Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Helena Jurdáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 9697
CH2 327
CH2-327

Ing. Juraj Kabát, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
výskumný pracovník postdoktorand

doc. PharmDr. Jiří Kos, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent

RNDr. Robert Kubinec, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
výskumný pracovník
+421 2 9014 9377
CH2-428b

RNDr. Nicolas Milan Michalides

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
technik

RNDr. Žofia Nižnanská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent

Ing. Roman Szücs, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent

RNDr. Peter Troška, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 2048
1 [2] 3