Doktorandi

Mgr. Andrea Hamárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (2.dJXR, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Bianka Horváthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (4.dJXR/x, externý)
Miestnosť
CH1-220
Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
asistent vysokej školy, univerzity
Miestnosť
CH1-220
Publikačná činnosť

RNDr. Veronika Silliková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (2.dJXR, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Tatarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (2.dJXR, denný)
Publikačná činnosť