarian Society for Separation Sciences, 2007. - S. 100
 140. AFK Inside Needle Capillary Adsorption Trap for GC Analysis of Volatile Organic Copmpounds in Water and Food Samples / M. Jurčišinová ... [et al.]
  In: 7th Balaton Symposium on high-pereformance separation methods. Book of Abstracts. - Budapest : Hungarian Society for Separation Sciences, 2007. - S. 125
 141. AFK Needle concentrator for GC determination of BTEX in aqueous samples / R. Kubinec ... [et al.]
  In: 100 Years of Chromatography. 3rd Int. Symposium on Separations in BioSciencies. - Moskva : Russian Academy of Sciences, 2003. - S. 227
 142. AFL Stanovenie sumy ftalátov metódou HPLC-UV po ich konverzii na kyselinu ftalovú / Janka Kubincová ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health. - Bratislava : STU, 2008. - S. C15-1
 143. AFL New design of needle trap device in aquaeous samples for BTEX analysis / H. Jurdáková ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health. - Bratislava : STU, 2008. - S. A34-1-2
 144. AFL On-line coupled subcritical water extraction and PTI-GC determination of VOCs in soil and sediment / Renáta Górová ... [et al.]
  In: 14th International Conference Chromatographic Methods and Human Health. - Piešťany : [s.n.] , 2001. - S. 66-67
 145. AFL Analýza metabolitov vo výdychových plynoch človeka s využitím mikroextrakčnej techniky INCAT / Gabriela Addová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 175
 146. AFL Analýza mono- a disacharidov a ich metabolitov v moči metódou GC-MS / Gabriela Addová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 175
 147. AFL Separácia a identifikácia mononitro- a dinitro- izomérov N,N-dimetyldifenylacetamidu / Jaroslav Blaško ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 176
 148. AFL Stanovenie sumy ftalátov a ich metabolitov v tukových matriciach metódou GC-FID / Jaroslav Blaško ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 176-177
 149. AFL Príprava trojvrstvového zariadenia INCAT vhodného na analýzu metabolitov vo výdychu / Peter Podolec ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 177-178
 150. AFL Simple method for the determination of total phthalates in fatty food samples / Ivan Ostrovský ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perpektívy analytickej chémie v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : FCHPT STU, 2010. - S. 589
 151. AFL Needle concentration for GC determination of BTEX in aqueos samples / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Advances and Applications of Chromatography in Industry. Roč. 12 (CD-ROM). - Bratislava : Slovak University of Technology, 2004. - Nestr.
 152. AFL GC Identification and Confirmation of Acyclic C5-C8 Alkenes from FCC Gasoline Usin of Squalane as Stationary Physe / Gabriela Kudláčová-Addová ... [et al.]
  In: 39th International Petroleum Conference. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. E3-1-E3-19
 153. BCI Úvod do metabolomiky vo funkčnej genomike, systémovej biológii a chémii a odber a úprava vzoriek pred analýzou [elektronický zdroj] : . / Gabriela Addová, Renáta Górová, Ivan Ostrovský
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 154. BCI Metabolomika vo funkčnej genomike, systémovej biológii a chémii - metódy chemickej analýzy metabolómu [elektronický zdroj] : . / Gabriela Addová, Renáta Górová, Ivan Ostrovský
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 155. BEF Možnosti zlepšenia zloženia zdraviu prospešných mastných kyselín mliečnych tukov oviec / Ladislav Soják ... [et al.]
  In: Chov oviec a kôz. - Roč. 34, č. 2 (2014), s. 34-39
 156. BEF Využitie HPLC-MS/MS v diferenciálnej diagnostike vrodených metabolických porúch / Renáta Górová ... [et al.]
  In: Zborník z konferencie Vedeckého parku UK v rámci realizácie projektu "Univerzitný vedecký park UK v Bratislave - 2. fáza" [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4455-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 51-56 [online]
 157. BFA Study of amino-acid and acylcarnitine profiles in a dry blood spot in children and adolescents with autism spectrum disorder from Slovakia / Katarína Babinská ... [et al.]
  In: 12th Autism-Europe International Congress [elektronický dokument] : Abstract Book. - Marseille : Eventime, 2019. - S. 203-203, Poster No.: FRI02-73 [online]
 158. BFA Applications of HPLC-MS/MS analysis of acrylcarnitines in differential diagnosis of organic acidurias and fatty acid oxidation disorders / Renata Górová ... [et al.]
  In: ISC 2014 [elektronický zdroj]. - Salzburg : ASAC, 2014. - S. Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 159. BFA Direct silylation of Trypanosoma brucei metabolites in aqueous samples / Viktória Ferenczy ... [et al.]
