M² skupina

Členovia skupiny

doc. Mgr. Olivier Monfort, PhD.

Mgr. Martin Motola, PhD.

Prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.

Dr. Shalu Atri

M.Sc. Sridhar Gowri Sankaran

M.Eng. Muhammad Bilal Hanif

M.Sc. Arshitha Madhusudhan

M.Sc. Lenin Thulluvan Valappil

M.Sc. Hamidrez Behtooei

 

Úvod

M² skupina je výskumná skupina, ktorú vedú doc. Olivier Monfort, PhD. a Dr. Martin Motola na Katedre anorganickej chémie PRIF UK v Bratislave. Skupina sa skladá z dvoch laboratórií: materials innovation and advances (MIA lab) a mechanisms and reactivities in remediation processes (MR2P lab). Inými slovami, v M² skupine, sa realizuje základný výskum nanomateriálov pre environmentálne aplikácie, ktoré sú zamerané na objavovanie inovatívnych alternatív pre čistenie odpadových vôd, výrobu zelenej energie (napr. vodíka) a biomedicínske aplikácie.

Viac informácií v obrázkoch o vedeckom výskume doc. Oliviera Monforta (MR2P lab) spolu s jeho kontextom: KLIKNITE SEM

 

O hlavných riešiteľoch

Olivier Monfort je francúzsky vedec, ktorý získal doktorát na PRIF UK. Absolvoval dva postdoktorandské pobyty vo Francúzsku na (i) Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, kde sa zaoberal sanáciou pôdy kontaminovanej PCB, a (ii) na prestížnom CNRS v Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, kde pracoval na fotochemicky indukovaných procesoch na čistenie odpadových vôd. V roku 2020 sa vrátil na svoju alma mater, kde sa nedávno habilitoval a spolu s Martinom Motolom založil M² skupinu. Martin Motola získal doktorát na PRIF UK a absolvoval viac ako dvojročný postdoktorandský pobyt v Centre materiálov a nanotechnológií Univerzity v Pardubiciach, v prestížnej skupine Dr. Macáka. Na svoju alma mater sa vrátil v roku 2021.

M² skupina v číslach

Za posledných päť rokov spoločne publikovali viac ako 80 článkov v špičkových medzinárodných recenzovaných časopisoch a sú vedúcimi viacerých národných a medzinárodných vedeckých projektov. Vedú výskumnú skupinu pozostávajúcu z 2 postdoktorandov a 6 doktorandov, ktorí sú základnými kameňmi úspechu M² skupiny.

“We are hiring”

V súčasnosti hľadáme motivovaných študentov. Ak vás zaujíma základná veda, environmentálna tematika, výskum nanomateriálov a pokročilé analytické metódy, napíšte nám na e-mailovú adresu olivier.monfortuniba.sk alebo martin.motolauniba.sk.

Hľadáme tiež postdoktoranda, ktorého by sme podporili v rámci MSCA postdoctoral European fellowships. Viac informácií nájdete TU.

 

Naša webová stránka

Kliknite sem: M² group

 

Zoznam projektov (ako hlavní riešitelia)

Projekt No. APVV-21-0039: Photochemically versatile materials for water treatment

Projekt VEGA No. 1/0319/23: Photoinduced production of hydrogen from biomass using anodic nanostructures

Projekt No. SK-FR-22-0002: Solar-active nanostructured materials for innovative remediation of water contaminated by pharmaceuticals

Projekt No. SK-CN-23-0002: Innovative iron-based photoactive materials for sustainable wastewaters treatment

           

Zoznam publikácií z minulého roka (2023)

Q. U. Ain, M. Irshad*, M. S. Butt, A. N. Tabish, M. B. Hanif*, M. A. Khalid, R. Ghaffar, M. Rafique, D. E. Shawar, K. Siraj, A. A. A. Hafez, H. S. M. Abd-Rabboh, Z. Zmrhalova, E. Filonova, D. A. Medvedev, M. Motola*, Towards sustainable electrochemistry: green synthesis and sintering aid modulations in the development of BaZr0.8Y0.1M0.03O3–δ (M = Mn, Co, and Fe) IT-SOFC electrolytes, Frontiers in Chemistry 11 (2023) 1322475. doi.org/10.3389/fchem.2023.1322475

 

