Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Jaroslav Blaško, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 9330
CH2-437

MUDr. Peter Božek, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 2004
CH2 333

RNDr. Pavel Farkaš, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent

doc. RNDr. Róbert Góra, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
docent
+421 2 9014 9307
CH2313

RNDr. Renáta Górová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 2019
CH2-327
CH2-327

Bc. Ľuba Hanečáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
technik
+421 2 9014 9373
373
CH2 - 320

Mgr. Jasna Hradski, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent

Mgr. Jasna Hradski, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
technik
[1] 2 3