  In: 38th International Symposium on Capillary Chromatography e 11th GCxGC Symposium. Abstract Book. - Messina : Chromaleont a start-up of the University od Messina, 2014. - S. 212
 160. BFA The identification of all 196 C4-C30 monomethylalkanes on OV-1 stationary phase on the basis of homomorphy factors confirmed by mass spectrometry / Viktória Ferenczy ... [et al.]
  In: 38th International Symposium on Capillary Chromatography e 11th GCxGC Symposium. Abstract Book. - Messina : Chromaleont a start-up of the University od Messina, 2014. - S. 174
 161. BFA GC-MS analysis of conjugated linoleic acid isomers in milk samples and the chemometric deconvolution of the unresolved triplet / Peter Kotora ... [et al.]
  In: 38th International Symposium on Capillary Chromatography e 11th GCxGC Symposium. Abstract Book. - Messina : Chromaleont a start-up of the University od Messina, 2014. - S. 174
 162. BFA Purification of water contaminated with diclofenac and Zn(II) onto novel Fe-Mn binary oxide zeolite, Mn-zeolite and commercial product KlinoCarb / Eva Chmielewská ... [et al.]
  In: Zeolite 2018 : The 10th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2018. - S. 85-86
 163. BFA Profil acylkarnitínov v suchej kvapke krvi u detí s ASD / Mária Vidošovičová ... [et al.]
  In: Sborník abstraktů 94. fyziologických dnů [elektronický dokument]. - Plzeň : [s.n.], 2018. - S. 94-94 [online]
 164. BFA Glutárová acidúria 1. typu- vedľajší nález pri výraznej ketóze alebo manifestácia metabolickej poruchy? / F. Mičev ... [et al.]
  In: 34. pracovní dny - Dědičné metabolické poruchy [elektronický dokument]. - Olomouc : Fakultní nemocnice Olomouc, 2019. - S. [1-1] [online]
 165. BFA Profil aminokyselín a acylkarnitínov v suchej kvapke krvi u detí s poruchou autistického spektra / Mária Vidošovičová ... [et al.]
  In: 95. Fyziologické dny [elektronický dokument]. - Praha : [s.n.], 2019. - S. 56-56 [online]
 166. BFA Diagnostika primárneho deficitu karnitínu stanovením voľného karnitínu v moči / Vladimír Bzdúch ... [et al.]
  In: 34. pracovní dny - Dědičné metabolické poruchy [elektronický dokument]. - Olomouc : Fakultní nemocnice Olomouc, 2019. - S. [1-1], Nestr. [online]
 167. BFA Pivaloylcarnitine Interference due to Nipple Balm Usage in Nursing Mother Identified by Second-Tier HPLC-MS/MS as Cause of False Positive Newborn Screening for Isovaleric Acidemia / Renáta Górová ... [et al.]
  In: 32nd International Symposium on Chromatography (ISC 2018), 23.-27.09.2018, Cannes-Mandelieu la Napoule, Francúzsko : Book of Abstracts. - Geneva : c/o Symporg SA, 2018. - S. 144-144
 168. BFB Následné testovanie pozitívne identifikovaných prípadov izovalérovej acidúrie v rozšírenom novorodeneckom skríningu / Viktória Ferenczy ... [et al.]
  In: 33. pracovné dni - dedičné metabolické poruchy. - Bratislava : MH Consulting SK, 2018. - S. [24-25]
 169. BFB Stanovenie voľného karnitínu v moči tandemovou hmotnostnou spektrometriou / M. Ostrožlíková ...[et al.]
  In: 31. pracovné dni Dedičné metabolické poruchy. - Praha : Meritis, 2016. - S. 56
 170. BFB Následné testovanie prípadov DMP pozitívne identifikovaných v povinnom a periférnom rozšírenom skríningu novorodencov / M. Ostrožlíková ...[et al.]
  In: 31. pracovné dni Dedičné metabolické poruchy. - Praha : Meritis, 2016. - S. 71-72
 171. BFB Prví pacienti postihnutí súčasne dvomi rôznymi primárnymi poruchami mitochondriového metabolizmu energie / D. Behúlová ... [et al.]
  In: 31. pracovné dni Dedičné metabolické poruchy. - Praha : Meritis, 2016. - S. 50-51
 172. GII Experimentálne laboratórium pre metabolomické analýzy na PriF UK prispelo ku skvalitneniu včasnej diagnostiky dedičných metabolických porúch / Ivan Ostrovský ... [et al.]
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 8 (2018), s. 34-34