Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre autorov

  • Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenský jazyk a český jazyk, autori z iných krajín sa prezentujú a publikujú len v anglickom jazyku.
  • Plné texty príspevkov, max. 8 strán, budú  k dispozícii vo formáte pdf na USB v Zborníku príspevkov s ISBN.
  • Príspevky do zborníka musia byť vypracované v MS Word a formátované podľa požadovanej šablóny. Súbory s príspevkami musia byť uložené pod menom prezentujúceho autora. 
  • Odborné príspevky budú akceptované až po recenznom konaní. 
  • Príspevky môžu byť prednášané formou prezentácie (10 min + 5 min diskusia) alebo formou postru (stručné pozvanie k postru, rozmery max. - výška 120 cm, šírka 100 cm). 
  • Zborník  bude odovzdaný do databázy INIS (The International Nuclear Information System), relevantné práce uverejnené v Zborníku príspevkov Medzinárodnej konferencie XX. Štiavnické dni, ako aj prezentácie a plagáty budú spracované formou abstraktov a odovzdané ako kópie nekonvenčnej literatúry do databázy INIS (IAEA, https://www.iaea.org/inis/). 

Vzor príspevkov