Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

 1. AFD Potenciálne inhibítory ľudských glykozyltransferáz / Jana Jakubčinová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 888-892 [online]
 2. AFD Príprava prekurzorov inhibítorov glykozyltransferáz / Jana Jakubčinová, Marek Baráth
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 968-972 [online]
 3. AFD Fosforylácia vybraných 2-tiofuranóz / Jana Jakubčinová, Marek Baráth
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : Zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 753-757 [print]
 4. AFD O-Sulphation of different substituted 2-thio-fructofuranoses / Jana Jakubčinová, Marek Baráth
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : Zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 748-752 [print]
 5. AFG Chemical synthesis of transition state analogs as potential inhibitors of human glycosyltransferases / Marek Baráth ... [et al.]
  In: 17. Österreichische Chemietage 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-3-900554-76-7. - Salzburg : University of Salzburg, 2017. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 6. AFG Stabilita a príprava potenciálnych inhibítorov ľudských glykozyltransferáz / Jana Jakubčinová ... [et al.]
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 16, č. 5 (2018), s. 342-342
 7. AFH Synthesis of saccharide precursors suitable for preparation of potential inhibitors of glycosyltransferases / Jana Jakubčinová, Marek Baráth
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1537 [1 s.] [online]
 8. AFH Porovnanie celkového obsahu sacharidov a urónových kyselín u rastlín Momordica grosvenori a Momordica charantia / V. Hrivnáková, V. Pätoprstý, J. Jakubčinová
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1], Art. No. 1731 [online]
 9. AFH Saccharide precursors suitable for preparation of potential inhibitors of glycosyltransferases / J. Jakubčinová, M. Baráth, V. Hrivnáková
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1], Art. No. 1745 [online]
 10. AFH Fosforylačné reakcie vybraných 2-tiofuranóz / Jana Jakubčinová, Marek Baráth
  In: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 11. - ISBN 978-80-972360-4-5. - Bratislava : OZ Preveda, 2019. - S. [1-1], abstrakt č. 1830 [online]
 11. AFL Chemická syntéza prekurzorov vhodných pre prípravu inhibítorov glykozyltransferáz / Jana Jakubčinová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 173
 12. BFA Determination of 137Cs using non-commercial impregnated fly ash sorbent / Veronika Silliková ... [et al.]
  In: 5th International Conference on Environmental Radioactivity : Variations of Environmental Radionuclides. - Praha : [s.n.], 2019. - S. 117-117, ID 154