Centrálna databáza osôb (zamestnanci)

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Dušan Galanda, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9399
CH1-244

Mgr. David Pavel Královič

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
laborant výskumu a vývoja

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9401
CH1-243

Ing. Ján Mihalík, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity

doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9419
CH1-306

RNDr. Ondrej Šauša, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Darina Tóthová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2148