Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

 1. ADC Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na eukaryotické bunky a vyššie rastliny / Viera Hrivnáková, Agáta Fargašová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 110, No. 6 (2016), s. 440-446
 2. ADC On the formation of uncommon pyrazoloazepines from 5-aminopyrazoles as by-products in the Clauson-Kaas reaction / D. Bortňák ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Structure. - č. 1166 (2018), s. 243-251
 3. AFD Stanovenie celkového obsahu sacharidov a urónových kyselín v kvetoch a plodoch rastliny Siraitia grosvenori / V. Hrivnáková, V. Pätoprstý
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 870-875 [online]
 4. AFD Hmotnostná spektrometria parciálne metylovaných alditol acetátov z polysacharidov izolovaných z rastliny Siraitia grosvenori / V. Hrivnáková, V. Pätoprstý
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 876-881 [online]
 5. AFD Identifikácia vonných a chuťových látok v kvetoch rastliny Siraitia grosvenori pomocou metód SPME/GC-MS / Viera Dujnič ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : Zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 672-677 [print]
 6. AFD Štruktúrna analýza O-špecificky viazaných sacharidov z baktérie Vibrio cholerae O139 / Viera Dujnič ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : Zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 678-682 [print]
 7. AFD Porovnanie tradičných extrakčných metód so superkritickou fluidnou CO2 extrakciou u rastliny S. grosvenori / Viera Hrivnáková, Vladimír Pätoprstý
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 957-962 [online]
 8. AFD Hodnotenie toxicity Cu na rastlinu Glycine max / Viera Hrivnáková, Agáta Fargašová, Marianna Molnárová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1623-1628 [CD-ROM]
 9. AFH Využitie odpadového materiálu na izoláciu rododendrolu a malinového ketónu ako i stanovenie ich antioxidačných účinkov / K. Červenčík ... [et al.]
  In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-89738-12-0. - Bratislava : MPRV SR, 2017. - S. 24
 10. AFH Porovnanie celkového obsahu sacharidov a urónových kyselín u rastlín Momordica grosvenori a Momordica charantia / V. Hrivnáková, V. Pätoprstý, J. Jakubčinová
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1], Art. No. 1731 [online]
 11. AFH Saccharide precursors suitable for preparation of potential inhibitors of glycosyltransferases / J. Jakubčinová, M. Baráth, V. Hrivnáková
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1], Art. No. 1745 [online]
 12. AFH Analysis of carbohydrates as a 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone derivatives by capillary electrophoresis in comparation by high performance liquid chromatography and methylation analysis / V. Hrivnáková, V. Pätoprstý
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 161-161 [USB-key]
 13. AFH Linkage analysis of plant polysaccharides / V. Pätoprstý, M. Kopáčová, A. Chyba, V. Hrivnáková, I. Uhliariková, M. Matulová
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 147-147 [USB-key]
 14. BEF Antioxidačné účinky rododendrolu a malinového ketónu z brezovej kôry / aut. Karol Červenčík, Silvia Mošovská, Kvetoslava Vranková, Viera Hrivnáková
  In: Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018. - ISBN 978-80-89597-91-8. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2018. - S. 108-110
 15. BEF Antimikrobiálna aktivita rododendrolu a malinového ketónu izolovaných z brezovej kôry / aut. Karol Červenčík, Silvia Mošovská, Kvetoslava Vranková, Viera Hrivnáková
  In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : zborník príspevkov z XI. vedeckej konferencie, Nitra, 21.-22. november 2018. - ISBN 978-80-89738-18-2. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2018. - S. 46-50