Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Exkurzia Polatom

NÁRODNÉ CENTRUM PRE JADROVÝ VÝSKUM POLATOM je poľské rádioizotopové centrum, ktoré je výrobcom a zároveň aj distribútorom distribútor izotopov používaných v medicíne, prírodných vedách, priemysle a ochrane životného prostredia. Ich zameraním je výskum a vývoj.  Zaoberajú sa vednými disciplínami ako sú rádiochémia, biochémia, imunológia. Výsledkom výskumu je vývoj vlastnej technológie.