Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Centrálna databáza osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. Ing. Tomáš Bučko PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9551
02/602 91 551
ch1-342

prof. RNDr. Juraj Bujdák DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9602
02/602 96 602
CH1-312

prof. RNDr. Ivan Černušák DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9429
02/602 96 429
CH1-340

doc. Ing. Marián Janek PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9418
02/602 96 418
CH1-319

RNDr. Monika Jerigová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Vladimír Kellö DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9553
02/602 96 553
CH1-325

Ing. Oľga Kiššová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2014
02/602 96 231
CH1-331

Ing. Oľga Kiššová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.

RNDr. Dušan Lorenc PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. Mgr. Pavel Neogrády DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9244
02/602 96 244
CH1-328
[1] 2