Laboratórium Fotoaktívnych Materiálov

Prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.

Mgr. Olivier Monfort, PhD.

Mgr. Martin Motola, PhD.

MS. Guru Karthikeyan

 

 Laboratórium fotoaktívnych materiálov (LPM z angl. Laboratory of Photoactive Materials) pozostáva z prof. Gustava Plescha, Dr. Oliviera MonfortaDr. Martina Motolu. Primárnym vedeckým cieľom LPM je príprava a charakterizácia inovatívnych materiálov pre environmentálne aplikácie s hlavným zameraním na fotoindukované procesy pre čistenie vody a vzduchu, generáciu vodíka štiepením vody a dezinfekciu povrchov.

Čo je fotoaktívny materiál?

Jedná sa o tuhú látku, ktorú je možno aktivovať dopadajúcim žiarením (IČ, VIS alebo UV). Táto aktivácia materiálu má za následok vznik fotoindukovaných chemických reakcií. Jednou z populárnych aplikácií fotoaktívnych materiálov je napr. fotokatalýza pomocou ktorú možno využiť na degradáciu organických polutantov v znečistených vodách.

V prípade ak ste zvedaví na detaily o našej konkrétnej práci, alebo ak máte záujem o pripojenie sa k nášmu výskumnému tímu, navštívte našu webovú stránku pre viac detailov.