Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 379
02/602 96 344
Miestnosť
CH2-351, CH2-326
Publikačná činnosť

MUDr. Peter Božek, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
CH2 333
Publikačná činnosť

RNDr. Róbert Góra, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 307
Miestnosť
CH2313
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 309
Miestnosť
CH2322
Publikačná činnosť

Bc. Ľuba Hanečáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Telefón
373
Miestnosť
CH2 - 320

Mgr. Jasna Hradski, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 321
02/602 96 307
Miestnosť
CH2-321
Publikačná činnosť

Ing. František Iványi

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 379
Miestnosť
CH2351
Publikačná činnosť

prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 309
Miestnosť
CH2-313
Publikačná činnosť