J. Gao, M. B. Hanif, H. Zhang, M. Motola, Ch.-X. Li*, Recent advances in microstructural control via thermal spraying for solid oxide fuel cells, Chemical Engineering Journal 478 (2023) 147352. doi.org/10.1016/j.cej.2023.147352


A. M. Mehdi, A. Hussain, M. Z. Khan*, M. B. Hanif*, R.-H. Song, W. W. Kazmi, M. M. Ali, S. Rauf, Y. Zhang, M. M. Baig, D. A. Medvedev*, M. Motola, Progress and prospects in direct ammonia solid oxide fuel cells: a review, Russian Chemical Reviews 92 (2023) RSCR5098. doi.org/10.59761/RCR5098

 

V. V. Kusumkar, S. Atri*, S. Inan, M. Gregor, T. Roch, H. Makarov, M. Caplovicova, M. Galambos, E. Viglasova, G. Plesch, O. Monfort*, Application of MXene for remediation of low-level radioactive aqueous solutions contaminated with 133Ba and 137Cs, Chemical Communications 59 (2023) 12007-12010. https://doi.org/10.1039/D3CC02147E


H. G. Ali, K. Khan, M. B. Hanif*, M. Z. Khan, I. Hussain, M. S. Javed, H. A. Z. Al-Bonsrulah, M. Mosialek, M. Fichtner*, M. Motola*, Advancements in two-dimensional materials as anodes for lithium-ion batteries: exploring composition-structure-property relationships emerging trends, and future perspective, Journal of Energy Storage 73 (2023) 108980. doi.org/10.1016/j.est.2023.108980

 

M. Irshad*, K. Baber, M. S. Butt, M. B. Hanif, M. Asad, A. Ghaffar, M. Rafique, I. Hussain, M. M. Al-Anazy, H. Makarov, B. D. Napruszewska, M. Mosialek, M. Motola*, Synergistic role of biomolecules and biochelating agents in the sustainable development of an efficient BaCe0.97M0.03O3–δ (M = Sm, Gd) perovskite electrolyte for IT-SOFC, Ceramics International 49 (2023) 38360-38366. doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.09.170


E. Paluch*, A. Seniuk, G. Plesch, J. Widelski, D. Szymanski, R. F. Wiglusz, M. Motola, E. Dworniczek, Mechanism of action and efficiency of Ag3PO4-based photocatalysts for the control of hazardous gram-positive pathogens, International Journal of Molecular Science 24 (2023) 13553. doi.org/10.3390/ijms241713553


V. Liapun, M. B. Hanif, M. Sihor, X. Vislocka, S. Pandiaraj, Unnikrishnan V. K., G. K. Thirunavukkarasu, M. F. Edelmannova, M. Reli, O. Monfort, K. Koci*, M. Motola*, Versatile application of BiVO4/TiO2 S-scheme photocatalst: Photocatalytic CO2 and Cr(VI) reduction, Chemosphere 337 (2023) 139397. doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139397


G. K. Thirunavukkarasu*, M. B. Hanif, V. Liapun, K. Hensel, J. Kupcik, J. Lorincik, I. Elantyev, O. Monfort, M. Motola*, Decrypting the growth of anodic TiO2 nanotube layers in eco-friendly fluoride-free nitrate-based electrolyte for enhanced photocatalytic degradation of organic pollutants, Materials Research Bulletin 165 (2023) 112322. doi.org/10.1016/j.materresbull.2023.112322


M. B. Hanif*, S. Rauf, Z. u. Abadeen, K. Khan, Z. Tayyab, S. Qayyum, M. Mosialek*, Z. Shao*, Ch. X. Li, M. Motola*, Proton-conducting solid electrolysis cells: interrelationship of composition-structure on the property, their challenges, and prospects, MATTER 6 (2023) 1782-1830. doi.org/10.1016/j.matt.2023.04.013


K. Khan, H. Xin, B. Fu, M. B. Hanif, P. Li, B. A. Beshiwork, Z. Fang, M. Motola, Z. Xu, M. Wu*, Garnet/polymer solid electrolytes for high-performace solid-state lithium metal batteries: the role of amorphous Li2O2, Journal of Colloid and Interface Science 642 (2023) 246-254. doi.org/10.1016/j.jcis.2023.03.116


