Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. RNDr. Silvia Dulanská PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
02/602 96 308
CH1 317

RNDr. Dušan Galanda PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 399
CH1-244

RNDr. Bianka Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. RNDr. Jozef Kuruc CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
02/602 96 401
CH1-243

prof. RNDr. Ľubomír Mátel CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/602 96 397
CH1-316

RNDr. Oľga Rosskopfová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 419
CH1-306

Mária Šoková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
technik, i. n.
02/602 96 554
CH1-345
[1]