Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Termíny konferencie

Registrácia účastníkado 31.07.2019
Zaslanie príspevkudo 31.07.2019
Úhrada konferenčného poplatku

do 15.09.2019

Potvrdenie o úhrade konferenčného poplatku odosielajte na kontaktnú adresu
horvathovabiankagmail.com