Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

VEDENIE KATEDRYMiestnosťKlapkaE-mailová adresaResearcher ID
Vedúci katedry
doc. RNDr. Michal GALAMBOŠ, PhD.
CH1-316351

michal.galambosuniba.sk

M-8579-2015

Zástupca vedúceho katedry
RNDr. Oľga ROSSKOPFOVÁ, PhD.                                      
CH1-306419

olga.rosskopfovauniba.sk

Tajomník katedry
RNDr. Dušan GALANDA, PhD.
CH1-244399

dusan.galandauniba.sk

Sekretariát
Branislava ŠTEFANČINOVÁ

CH1-313231

prif.kjd@uniba.sk

UčiteliaMiestnosťKlapkaE-mailová adresaResearcher ID
doc. RNDr. Silvia DULANSKÁ, PhD.                                     CH1-317

308

silvia.dulanska@uniba.sk

B-8859-2012

doc. RNDr. Michal GALAMBOŠ, PhD.                                      CH1-316351michal.galambos@uniba.sk

M-8579-2015

RNDr. Dušan GALANDA, PhD.

CH1-244

399

dusan.galanda@uniba.sk

RNDr. Bianka HORVÁTHOVÁ, PhD.

CH1-220

-

bianka.horvathova@uniba.sk

AAD-7968-2019
doc. RNDr. Jozef KURUC, CSc.

CH1-243

401

jozef.kuruc@uniba.sk

prof. RNDr. Ľubomír MÁTEL, CSc.

CH1-245

lubomir.mateluniba.sk

prof. RNDr. Pavol RAJEC, DrSc. *

CH1-315
RNDr. Oľga ROSSKOPFOVÁ, PhD.

CH1-306

419

olga.rosskopfovauniba.sk

RNDr. Eva VIGLAŠOVÁ, PhD.

eva.viglasova@uniba.skAAE-1805-2019
Výskumní pracovníci
RNDr. Jana SLIMÁKOVÁ, PhD.

Ďalší zamestnanci
Mária ŠOKOVÁ

CH1-305

-

maria.sokova@uniba.sk

Branislava ŠTEFANČINOVÁ

CH1-313231

branislava.stefancinova@uniba.sk

* emeritný profesor

DoktorandiMiestnosťKlapkaE-mailová adresaResearcher ID
RNDr. Andrea HAMÁROVÁ    
                                 
CH1-220

-

hamarova17@uniba.sk

                   
M.Sc. Vipul KUSUMKAR

CH1-230-vipul.kusumkar@gmail.com
RNDr. Veronika SILLIKOVÁ    
                  
CH1-220

-

sillikova2uniba.sk

              
RNDr. Pavol SUCHÁNEK**

Mgr. Dominika TATAROVÁ

CH1-220

-

tatarova10@uniba.sk

**externý doktorand