Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Zuzana Goneková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (1.dJXR, denný)

RNDr. Andrea Hamárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (3.dJXR, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Bianka Horváthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (5.dJXR/x, externý)
Telefón
02/602 96 246
Miestnosť
CH1-245
Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
asistent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 246
Miestnosť
CH1-245
Publikačná činnosť

RNDr. Veronika Silliková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (3.dJXR, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Tatarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (3.dJXR, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Sabína Zvachová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (4.dJXR, denný)
Publikačná činnosť