Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 308
Miestnosť
CH1 317
Publikačná činnosť

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 399
Miestnosť
CH1-244
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Goneková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (1.dJXR, denný)

RNDr. Andrea Hamárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (3.dJXR, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Bianka Horváthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (5.dJXR/x, externý)
Miestnosť
CH1-220
Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
asistent vysokej školy, univerzity
Miestnosť
CH1-220
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 401
Miestnosť
CH1-243
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 397
Miestnosť
CH1-316
Publikačná činnosť

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 419
Miestnosť
CH1-306
Publikačná činnosť

RNDr. Veronika Silliková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (3.dJXR, denný)
Publikačná činnosť