Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
docent
+421 2 60296400
+421 2 9014 9466
1 2 [3]