Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Súťaž pre študentov (I., II., III. stupeň)

Pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania

Cena Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

1. cena: 110 € 2. cena: 60 € 3. cena: 30 €

Pravidlá súťaže: Práce budú hodnotiť členovia Vedeckého výboru. Hodnotiaca komisia bude hodnotiť celkový prejav študentov, promptnosť odpovedí na otázky diskutujúcich. Povinná je osobná účasť, v prípade prezentácie práce inou osobou bude práca vyradená zo súťaže. Podmienkou účasti je zaslanie plného príspevku a forma prednesu - prezentácia.

 

Pre študentov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania Súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Cena prof. RNDr. Jána Chrapana, DrSc. 

1. cena: 150 € 2. cena: 100 € 3. cena: 50 €

Pravidlá súťaže: Práce budú hodnotiť členovia Vedeckého výboru. Hodnotiaca komisia bude hodnotiť celkový prejav študentov, promptnosť odpovedí na otázky diskutujúcich. Povinná je osobná účasť, v prípade prezentácie práce inou osobou bude práca vyradená zo súťaže. Podmienkou účasti je zaslanie plného príspevku a forma prednesu - prezentácia.