S. Rauf, M. B, Hanif, F. Wali, Z. Tayyab, B. Zhu, N. Mushtaq, Y. Yang*, K. Khan, P. D. Lund, M. Motola, W. Xu*, Highly active interfacial sites in SFT-SnO2 heterojunction electrolyte for enhanced fuel cell performance via engineering energy bands: envisioned theoretically and experimentally, Energy & Environmental Materials 49 (2023) [accepted]. doi.org/10.1002/eem2.12606


M. Usman*, O. Monfort, S. Gowrisankaran, B. H. Hameed, M. Al-Abri, K. Hanna, Dual functional materials capable of integrating adsorption and Fenton-based oxidation processes for highly efficient removal of pharmaceutical contaminants, Journal of Water Process Engineering 52 (2023) 103566. doi.org/10.1016/j.jwpe.2023.103566 

 

K. Khan*, Z. U. D. Babar, S. Qayyum, M. B. Hanif*, S. Rauf, A. Sultan, M. Mosialek, M. Motola*, B. Lin*, Design of efficient and durable symmetrical proton ceramic fuel cells at intermediate temperature via B-site doping of Ni in BaCe0.56Zr0.2Ni0.04Y0.2O3–δ, Ceramics International 49 (2023) 16826-16835. doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.02.043


M. Dobesova, M. Kolackova, O. Pencik, P. Capal, P. Chaloupsky, P. Svec, A. Ridoskova, M. Motola, V. Cicmancova, H. Sopha, J. M. Macak, L. Richtera, V. Adam, D. Huska*, Transcriptomic hallmarks of in vitro TiO2 nanotubes toxicity in Chlamydomonas reinhardtii, Aquatic Toxicology 256 (2023) 106419. doi.org/10.1016/j.aquatox.2023.106419


S. Gowrisankaran, G. Karthikeyan Thirunavukkarasu, H. Makarov, T. Roch, G. Plesch, M. Motola, G. Mailhot, M. Brigante*, O. Monfort*, New insights into the mechanism of coupled photocatalysis and Fenton-based processes using Fe surface-modified TiO2 nanotube layers: the case study of caffeine degradation, Catalysis Today 413-415 (2023) 114027. doi.org/10.1016/j.cattod.2023.02.004


V. Liapun*, M. Motola*, Current overview and future perspective in fungal biorecovery of metals from secondary sources, Journal of Environmental Management 332 (2023) 117345. doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117345


M. Mosialek*, M. B. Hanif*, T. Salkus, A. Kezionis, E. Kazakevicius, A. F. Orliukas, R. P. Socha, W. Lasocha, M. Dziubaniuk, J. Wyrwa, M. Gregor, M. Motola*, Synthesis of Yb and Sc stabilized zirconia electrolyte (Yb0.12Sc0.08Zr0.8O2-δ) for intermediate temperature SOFCs: microstructural and electrical properties, Ceramics International 49 (2023) 15276-15283. doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.01.111

 

M. B. Hanif*, S. Rauf, M. Mosialek*, K. Khan, V. Kavaliuke, A. Kezionis, T. Salkus, J. Gurgul, D. Medvedev, M. Zimowska, D. Madej, M. Motola*, Mo-doped BaCe0.9Y0.1O3-δ proton-conducting electrolyte at intermediate temperature SOFCs. Part I: microstructure and electrochemical properties, International Journal of Hydrogen Energy 48 (2023) 37532-37549. doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.01.144


H. Sopha, Z. Spotz, M. Sepulveda, M. Alijani, M. Motola, L. Hromadko, J. M. Macak*, Intrinsic properties of anodic TiO2 nanotube layers: in-situ XRD annealing of TiO2 nanotube layers, Ceramics International  49 (2023) 24293-24301. doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.11.032

 

K. K. Kumar, S. Sujatha, W. Skarka, O. Monfort*, Innovative hybrid biosorbent composed of nano ZnO and marine macro algae Jania rubens embedded in alginate/PVA matrix: Insights into Pb2+ removal in water, New Journal of Chemistry 47 (2023) 373-383. doi.org/10.1039/D2NJ04896E


K. Kashif, B. Fu, H. Xin, B. A. Beshiwork, M. B. Hanif, J. Wu, Z. Fang*, J. Yang, T. Li, Ch. Chen, M. Motola, Z. Xu*, M. Wu*, Composite polymer electrolyte incorporating WO3 nanofillers with enhanced performance for dendrite-free solid-state lithium battery, Ceramics International 49 (2023) 4473-4481. doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.333