Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

Vedenie katedry

VEDENIE KATEDRY MiestnosťKlapkae-mail

Vedúci katedry
doc. RNDr. Michal GALAMBOŠ, PhD.

CH1-3169351michal.galambos@uniba.sk
Zástupca vedúceho katedry
RNDr. Oľga ROSSKOPFOVÁ, PhD.
CH1-3069419olga.rosskopfova@uniba.sk
Tajomník katedry
RNDr. Dušan Galanda, PhD.
CH1-2449399dusan.galanda@uniba.sk
Sekretariát
RNDr. Andrea Kováčová
CH1-3152148prif.kjd@uniba.sk

Učitelia a ďalší zamestnanci

UčiteliaMiestnosťKlapkae-mailResearch ID
Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.CH1-3169351michal.galambos@uniba.skM-8579-2015
RNDr. Dušan Galanda, PhD.CH1-2249399dusan.galanda@uniba.sk
Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.CH1-2439401jozef.kuruc@uniba.sk
Prof. RNDr. Pavol Rajec,DrSc.CH1-3152147 pavol.rajec@uniba.sk
RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.CH1-3069419olga.rosskopfova@uniba.sk
RNDr. Jana Slimáková, PhD.CH1-3172135jana.strisovska@uniba.sk
RNDr. Eva Viglašová, PhD.CH1-3172132eva.viglasova@uniba.skAAE-1805-2019
Ostatní pracovníciMiestnosťKlapkae-mailResearch ID
RNDr. Andrea KováčováCH1-3172048andrea.hamarova@uniba.sk
Mária ŠokováCH1-305maria.sokova@uniba.sk
Externí učiteliaResearch ID
Doc. MVDr.Katarína Beňová, PhD. 
RNDr. Jarmila Slučiak, PhD.
RNDr. Matej Krivošík, PhD.
RNDr. Veronika Drábová, PhD.
Mgr. Jana Šmelková, PhD.
RNDr. Martin Daňo
RNDr. Ondrej Šauša, PhD.

RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Emeritný profesorMiestnosťKlapkae-mailResearchID
prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.CH1-317pavol.rajec@uniba.sk
DoktorandMiestnosťe-mail
RNDr. Andrea KováčováCH1-317andrea.hamarova@uniba.sk
M.Sc. Vipul KusumkarCH1-230kusumkar1@uniba.sk
RNDr. Veronika SillíkováCH1-220sillikova2@uniba.sk
Mgr. Dominika TatarováCH1-220tatarova10@uniba.sk
Externý doktorande-mailResearchID
RNDr. Pavol Suchánekpavol.suchanek@slovzink.sk