Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni 2019

Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica
01.10. - 03.10.2019

Organizátor

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Katedra jadrovej chémie


Spoluorganizátori

  • Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Katedra ekochémie a rádioekológie;

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave,  Katedra jadrovej fyziky a biofyziky;

  • GEMINI, združenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave;

  • Slovenská nukleárna spoločnosť, Sekcia rádiochémie;

  • Slovenská chemická spoločnosť, Odborná skupina Jadrová chémia a rádioekológia;

  • Ing. Július Plško – EKOSUR;

  • Mesto Banská Štiavnica; 

    Pod záštitou primátorky Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej.     


ORGÁNY  KONFERENCIE

Odborný garant
Prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
Vedecký výbor
prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc. - predseda
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. - podpredseda
RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, PhD.
RNDr. Ivan Matušek
prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
Organizačný výbor
doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. - predseda
RNDr. Bianka Horváthová - tajomník
Ing. Zuzana Bednáriková
doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.
RNDr. Monika Műllerová, PhD.
RNDr. Veronika Silliková
Mária Šoková
Mgr. Martin Valica, PhD.
Recenzenti
Členovia Vedeckého výboru