Doktorandi

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Paulína Galbavá

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
Doktorand (2.dALX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Jakub Joniak

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
Doktorand (2.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Krajňáková

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
Doktorand (5.dOGX, denný)
Poznámka
správny mail: holeksiovafns.uniba.sk
Publikačná činnosť

Mgr. Žofia Szabóová

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
Doktorand (2.dALX, denný)
Publikačná činnosť