Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tematické oblasti

  1. Rádioenvironmentalistika a mierové využitie jadrovej energie
  2. Radiačná ochrana a radónová problematika
  3. Environmentálne inžinierstvo a lyzimetrický výskum
    Workshop: Praktické aplikácie monitorovania ekosystémov
  4. Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia

*VV a OV si vyhradzujú právo na premiestnenie príspevku do inej sekcie.